આરોગ્ય ટુચકા 81. ઉંઘ અને વજન

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 81. ઉંઘ અને વજન: સ્વસ્થ રહેવા માટે આઠ કલાકની ઉંઘ જરુરી છે એવું લાંબા સમયથી કહેવામાં આવે છે. પરંતુ નવી શોધ મુજબ પુરતી ઉંઘ માત્ર તાજગી જ આપે છે એમ નહીં, પણ એની આપણા વજન પર પણ અસર થાય છે. સીત્તેર હજાર મહીલાઓ પર ૧૬ વર્ષ સુધી કરવામાં આવેલા એક સંશોધનના તારણ મુજબ જે મહીલાઓ પાંચ કલાક કે તેથી ઓછી ઉંઘ લે છે તેમનું વજન સાત કલાકની નીદ્રા લેતી મહીલાઓની સરખામણીમાં ૧૫ કીલો જેટલું વધવાની શક્યતા રહે છે. સંશોધન કરનારનું કહેવું છે કે ઓછી ઉંઘ લેનારાંમાં વધતા વજનની આ તો સરેરાશ છે, કેટલાંક લોકોમાં આનાથી ઘણું વધારે વજન વધે છે. વજનમાં થતો થોડોઘણો વધારો પણ ડાયાબીટીસ અને બ્લડપ્રેશર જેવી સમસ્યા પેદા કરી શકે છે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: