આરોગ્ય ટુચકા 232 ગૅસની સમસ્યા

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 232  ગૅસની સમસ્યા: ગૅસ બનતો અટકાવવા અને ઉત્પન્ન થયેલા ગૅસને દુર કરવા વાયુકારક આહાર-વીહાર તજવા. વાલ, વટાણા, ચોળા, ચણા, પાપડી, ગુવાર, બટાટા, શક્કરીયાં વાલોડ, કોદરી, જાંબુ, મકાઈ વગેરે વાયુ કરે છે. આથી ગૅસની તકલીફવાળાએ આ પદાર્થો છોડી દેવા. ભજીયાં, ગાંઠીયા, ચોળાફળી, ખમણ, ખાંડવી, ખમણી, ફરસાણ, ચણાના લોટમાંથી બનતી વાનગી જેવો આહાર પણ વાયુકારક છે. ગૅસમાં વાસી ખોરાક ન ખાવો. તાજો અને ગરમાગરમ આહાર લેવો.

ગૅસ થવાનું એક મહત્ત્વનું કારણ મંદાગ્ની અને અજીર્ણ છે. ખાધેલો ખોરાક બરાબર પચે નહીં, આંતરડામાં પડ્યો રહે તો તેમાં આથો આવી ગૅસની ઉત્પત્તી થાય છે. આથી જે આહાર કે ઔષધ ભુખ લગાડે, ભોજન પ્રત્યે રુચી ઉત્પન્ન કરે અને ખાધેલા ખોરાકનું પાચન કરે તે ગૅસને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

લસણ, ફુદીનો, આદુ, લીંબુ, મરી, કોથમીર, બીજોરું, મેથી, હીંગ, તલનું તેલ, અજમો, સુવા, સંચળ વગેરે વાયુનું શમન કરે છે, પેટમાંનો ગૅસ ઉપર કે નીચેથી બહાર કાઢે છે, અને પાચન સુધારે છે. આંતરડામાંથી આમવીષ દુર થતાં પાચન સુધરે છે અને ગૅસ થતો નથી. આહાર-વીહારમાં નીયમીતતા હોય અને જરુરી શ્રમ કરવામાં આવે તો ગૅસ થવાની શક્યતા ઘટે છે. મળ, મુત્ર, વાછુટ અને ઉંઘ જેવા કુદરતી આવેગોને રોકવા ન જોઈએ.

રાત્રે જમ્યા બાદ થોડી વાર ખુલ્લા વાતાવરણમાં ચાલવા જવું. જમીને તરત સુઈ ન જવું કે બેસી ન રહેવું. જમ્યા બાદ થોડી વારમાં મૈથુન કરવાથી પણ પાચન ક્રીયા બગડી શકે, ને ગૅસ થાય છે. આગળનો ખોરાક પચી જાય તે પહેલાં ખાવાથી અને ઠાંસી ઠાંસીને ખાવાથી ગૅસ થાય છે. જૈનોનું ઉણોદરી વ્રત-ભુખ કરતાં થોડું ઓછું ખાવું, પેટને ઉણું (થોડું ખાલી રાખવું) અપનાવવામાં આવે તો અપચો અને ગૅસ નહીં થાય. ઉતાવળમાં ખોરાક બરાબર ન ચાવવાથી પણ ગૅસ થાય છે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: