આરોગ્ય ટુચકા 237. જુની શરદી અને શ્વાસ (દમ-અસ્થમા)

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 237. જુની શરદી અને શ્વાસ (દમ-અસ્થમા)

કાયફળ, પુષ્કર મુળ, કાકડા શીંગી, સુંઠ, કાળાં મરી, લીંડી પીપર, જવાસો (ધમાસો) અને અજમો આ આઠ દ્રવ્યો સરખા ભાગે લઇ તેનું બારીક ચુર્ણ બનાવી કાચની બાટલીમાં ભરી રાખવું. એમાંથી બે ગ્રામ જેટલું ચુર્ણ આદુના રસમાં ઘુંટી, અનુકુળ માત્રામાં ચોખ્ખું મધ મેળવી નીયમીત રીતે રોજ સવાર સાંજ ચાટી જવાથી જુની શરદી (સાયનસ), શ્વાસ (દમ-અસ્થમા), ખાંસી તથા અવાજ બેસી ગયો હોય તેમાં લાભદાયક થાય છે.

શરદી અને શ્વાસ-દમના દરદીએ દહીં, શીખંડ, ગોળ, મીઠાઈ, ઠંડાં પીણાં, આઈસક્રીમ વગેરે છોડવું તથા પપૈયા સીવાયનાં ફળ ન ખાવાં. લસણ, સરગવો, રીંગણનું ભડથું, બાજરીના રોટલા, મુળા-મોગરી, આદુ, ફુદીનો, તુલસી વગેરે વીશેષ લેવું.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: