આરોગ્ય ટુચકા 85. અજમો

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 85. અજમો: આફરો, ગોળો તેમજ શુળની શ્રેષ્ઠ દવા અજમો છે. એક ચમચી અજમાના ચુર્ણમાં બે ગ્રામ ખાવાનો સોડા તથા એક ગ્રામ સંચળ મેળવી હુંફાળા પાણી સાથે ફાકવું. એનાથી વાયુ નીચે ઉતરી ગોળાનું શમન થાય છે. આવી સમસ્યા વખતે ઉપવાસ કે એકટાણાં કરવાં નહીં. ભુખ પ્રમાણે તાજો, સુપાચ્ય આહાર લેવો. દરરોજ સારા પ્રમાણમાં પાણી પીવું, જેથી રક્તાભીસરણ સારી રીતે થાય અને બધાં અંગોને શક્તી મળે. આંતરડાંની શક્તી ઘટી જાય તો મળશુદ્ધી બરાબર ન થાય, આથી વાયુ થાય અને ગોળો ચડે. અજમો, ખાવાનો સોડા અને સંચળ ગરમ છે, આથી પીત્ત પ્રકૃતીવાળાં લોકોએ એનું પ્રમાણ પોતાને અનુકુળ આવે તે મુજબ રાખવું.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: