Archive for સપ્ટેમ્બર 8th, 2017

આરોગ્ય ટુચકા 58. આમળાં 2

સપ્ટેમ્બર 8, 2017

આરોગ્ય ટુચકા 58. આમળાં 2: આમળાંના ઉપયોગથી વૃદ્ધાવસ્થા દુર ધકેલી તારુણ્યને લાંબા સમય સુધી ટકાવી શકાય છે. મોસંબી કરતાં આમળામાં વીટામીન ‘સી’ વીસગણું છે. એક આમળામાંથી બે મોસંબી જેટલું વીટામીન ‘સી’ મળે છે. વળી આમળાંને છાંયે સુકવવાથી વીટામીન ‘સી’ નષ્ટ થતું નથી. શેકવાથી પણ એ જળવાઈ રહે છે. તાજાં આમળાંને ખુબ ઉકળતા પાણીમાં નાખી ઉતારી સુકવી દેવાં. તેમ કરવાથી ગર્ભ છુટો પડી ઠળીયા સહેલાઈથી કાઢી શકાય છે. પછી એને છાંયડામાં સુકવી દેવાં. સુકવેલાં આમળાંનું બારીક ચુર્ણ ૪૦૦ ગ્રામ, સીંધવ ૪૦ ગ્રામ અને મરી ૧૦ ગ્રામને પાલખની ભાજી(સ્પીનીચ)ના રસમાં ઘુંટી ગોળી બનાવવી. એને કાયમ લઈ શકાય. હંમેશાં વીટામીન ‘સી’ લેવાથી જીવનીય શક્તી વધે છે.

Advertisements