આરોગ્ય ટુચકા 145. આંખની કાળજી

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 145. આંખની કાળજી
1. એક ચમચી વરીયાળી, બે બદામ અને અડધી ચમચી સાકર વાટીને એક ગ્લાસ દુધમાં સાંજે પીવાથી આંખનું તેજ જળવાઈ રહે છે.
2. સમાન ભાગે જીરુ અને સાકરનું ચુર્ણ એક ચમચી ઘી સાથે ખાવાથી આંખોને ફાયદો થાય છે.
3. 3-4 એલચી અને એક ચમચી વરીયાળીનું ચુર્ણ દુધમાં પીવાથી આંખ સારી રહે છે.
4. એક ચમચી જેઠીમધનું ચુર્ણ, એક ચમચી મધ અને અડધી ચમચી ઘી દુધમાં પીવાથી આંખનું સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે છે.
5. રોજ સાંજે તાંબાના વાસણમાં પાણી ભરી રાખી સવારે એક-બે ગ્લાસ પીવાથી આંખોને લાભ થશે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: