આરોગ્ય ટુચકા 82. કઢીલીમડો અને ડાયાબીટીસ

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 82. કઢીલીમડો અને ડાયાબીટીસ: લંડનની કીંગ્સ કોલેજના સંશોધનકર્તાઓએ ભારત, થાઈલેન્ડ, ઘાના અને ચીનમાં પરંપરાથી વપરાતી વનસ્પતીઓ પર પ્રયોગો કર્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે ભારતમાં વપરાતાં કઢીલીમડાનાં પાંદડાં ડાયાબીટીસમાં મદદગાર બને છે. કેટલીક જગ્યાએ એને મીઠો લીમડો પણ કહેવામાં આવે છે. કઢીલીમડો લોહીમાંના ગ્લુકોઝના પ્રમાણને નીયંત્રીત કરી શકે છે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: