આરોગ્ય ટુચકા 270.  સંગીત દ્વારા સ્વાસ્થ્ય

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 270.  સંગીત દ્વારા સ્વાસ્થ્ય: મનગમતું સંગીત સાંભળવાથી સ્વાસ્થ્યમાં લાભ થાય છે. લંડનની ચેલ્સી અને વેસ્ટમીન્સ્ટર હોસ્પીટલમાં પ્રયોગ કરવામાં આવ્યા અને પરીણામ ઘણાં ઉત્સાહજનક જોવા મળ્યાં. જે રોગીઓ સંગીતનો આનંદ લેતા હતા તેમને દવાની જરુરત ઓછી રહી, અને તેઓ જલદી સારા થયા.

ડૉ. રોસાલીયા સ્ટારીકૉફનું કહેવું છે કે સંગીતથી શારીરીક પરીવર્તન થાય છે, અને તેથી આરોગ્ય સુધરે છે. શારીરીક પરીવર્તનો માપવામાં આવ્યાં, અને જોવા મળ્યું કે બ્લડપ્રેશર, હૃદયના ધબકારા અને ચીંતા પેદા કરનાર હૉરમનમાં ઘટાડો થયો હતો.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: