આરોગ્ય ટુચકા 57. સીલેનીયમ

આરોગ્ય ટુચકા 57. સીલેનીયમ: સીલેનીયમ બહુ જ શક્તીશાળી ખનીજ છે. જો કે શરીરને સાવ નજીવા પ્રમાણમાં એની જરુર પડે છે. શરીરમાં કેટલાક અસ્થીર અણુઓ હોય છે જેને ફ્રી રેડીકલ કહેવામાં આવે છે. એ શરીરના કોષો પર હુમલો કરી કેન્સર જન્માવે છે. આ ફ્રી રેડીકલને દુર કરનાર એન્ઝાઈમમાં કેન્દ્રીય સ્થાન સીલેનીયમનું છે. આમ સીલેનીયમ કેન્સર સામે રક્ષણ આપે છે. સીલેનીયમ મુખ્યત્વે બ્રાઝીલનટ (30 ગ્રામમાં 840 માઈક્રોગ્રામ), અનાજ, કઠોળ અને થોડા પ્રમાણમાં ફળ-શાકભાજીમાં હોય છે. સીલેનીયમની રોજની જરુરીયાત માત્ર 55 માઈક્રોગ્રામની હોય છે. કેન્સર સામે રક્ષણ મેળવવા 100થી 300 માઈક્રોગ્રામ જેટલું સીલેનીયમ લેવું જોઈએ. એ માટે વીવીધ અનાજ લેવાં. માત્ર એક બ્રાઝીલ નટમાંથી પણ 120 માઈક્રોગ્રામ જેટલું સીલેનીયમ મળી રહે છે. આહારમાં સીલેનીયમની ઉણપથી હૃદય ફુલી જાય છે, અને એનું કાર્ય બરાબર થઈ શકતું નથી. એની ઉણપથી થાઈરોઈડનું કાર્ય ખોરંભાઈ જાય છે, અને રોગપ્રતીકારક શક્તી માટે પણ સીલેનીયમ જરુરી છે.

Advertisements

ટૅગ્સ: ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: