આરોગ્ય ટુચકા 84. મગફળી અને ટી.બી.

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 84. મગફળી અને ટી.બી.: કેટલાંક સંશોધનોમાં જોવામાં આવ્યું છે કે મગફળીમાં રહેલું એક રસાયણ ટી.બી.નો ઈલાજ કરવામાં મદદગાર બને છે. મગફળથી શરીરમાં નાઈટ્રીક ઑક્સાઈડનું સ્તર વધે છે. આ રસાયણ શરીરની રોગપ્રતીકારક શક્તીમાં વધારો કરે છે. આથી ટી.બી.ના જીવાણુ સામે એ રક્ષણ આપી શકે. વૈજ્ઞાનીકો માને છે કે આ રસાયણના અભાવે જ લોકો ટી.બી.ના ભોગ બને છે. આમ સીદ્ધાંતની રીતે જોઈએ તો નાઈટ્રીક ઑક્સાઈડનું પ્રમાણ વધારીને લોકોને ટી.બી.થી બચાવી શકાય. શરીરમાં નાઈટ્રીક ઑક્સાઈડનું પ્રમાણ વધારવાનો એક ઉપાય આર્જીનાઈન નામના રસાયણની ટીકડી લેવાનો છે. આર્જીનાઈન એમીનો એસીડનો એક પ્રકાર છે, જે શરીરમાં નાઈટ્રીક ઑક્સાઈડ પેદા કરે છે. અને મગફળીમાં આર્જીનાઈન ઘણા સારા પ્રમાણમાં હોય છે. મગફળીને શેકવાથી એમાંનાં તત્ત્વોમાં ૨૨% જેટલો વધારો થાય છે, પરંતુ એમાં મીઠું (નમક) નાખવું નહીં.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: