આરોગ્ય ટુચકા 159. દુખાવો

આરોગ્ય ટુચકા 159. દુખાવો: અમેરીકામાં કરવામાં આવેલા એક સંશોધનમાં વૈજ્ઞાનીક રીતે સાબીત કરવામાં આવ્યું છે કે હકારાત્મક વીચારથી પણ શરીરમાં થતો દુખાવો ઘટી શકે છે. જાણે કે એ મૉરફીન હોય તેમ! માત્ર દુખાવો ઓછો થઈ રહ્યો છે એવું વીચારવાથી પણ ખરેખર દુખાવો ઓછો થાય છે. ડૉ. રોબર્ટ કોગીલ અને એમની ટીમે 10 સ્વસ્થ જણા પર પ્રયોગ કર્યો. એમના પગને હીટરની મદદથી ગરમી આપવામાં આવી, જેથી દર્દ અનુભવાય. આ પ્રયોગમાં ભાગ લેનારાઓએ જ્યારે ઓછા દર્દની ઈચ્છા કરી તો 28 ટકા જેટલું દર્દ ઘટી ગયું. એટલું જ નહીં મગજના જે ભાગમાં દર્દ અનુભવાય છે તે ભાગની ગતીશીલતા પણ નરમ પડી ગઈ.

કેટલું દર્દ છે તે નક્કી કરવાની મગજ ક્ષમતા ધરાવે છે. આપણે મગજની આ શક્તીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: