Archive for જૂન, 2016

તેલમાં રાંધેલાં શાક

જૂન 28, 2016

તેલમાં રાંધેલાં શાક

બ્લોગ પર તા. 28-6-2016

પીયુષભાઈના ઈમેલમાંથી ટુંકાવીને અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી – ગાંડાભાઈ

એક રીસર્ચમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ઓલીવ ઓઈલમાં રાંધેલાં શાક બાફેલાં શાક કરતાં વધુ સ્વાસ્થ્યવર્ધક ગુણો ધરાવે છે. આ ઓઈલ પરમ શુદ્ધ (Extra virgin) હોવું જોઈએ. ઓઈલમાં રાંધવાથી બટાટા, કોળું, ટામેટાં અને વેંગણ જેવાં શાકમાં તેલની ગરમીથી અમુક તત્ત્વોમાં વધારો થાય છે. એટલે કે આ શાક આ રીતે રાંધવાથી વધુ ઉપયોગી થાય છે.

‘ફુડ કેમેસ્ટ્રી મેગેઝીન’માં પ્રસીદ્ધ થયેલા આર્ટીકલમાં સીદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે કે તેલમાં રાંધવાથી આ શાકોમાં એન્ટી ઑક્સીડન્ટ તત્ત્વની ક્ષમતા સુધરે છે તથા જંતુનાશક ગુણોમાં વધારો કરે છે, જે કેન્સર, ડાયાબીટીસ કે એના જેવા કોષનાશક (degenerative) અન્ય રોગો સામે રક્ષણ આપે છે.

આ રીસર્ચનો હેતુ જુદી જુદી રાંધવાની પદ્ધતીની એન્ટી ઑક્સીડન્ટ ક્ષમતા પર શી અસર થાય છે તે જોવાનો હતો. તથા ભુમધ્ય સમુદ્રના લોકોના શાકભાજીમાં રહેલ અલગ અલગ તેમ જ સામુહીક જંતુનાશક ગુણો પર થતી અસરનો પણ અભ્યાસ કરવાનો હતો.

સ્પેનના લોકો સારા એવા પ્રમાણમાં શાકભાજી તથા શુદ્ધ કરેલ ઑલીવ ઑઈલ -Extra Virgin Olive Oil (EVOO)નો પોતાના આહારમાં ઉપયોગ કરે છે. આ બંને જંતુનાશક ગુણો ધરાવનાર તત્ત્વોના અગત્યના આહારસ્રોત છે. જેનો ખોરાકમાં સમાવેશ કરવાથી શરીરને ક્ષીણ કરનાર રોગો સામે રક્ષણ મળે છે. આ પ્રકારના એન્ટી ઑક્સીડન્ટને રાંધવાની પ્રક્રીયા વખતે વધારી કે ઘટાડી શકાય.

આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખી રીસર્ચ કરનારાઓએ 120 ગ્રામ બટાટા, કોળું (પમ્પકીન) અને વેંગણનું શાક તળીને, બાફીને અને પાણી અને ઑલીવ ઑઈલ(EVOO)માં બી અને છાલ કાઢી નાખીને બનાવ્યું હતું. આ પ્રયોગ ખાસ નીયંત્રણ હેઠળ કરવામાં આવ્યો હતો. એટલે કે રાંધવાની રીત વીશ્વસનીય હતી. સ્પેનના લોકોની પરંપરાગત વાનગી મુજબ શાકભાજીઓનું એકબીજા વચ્ચેનું પ્રમાણ અને રાંધવાની રીત જાળવવામાં આવ્યાં હતાં. રાંધેલાં શાકને એમાં રહેલ પાણી, તેલ, ભેજરહીત પદાર્થ વગેરે માપવા માટે તથા એન્ટીઑક્સીડન્ટનું પ્રમાણ જુદી જુદી પદ્ધતી વડે જાણવા યોગ્ય રીતે સાચવવામાં આવ્યાં હતાં.

અંતે જે પરીણામ જોવા મળ્યું તે મુજબ ઑલીવ ઑઈલ(EVOO) વાપરવાથી એમાં જંતુઘ્ન ફીનોલ(Phenols) પદાર્થની વૃદ્ધી થઈ હતી અને પાણીના પ્રમાણમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો. જ્યારે બીજી પદ્ધતી વડે રાંધતાં આ પરીણામ જોવા મળ્યું ન હતું.

જંતુઘ્ન ફીનોલ(Phenols)ના પ્રમાણની કાચા શાક સાથે સરખામણી કરીએ તો રાંધવાની પદ્ધતી અનુસાર વધારો કે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. તેલની ગરમીને કારણે શાકમાં જંતુઘ્ન તત્ત્વ ફીનોલની વૃદ્ધી થાય છે, જે રાંધ્યા વીનાના શાકભાજીમાં કુદરતી રીતે હોતું નથી. જ્યારે રાંધવાની બીજી પદ્ધીતીઓ જેમ કે બાફવાથી કે જેમાં ગરમી પાણી વડે પહોંચે છે આ પરીણામ મળતું નથી. કેમ કે પાણી દ્વારા શાકને તેલ જેટલી ગરમી મળી શકતી નથી.

આથી સંશોધકો એ તારણ પર આવ્યા કે શાકને તેલમાં રાંધવાથી એન્ટી ઑક્સીડન્ટને કારણે એ વધુ ઉપયોગી બને છે. જો કે શાકમાં તેલ ભળવાથી એની કૅલરીમાં વધારો થાય છે.

આમ તો રાંધવાની બધી જ રીતો ચારે પ્રકારના શાકમાં એન્ટી ઑક્સીડન્ટ તત્ત્વમાં વધારો તો કરે છે, પણ તે તેલ જેટલો નહીં. વળી પાણીમાં બાફવાથી કેટલાક કીસ્સાઓમાં એમાં ઘટાડો જોવામાં આવ્યો છે. સંશોધનકર્તાઓનું કહેવું છે કે પાણીમાં રાંધેલા શાકને રાંધેલા પાણી સહીત ખાવું જોઈએ.

Food Chemistry માંથી

Provided by: University of Granada

 

વધુ માહીતી માટે જુઓ:

http://phys.org/news/2016-01-vegetables-fried-olive-oil-healthy.html#jCp

જીવનનું મુલ્ય

જૂન 26, 2016

જીવનનું મુલ્ય

બ્લોગ પર તા. 26-6-2016

પીયુષભાઈના ઈમેલમાંથી મળેલું. અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી – ગાંડાભાઈ

એક માણસ ભગવાનને મળ્યો, અને પુછ્યું, “જીવનની કીમત શું?”

ભગવાને એને એક નાનો પથ્થર આપ્યો, અને કહ્યું કે આની કીમત શોધી લાવ, પણ એને વેચી દઈશ નહીં.

એ માણસ એક મોસંબી વેચનારને ત્યાં ગયો અને પુછ્યું, “આની કેટલીક કીમત આવે?”

મોસંબી વેચનારે એ ચળકતા પથ્થરને જોઈને કહ્યું, “હું તને એ પથ્થરના બદલામાં બાર મોસંબી આપું, જો તારે એ વેચવો હોય તો.”

એ માણસે માફી માગતાં કહ્યું કે ભગવાને મને એ વેચવાની ના પાડી છે.

એ આગળ ગયો ત્યાં એક શાકભાજી વેચનાર મળ્યો. “આ પથ્થરની કેટલીક કીમત હશે?” એણે શાકભાજી વેચનારાને પુછ્યું.

એ ફેરીયાએ ચમકદાર પથ્થર જોયો અને કહ્યું, “આ એક ગુણ બટાટાની લઈ જા, અને મને એ પથ્થર આપ.”

એ માણસે એની પણ માફી માગી અને કહ્યું કે એ વેચી શકે તેમ નથી.

આગળ જતાં એ એક ઝવેરીની શોપમાં જઈ ચડ્યો અને એ પથ્થરની કીમત પુછી.

ઝવેરીએ એ પથ્થરને લેન્સ નીચે મુકીને તપાસ્યો અને કહ્યું, “હું તને આના 50 લાખ રુપીયા આપીશ.” એ માણસે જ્યારે નકારમાં ડોકું હલાવ્યું તો ઝવેરી કહે, “સારું ભાઈ સારું, બે કરોડ લઈ લે, પણ પથ્થર મને આપ.”

એ માણસે ખુલાસો કર્યો કે આ પથ્થર એ વેચી શકે તેમ નથી. આગળ જતાં એણે એક હીરા-ઝવેરાતની દુકાન જોઈ. દુકાનદારને એણે પથ્થર બતાવ્યો અને કીમત પુછી.

જ્યારે હીરાના વેપારીએ એ મસમોટું માણેક જોયું તો એણે એક લાલ રુમાલ પાથર્યો, તેના પર એ માણેક મુક્યું અને એની પ્રદક્ષીણા કરી અને એણે માણેકની સામે માથું ટેકવ્યું.

“ભાઈ, આવું સુંદર, અલભ્ય માણેક જેની કીમત આંકી ન શકાય તેવું તું લાવ્યો ક્યાંથી?” એણે પુછ્યું. “હું આખું જગત અને મારું જીવન વેચી દઉં તો પણ આ અમુલ્ય માણેક ખરીદી ન શકું.”

આશ્ચર્યચકીત અને વ્યગ્ર એ માણસ ભગવાન પાસે પાછો ફર્યો, અને બનેલી બીના જણાવી. “ભગવાન હવે તો મને કહો કે જીવનની કીમત શું?”

ભગવાને કહ્યું, “મોસંબીનો વેપારી, શાકભાજીવાળો, ઝવેરી, હીરાનો વેપારી વગેરે પાસેથી તને મળેલા ઉત્તર આપણા જીવનની કીમત બતાવે છે. તમે એક હીરા જેવા કીમતી હો, કદાચ અમુલ્ય હો, પણ લોકો તમારી કીમત તો પોતાની જાણકારી મુજબ જ કરશે, તમારી બાબત તેમની માન્યતા અનુસાર, તેમની આશા-અપેક્ષા, મહત્ત્વાકાંક્ષા, તમને ખુશ કરવા પાછળ તેમનો ઈરાદો ને જોખમ ખેડવાની તેમની શક્તી, આવડત વગેરે મુજબ તમારી કીમત લોકો આંકશે. પરંતુ ગભરાઈશ નહીં, જરુરથી કોઈક તો તને મળશે જ જે તમારું સાચું મુલ્ય આંકશે.

ભગવાનની નજરમાં તમે ખુબ ખુબ મુલ્યવાન છો. હંમેશાં યાદ રાખો. તમે અદ્વીતીય છો. તમારું સ્થાન બીજું કોઈ પણ જણ લઈ ન જ શકે.

 

પીધેલનો એક જોક

જૂન 18, 2016

પીધેલનો એક જોક

બ્લોગ પર તા. 18-6-2016

પીયુષભાઈના ઈમેલમાંથી મળેલું.

(રાધાનાથ સ્વામીજીના હીન્દી વ્યાખ્યાન પરથી.)

એક બહુ જ પીધેલ માણસ મંદીર પાસેથી પસાર થતો હતો. તેણે પુજારીને પુછ્યું, “દુનીયામાં સૌથી મોટું કોણ?”

પુજારી કહે, “સૌથી મોટું મંદીર.”

“મંદીર મોટું, તો પછી એ ધરતી પર કેમ ઉભું છે?”

પુજારી કહે, “સારું ભાઈ, ધરતી મોટી.”

“ધરતી મોટી તો પછી શેષનાગ પર કેમ ઉભી છે?”

પુજારી કહે, “મારા ભાઈ, શેષનાગ મોટો.”

“શેષનાગ મોટો, તો પછી શીવજીના ગળામાં કેમ ફસાયો?”

પુજારી હવે તો બરાબરનો અકળાયો. કહે, “સારું, સારું મારા ભાઈ, શીવજી મોટા.”

“શીવજી મોટા તો પછી એ કૈલાસ પર કેમ ઉભા છે?”

હવે પુજારી ખરેખર અડચણમાં પડ્યો. “મારા બાપ, કૈલાસ મહાન.”

“કૈલાસ મહાન હોય તો હનુમાનની આંગળી પર કેમનું આવ્યું?” (હનુમાન સંજીવની લેવા ગયેલાને!!)

પુજારી હવે બરાબરનો સંડોવાયો. કહે, “મારા ભાઈ, તું કહે, કોણ મહાન?”

“આ દુનીયામાં તો તે માણસ મહાન છે, જે આખેઆખી બોટલ પીને પણ બે ટાંગ પર ઉભો રહે છે.”

પીધેલનો એક જોક

જૂન 14, 2016

પીધેલનો એક જોક

બ્લોગ પર તા. 14-6-2016

પીયુષભાઈના ઈમેલમાંથી મળેલું.

(રાધાનાથ સ્વામીજીના હીન્દી વ્યાખ્યાન પરથી.)

 

એક બહુ જ પીધેલ માણસ મંદીર પાસેથી પસાર થતો હતો. તેણે પુજારીને પુછ્યું, “દુનીયામાં સૌથી મોટું કોણ?”

પુજારી કહે, “સૌથી મોટું મંદીર.”

“મંદીર મોટું, તો પછી એ ધરતી પર કેમ ઉભું છે?”

પુજારી કહે, “સારું ભાઈ, ધરતી મોટી.”

“ધરતી મોટી તો પછી શેષનાગ પર કેમ ઉભી છે?”

પુજારી કહે, “મારા ભાઈ, શેષનાગ મોટો.”

“શેષનાગ મોટો, તો પછી શીવજીના ગળામાં કેમ ફસાયો?”

પુજારી હવે તો બરાબરનો અકળાયો. કહે, “સારું, સારું મારા ભાઈ, શીવજી મોટા.”

“શીવજી મોટા તો પછી એ કૈલાસ પર કેમ ઉભા છે?”

હવે પુજારી ખરેખર અડચણમાં પડ્યો. “મારા બાપ, કૈલાસ મહાન.”

“કૈલાસ મહાન હોય તો હનુમાનની આંગળી પર કેમનું આવ્યું?” (હનુમાન સંજીવની લેવા ગયેલાને!!)

પુજારી હવે બરાબરનો સંડોવાયો. કહે, “મારા ભાઈ, તું કહે, કોણ મહાન?”

“આ દુનીયામાં તો તે માણસ મહાન છે, જે આખેઆખી બોટલ પીને પણ બે ટાંગ પર ઉભો રહે છે.”

સંબંધોનો સેતુ

જૂન 12, 2016

સંબંધોનો સેતુ

બ્લોગ પર તા. 12-6-2016

પીયુષભાઈના અંગ્રેજી ઈમેલમાંથી મળેલું.

એક વાર બે ભાઈઓ પોતપોતાના ખેતરમાં પાડોશમાં જ રહેતા હતા. કોઈ બાબતમાંથી બે ભાઈઓ વચ્ચે અણબનાવ થયો. ૪૦ વર્ષમાં પહેલી જ વાર આવું બન્યું. આમ તો બંને ભાઈઓ સાધનસામગ્રી, બધી જાતની મશીનરી, મજુરો વેગરેની જરુર પડે તેમ એકબીજાને મદદ કરતા. બધું સમુસુતરું ચાલ્યા કરતું હતું.

પણ એક દીવસ એ બધું કડડભુસ થઈ ગયું. એનું નીમીત્ત માત્ર એક નાનકડી ગેરસમજ હતી. પણ એમાં વધારો ને વધારો થતો ગયો. છેવટે એ એક બહુ જ વીશાળ વટવૃક્ષમાં પરીણમ્યું. બંનેએ એકબીજાને ન કહેવાના શબ્દો કહ્યા. અબોલા શરુ થયા.

એક સવારે મીઠાભાઈનું (મોટાભાઈનું) બારણું કોઈકે ખખડાવ્યું. એણે જોયું તો એક સુથાર બધાં સુથારીના ઓજાર સાથે ઉભો હતો.

“મારે કેટલાક દીવસનું કામ જોઈએ છે.” એણે કહ્યું. “કદાચ તમારી પાસે મને લાયક કંઈક નાનું નાનું કામ હોય તો હું તે કરી શકું?”

“હા, જરુર.” મોટાભાઈએ કહ્યું. “મારી પાસે તમારે લાયક કામ છે જ. જુઓ સામે આ ખાડીને પેલે પાર ખેતર દેખાય છે ને એ મારો પાડોશી, ખરેખર તો એ મારો નાનો ભાઈ છે. અમારા વચ્ચે માત્ર ઘાસીયું હતું, ખાડી ન હતી. પણ તાજેતરમાં એ નદી કીનારે એનું બુડોઝર લઈને ગયો અને અમારી વચ્ચે હવે ખાડી બની ગઈ. એણે કદાચ એ મારી ઉપરવટ જઈને કર્યું હશે, પણ હું એનાથી વધુ કંઈક કરી બતાવીશ. ત્યાં કોઢાર આગળ પડેલાં લાકડાં તમે જુઓ છો ને? તમે મને એક ફેન્સ બાંધી આપો – આઠ ફુટ ઉંચી ફેન્સ, જેથી મારે એનું ઘર કે એનું મોં જોવું ન પડે.”

સુથારે કહ્યું, “મને લાગે છે કે હું પરીસ્થીતી પામી ગયો છું. મને ખીલા અને થાંભલા રોપવા ખાડા કરવાનું મશીન બતાવો, તો તમને પસંદ પડે તેવું કામ હું કરી શકીશ.”

 

મોટો ભાઈ બજારમાં જઈને સુથાર માટે જરુરી સામાન લઈ આવ્યો. પછી એ તો આખા દીવસ માટે પોતાના કામ સારુ જતો રહ્યો. માપ પ્રમાણે લાકડાં કાપી, ખીલા ઠોકતો સુથાર આખા દીવસ સુધી સખત કામ કરતો રહ્યો. સાંજે લગભગ સુર્યાસ્ત સમયે જ્યારે ખેડુત ઘરે આવ્યો ત્યારે જ સુથાર એનું કામ પુરું કરી રહ્યો હતો.

 

જોઈને ખેડુત અવાક થઈ ગયો. ફેન્સ તો હતી જ નહીં.

ત્યાં તો પુલ હતો!!! પુલ ખાડીના એક કીનારાને સામેના કીનારા સાથે જોડતો હતો! કઠેરા સાથે ખુબ સુંદર પુલ બનાવ્યો હતો. અને પાડોશી, એનો નાનો ભાઈ એ લોકો તરફ આવી રહ્યો હતો, હાથ પહોળા કરતો.

“મેં જે શબ્દો તમને કહ્યા અને જે વર્તન કર્યું તેમ છતાં તમે આ પુલ બનાવ્યો, ખરેખર તમે સજ્જન છો.”

બંને ભાઈઓ પુલના એકબીજે છેડે ઉભા હતા, અને પછી અધવચ્ચે ભેગા થયા. એકબીજાના હાથ ઝાલ્યા. બંનેએ જોયું તો સુથાર એનાં ઓજાર ખભા પર ઉંચકી ચાલતો થયો હતો.

“થોભો, થોડા દીવસ રોકાઈ જા. મારે તારી પાસે ઘણું બધું કામ કરાવવાનું છે.” મોટાભાઈએ કહ્યું.

“રોકાઈ જવાનું મને ગમશે, પણ મારે બીજા ઘણા પુલ બાંધવાના છે.”

 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु  निरामयः

सर्वे  भद्राणि  पश्यन्तु मा कश्चिद दुखभाग भवेत्.

ૐ સર્વથા સૌ સુખી થાઓ સમતા સૌ સમાચરો

સર્વત્ર દિવ્યતા વ્યાપો સર્વત્ર શાંતિ વિસ્તરો
May all be happy. May all enjoy health

and freedom from disease.
May all have prosperity and good luck.

May none suffer or fall on evil days

ૐ શાતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

હળદર અને દુધ

જૂન 9, 2016

ખાસ નોંધ: આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે, તમારા આરોગ્ય વીષયક પ્રશ્નો માટે યોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ લઈ ઉપચાર કરવા.

By Dr ifthi @ +919894487919

Share Whom u care… Fwd to ur near n dear….

ઉપર મુજબની નોંધ સાથે મળેલા ઈમેલના આધારે અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી

હળદર અને દુધ બંનેમાં કુદરતી એન્ટીબાયોટીક ગુણ છે. આપણા રોજના આહારમાં આનો સમાવેશ કરવાથી અનેક રોગોથી અને ચેપથી બચી શકાય છે. દુધમાં હળદર નાખવાથી સ્વાસ્થ્યની ઘણીબધી સમસ્યાઓમાં મદદ મળી શકે છે. સુક્ષ્મ જીવાણુઓ અને પ્રદુષણથી બચવા માટેનો આ એક બહુ જ અસરકારક ઈલાજ છે.

હળદર અને દુધ કેવી રીતે લેશો :

૧. લીલી હળદરનો એકાદ ઈંચ (૨-૩ સે.મી.)નો ટુકડો લો. જો લીલી હળદર ન હોય તો હળદરનું ચુર્ણ એકાદ ચમચી લો.  એને ૧૫૦ મી.લી. એટલે કે એક ગ્લાસ દુધમાં નાખીને ૧૫ મીનીટ ઉકાળો. આ પછી એને ગળણીથી ગાળી લો, જેથી હળદરનો ટુકડો દુર થશે. (સુકી હળદરનું ચુર્ણ નાખ્યું હોય તો ગાળવાની જરુર નથી.) ઠંડુ પડે એટલે પી જવું.

નોંધ (ગાંડાભાઈ): જ્યાં જંતુમુક્ત (pasteurized) દુધ મળતું હોય ત્યાં દુધને ફરીથી લાંબા સમય સુધી ઉકાળવું ન જોઈએ, જેથી એમાંનાં અગત્યનાં તત્ત્વો બહુ નાશ ન પામે. હું પહેલાં થોડા પાણીમાં હળદરનું ચુર્ણ નાખી એને ઉકાળું છું, અને પછીથી દુધ નાખી ઉકળવા આવે તે પહેલાં ઉતારી લઉં છું.

હળદરવાળા દુધના ગુણ

 1. શ્વાસોચ્છ્વાસની તકલીફ: હળદર અતી સુક્ષ્મ જંતુઓ – વાઈરસનો નાશ કરે છે. એ ૧૫૦ પ્રકારના વાઈરસના ચેપને મટાડે છે. આથી એ શ્વસનને લગતી બીમારીઓ દુર કરવામાં ઉપયોગી છે. હળદર શરીરમાં ગરમાવો પેદા કરે છે, અને ઘણી જલદી ફેફસામાં જામેલા કફને તથા સાઈનસને દુર કરે છે.

આનાથી દમ – અસ્થમા અને શ્વાસનળીના સોજા(બ્રોન્કાઈટીસ)માં પણ રાહત મળે છે.

 1. કેન્સર: હળદરવાળું દુધ બ્રેસ્ટ, ત્વચા, ફેફસાં, પુરુષાતન ગ્રંથી (પ્રોસ્ટેટ) અને આંતરડાના કેન્સરને વધતું રોકે છે, કેમ કે એમાં સોજો દુર કરવાનો ગુણ રહેલો છે. આથી કેન્સરના કોષો ડી.એન.એ. (DNA)ને નુકસાન પહોંચાડી શકતા નથી, અને કેમોથેરેપીની આડ અસરથી બચી જવાય છે.
 1. દાહ અને સોજાનાશક: હળદર નાખેલું દુધ દાહ અને સોજા દુર કરે છે, આથી સંધીવા અને હોજરીના ચાંદાં સામે રક્ષણ મળે છે.

એ ‘કુદરતી એસ્પીરીન’ તરીકે પણ જાણીતું છે, જે માથાનો દુખાવો, સોજો અને અન્ય દુખાવામાં મદદગાર બને છે.

 1. શરદી અને કફ: શરદી અને કફનો સૌથી ઉત્તમ ઈલાજ હળદરવાળા દુધને ગણવામાં આવે છે, કેમ કે એ વાઈરસ અને જીવાણુનાશક છે. એનાથી ગળામાં થતી બળતરા, શરદી અને કફમાં તાત્કાલીક રાહત મળે છે.
 1. સંધીવા: સંધીવાનો દુખાવો અને સોજો દુર કરવા હળદરવાળું દુધ વપરાતું આવ્યું છે. એનાથી દુખાવો દુર થતાં સાંધા અને સ્નાયુઓની લચક પાછી મળી શકે છે. વાંકા વળવાની તકલીફ આથી દુર થાય છે.
 1. દુખાવો અને કળતર: હળદરવાળું પીળું દુધ દુખાવા અને કળતરમાં સૌથી સારી રાહત આપે છે. એનાથી કરોડરજ્જુ અને સાંધાઓની મજબુતાઈ વધે છે.
 1. એન્ટી ઑક્સીડન્ટ: હળદરવાળું દુધ એન્ટીઑક્સીડન્ટનો ઉત્તમ ખજાનો છે, જે ફ્રી રૅડીકલ્સની સામે રક્ષણ આપે છે. એનાથી ઘણા રોગો સારા થાય છે. ફ્રી રૅડીકલ્સ એ શરીરમાં રહેલા અસ્થીર કોષો છે, જેના એટમમાં એક કે તેથી વધુ ઈલેક્ટ્રોનની ખોટ હોય છે કે વધુ પડતા હોય છે, જે બીજા સ્થાયી કોષો પાસેથી ઝુંટવી લઈ તેને પણ અસ્થીર બનાવે છે, અને એ રીતે અસ્થીર કોષો (ફ્રી રૅડીકલ્સ)ની પરંપરા ચાલુ થાય છે. સામાન્ય સંજોગોમાં તો શરીર એની સામે સંતુલન મેળવી લે છે, પણ મોટા પ્રમાણમાં આ પ્રક્રીયા ચાલુ થઈ જતાં મુશ્કેલી પેદા થાય છે, જે એન્ટીઑક્સીડન્ટ દ્વારા મળતા વધારાના ઈલેક્ટ્રોન વડે દુર થઈ શકે. આથી શરીરને એન્ટીઑક્સીડન્ટ પુરા પાડનાર આહારની જરુર રહે છે.
 2.  લોહીને ચોખ્ખું કરનાર: હળદરવાળું દુધ લોહીને બહુ જ સારી રીતે ચોખ્ખું કરે છે. એનાથી લોહીને નવી શક્તી મળે છે અને રક્તપરીભ્રમણમાં જોમ આવે છે. વળી એનાથી લોહી પાતળું થાય છે, જેથી લોહીની કેશનલીકાઓના સમગ્ર તંત્રને ચોખ્ખું કરી દે છે અને બીજી રક્તવાહીનીઓમાં જામેલો કચરો દુર કરે છે.
 3. યકૃત (લીવર)નું શુદ્ધીકરણ: હળદરયુક્ત દુધ યકૃતને શુદ્ધ કરનાર કુદરતી આહાર છે. અને લોહીના શુદ્ધીકરણને લઈને યકૃતના કાર્યને વેગ આપે છે. એ લીવરને મદદ કરે છે અને લીવરમાંના કેશનલીકા તંત્રને ચોખ્ખું કરે છે.
 4. હાડકાનું સ્વાસ્થ્ય: હળદરવાળા દુધમાંથી સારા પ્રમાણમાં કેલ્શ્યમ મળે છે, જે હાડકાના સ્વાસ્થ્ય માટે અને મજબુતાઈ માટે અત્યંત જરુરી છે. એનાથી હાડકાની ક્ષતી થતી અટકે છે આથી હાડકાં પોચાં થવાના રોગ ઑસ્ટીઓપોરોસીસ સામે રક્ષણ મળે છે
 5. પાચનશક્તી: એ શક્તીશાળી જંતુઘ્ન છે, જેનાથી આંતરડાને સારો લાભ થાય છે, અને જઠર તેમ જ આંતરડાંનાં ચાંદાંમાં ફાયદો કરે છે. આથી પાચનશક્તી સુધરે છે જેથી અલ્સર, અપચો તેમજ ઝાડામાં લાભ થાય છે
 6. બહેનોને માસીક વખતનો દુખાવો: હળદરયુક્ત દુધ એકાએક થતા જોરદાર દુખાવા સામે આશ્ચર્યકારક રક્ષણ આપે છે જે માસીક વખતે થતા ક્રેમ્પ્સ અને દુખાવામાં ગજબની રાહત આપે છે. મા બનનારી બહેનોએ હળદરવાળું પીળું દુધ લેવું જોઈએ, જેથી સરળતાથી પ્રસુતી થઈ શકે, પ્રસુતી પછી ઝડપથી સ્વસ્થતા મળી જાય, ધાવણ સરળતાથી પેદા થાય અને ગર્ભાશય સંકોચાઈને ઝડપથી મુળ સ્થીતીમાં આવી જાય.
 1. ફોલ્લીઓ અને ચામડીનું સ્વાસ્થ્ય: જુના સમયમાં રાણીઓ ચામડી મુલાયમ રહે અને ચમકવાળી થાય એ માટે હળદર નાખેલા દુધથી સ્નાન કરતી. એ જ રીતે હળદરવાળું દુધ પીવાથી પણ ચામડી ચમકીલી થશે. હળદરવાળા દુધમાં રુનું પુમડું પલાળી રતાશવાળી કે બરછટ ચામડી પર પંદરેક મીનીટ સુધી મુકી રાખો. એનાથી ચામડી વધુ ઉજળી અને ચમકતી થશે.
 1. વજન: આપણે આહારમાં લીધેલી ચરબીનું હળદરવાળું દુધ વીઘટન કરે છે. એનાથી વજન કાબુમાં રાખવામાં મદદ મળી શકે.
 2. ખરજવું: દરરોજ એક ગ્લાસ હળદરવાળું દુધ પીવાથી ખરજવું મટી શકે છે.
 3. અનીદ્રા: હળદરવાળું હુંફાળું દુધ પીવાથી શરીરમાં ટ્રીપ્ટોફેન નામનું પ્રોટીનનું એક ઘટક પેદા થાય છે, જેનાથી સરસ મજાની શાંત નીદ્રા આવી જાય છે.

 

આપણા નેતા મહાશય

જૂન 7, 2016

આપણા નેતા મહાશય

બ્લોગ પર તા. 7-6-2016

(બી.જે. મિસ્ત્રીના સૌજન્યથી એમણે મોકલાવેલ ઈમેલમાંથી

હીન્દીમાંથી ગુજરાતીમાં સહુની જાણ માટે)

ચુંટણી નજીક આવી ગઈ. નેતાજી પ્રચાર માટે નીકળી પડ્યા.

નેતાજી: હા, હવે ખરો સમય છે.

જનતા: શું તમે દેશને લુંટવાનો ધંધો કરશો?

નેતા: બીલકુલ નહીં.

જનતા: અમારા માટે કામ કરશો ને?

નેતા: હા, હા. પુશ્કળ.

જનતા: મોંઘવારી વધારશો?

નેતા: એ બાબતમાં તો વીચારશો જ નહીં.

જનતા: આપ અમને નોકરીએ લગાડવામાં મદદ તો કરશો ને?

નેતા: હા, જરુર કરીશ.

જનતા: શું તમે દેશમાં ભ્રષ્ટાચાર કરશો?

નેતા: પાગલ થયા છો, જરા પણ નહીં.

જનતા: શું અમે તમારા પર ભરોસો રાખી શકીએ?

નેતા: હા.

જનતા: નેતાજી…

ચુંટણી જીતીને નેતાજી જનતા વચ્ચે આવ્યા.

હવે તમે આને નીચેથી ઉપર વાંચતા જાઓ.

પ્રેમ, આહાર અને રોગો

જૂન 3, 2016

પ્રેમ, આહાર અને રોગો

બ્લોગ પર તા. 3-6-2016

પીયુષભાઈના ઈમેઈલમાં મળેલા એક ડૉક્ટરના અંગ્રેજી વીડીઓ પરથી ગુજરાતી-ગાંડાભાઈ

આપણે મનુષ્યના શરીરવીજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરીએ તો માલમ પડશે કે પહેલાં મનુષ્ય શીકારીનું જીવન જીવતો હતો. જંગલમાં રહેતો હતો. તે સમયે જે મળી શકે તે એનો ખોરાક હતો, જેમાં ફળફળાદી અને શાકભાજી મુખ્ય હતાં. માણસ ત્યારે ઘણો સ્વસ્થ હતો. કેટલાક પુરાવા બતાવે છે કે ત્યારે કોઈ પણ જાતની માંદગી ન હતી. તે વખતે મૃત્યુ થવાનાં બે જ કારણો હતાં- એક વૃદ્ધાવસ્થા અને બીજું શીકારી પ્રાણીઓનો હુમલો.

બધી જ માંદગીઓ દસ હજાર વર્ષથી ચાલુ થઈ છે, જ્યારથી માનવે સમાજમાં રહેવાનું શરુ કર્યું. અને માત્ર માંસાહાર જ નહીં પણ એકબીજાને ખાવાનું શરુ કર્યું, એટલે કે અરસપરસની ઈર્ષ્યા કરવાનું શરુ થયું. મૃત્યુનું કારણ રોગો નહીં, પણ મન છે. બ્લડપ્રેશર, ડાયાબીટીસ કે કેન્સર મૃત્યુ માટે જવાબદાર નથી, પણ આપણું મન એ માટે જવાબદાર છે. ઈર્ષ્યાળુ, હતાશ મન ઝેરીલું છે. જ્યારે તમે કોઈને ધીક્કારો છો ત્યારે તમે પોતાને જ નુકસાન પહોંચાડો છો, નહીં કે જેને તમે ધીક્કારો છો તેને નુકસાન થાય. જો તમારા શરીરના કોષોનો ફોટો લેવામાં આવે તો શરીરમાંના કરોડો કોષો એકબીજાને અનહદ પ્રેમ કરે છે. એટલું જ નહીં દરેક કોષ બીજાના શરીરના બધા કોષોને પણ ચાહે છે. એ જોઈ શકાશે. દરેક જણના બધા કોષો બીજા બધાં જ લોકોના શરીરના કોષોને પ્રેમ કરે છે. હવે ધારો કે હું મનુભાઈને ધીક્કારું અને તેના શરીરને નુકસાન પહોંચાડવાનું વીચારું તો મારા કોષો ગુંચવણમાં પડી જશે. એ કોષોને થશે કે આ શું થઈ રહ્યું છે, મનુભાઈ પણ મારો જ એક હીસ્સો છે, શા માટે મારા જ હાથપગને ધીક્કારવાનું? હવે આ જો ચાલુ રહે તો મારા શરીરના કોષો એકબીજાને ધીક્કારવાનું શરુ કરશે. જેને ડૉક્ટરો ઑટો ઈમ્યુન ડીસીઝ કહે છે.

તો આ ઑટો ઈમ્યુન ડીસીઝને રોકવો હોય તો શું કરવું? બધાંએ એકબીજાને ચાહવાં જોઈએ, ધીક્કારવાનાં નહીં. જો સર્વત્ર પ્રેમ હોય તો રોગોનું અસ્તીત્વ રહેતું જ નથી. (સંસ્કૃતનો જાણીતો શ્લોક યાદ કરો જેનું ગુજરાતી છે– સર્વથા સૌ સુખી થાઓ, સમતા સૌ સમાચરો, સર્વત્ર દીવ્યતા વ્યાપો, સર્વત્ર શાંતી વીસ્તરો… ગાંડાભાઈ) વીશ્વવ્યાપી પ્રેમ એટલે જ આરોગ્ય. આરોગ્ય એટલે રોગનો અભાવ નહીં. રોગો તો બધાને હોય છે, પણ એનાથી મૃત્યુ નથી થતું. રોગોને મૃત્યુ સાથે તો ડૉક્ટરોએ જોડી દીધું છે, લોકોને ગભરાવવા માટે, જેથી એ લોકોનો ધંધો ચાલતો રહે.

ડૉક્ટરો લોકોને કેવી રીતે મુરખ બનાવે છે તેનો એક દાખલો આપું. તમે સાઉથ ઈન્ડીયન હો અને ડાયાબીટીસ થયો હોય તો ડૉક્ટર કહેશે કે ભાત ખાવાનો બંધ કરો, રોટલી ખાઓ. હવે એની સાઉથ ઈન્ડીયન પત્નીને રોટલી બનાવતાં તો આવડે નહીં, પણ પતીને ડૉક્ટરે રોટલી જ ખાવાનું કહ્યું છે આથી એ રોટલીને ધીક્કારે છતાં એણે રોટલી કરવી પડે, કેમ કે પતીના આયુષ્યની એને ચીંતા હોય છે. જે કરવું તમને ગમતું ન હોય છતાં તમે એ કરો તો એની તમારા સ્વાસ્થ્ય પર બહુ બુરી અસર થાય છે. હવે ખરેખર તો ઘઉંમાં ગ્લુટન નામે જે પ્રોટીન છે તે સ્વાદુપીંડને નુકસાનકારક છે. એનાથી ડાયાબીટીસ કાયમી મહેમાન બની જશે. ડૉક્ટરનો ધંધો ચાલુ રહેશે. આથી કોઈના પર વીશ્વાસ કરવો નહીં, તમારી જાત પર વીશ્વાસ કરવો.

આરોગ્ય એટલે કામ કરવાનો ઉત્સાહ. સવારમાં ઉઠો અને તમારી જાતને પુછો, ‘શું હું કામે જવા તૈયાર છું?’  જો કામ પર જવાને તમે થનગની રહ્યા હો તો તમે સ્વસ્થ. બીજું અન્યને મદદ કરવાનો રાજીપો. ‘શું હું કોઈ જરુરતવાળાને સહાય કરવા તત્પર છું?’ સનાતન ધર્મ કહે છે કે બીજાને મદદરુપ થવા માટે તમને આ શરીર આપવામાં આવ્યું છે. રાત્રે સરસ નીદ્રા લો, યોગ્ય પ્રકારે શૌચ ક્રીયા કરી શરીરની અશુદ્ધી દુર કરો, સમુચીત આહાર લો, યોગ્ય આસન જમાવી બેસો, સહુને પ્યાર કરો, કોઈની ઘૃણા ન કરો અને સદા પ્રસન્ન રહો તો તમને કદી કોઈ રોગ થશે નહીં. આપણને રોગ શાથી થાય છે? ક્રોધ (અંગ્રેજીમાં એન્ગર અને ડેન્જરની જોડણીમાં માત્ર ‘D’નો જ ફેર છે,  ‘D’ ઉમેરાયો છે, Anger-Danger), ક્રોધ એવો આવેશ છે જે સત્યાનાશ વાળે છે. Anger(ક્રોધ)માં મોટો Danger(ભય) રહેલો છે. શોક, વધુ પડતો ભય, અતીશય થાક, અયોગ્ય સમયે અયોગ્ય ભોજન, આળસ, બેઠાડુ જીવન વગેરે રોગનાં જનક છે.

ખુરશીમાં બેઠાં બેઠાં સમય પસાર કરવાથી જીવન ટુંકું થશે. જો બેસવાને બદલે ઉભા રહો તો તમારું જીવન ટુંકાતું નથી, જો ચાલો તો જીવન લંબાય છે. ચાલવાથી રક્તાભીસરણ સુધરે છે. વધુ શુદ્ધ લોહી મગજને મળે છે, જેથી વધુ સારી રીતે વીચારી શકાય છે.

વળી બધી રીતે બીનજરુરી આહાર ખોટા સમયે લેવામાં આવે તેનાથી રોગ થાય છે. ત્યારે કરવું શું જોઈએ? હીતાહાર અને મીતાહાર. ખાતી વખતે પ્રસન્ન ચીત્ત, આહાર પ્રત્યે ભાવ, આહાર જોવામાં આવે તે પહેલાં મોંમાં પાણી છુટે અને આહાર જોતાં જ સમગ્ર પાચનમાર્ગ પુલકીત થઈને પાચકરસોનો સ્રાવ થવા માંડે. ભોજન સામગ્રી તૈયાર કરી હોય તેના પ્રત્યે અહોભાવ હોય, જમતી વખતે ખુબ રીલેક્સ અને શાંતચીત્ત હો તો એ આહારનું સરસ રીતે પાચન થશે. અને હા, છેલ્લી વાત કે જમતી વખતે હાથ વડે પકડીને ભોજનની વાનગીઓ મોંમાં મુકો, તમારા હાથના સ્પર્શથી એક જીવંત ઉર્જા પણ ભોજનમાં દાખલ થશે, જે ચમચી અને કાંટા વડે નહીં મળે.