શરીરના દુખાવા પર બાહ્ય પ્રાણાયામ

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

શરીરના દુખાવા પર બાહ્ય પ્રાણાયામ

મારા બ્લોગમાં આ વીષય ઉપર મેં પહેલાં પણ લખ્યું છે. આજે એક અનુભવ થયો તેથી એની ઉપયોગીતા પર ભાર મુકવા માટે ફરીથી લખું છું.

બાહ્ય પ્રાણાયામ એટલે શ્વાસ બહાર કાઢી રોકી રાખવો તે. એટલે કે બાહ્ય કુંભકને લંબાવવાથી બાહ્ય પ્રાણાયામ બને છે. નાક કરતાં મોં દ્વારા શ્વાસ બહાર કાઢવાથી વધુ શ્વાસ બહાર કાઢી શકાય છે. પરંતુ શ્વાસ લેતી વખતે હંમેશાં નાક વડે જ લેવો.

આજે ટેબલ ટેનીસ રમીને ખભા પર બેકપેક ભેરવી ચાલતો ઘરે આવતો હતો ત્યારે ડાબા ખભામાં એકાએક ઘણો દુખાવો શરુ થયો. સામાન્ય રીતે આવા દુખાવાનું કારણ વાયુવીકાર હોય છે, જે કેટલીક વાર ચાલવાથી પણ દુર થાય છે. આથી ચાલતો રહ્યો પણ દુખાવો વધતો જતો હતો. ચાલતાં ચાલતાં જ બાહ્ય પ્રાણાયામ કરવાનું શરુ કર્યું અને ચારપાંચ પ્રાણાયામ કર્યા પછી દુખાવો લગભગ પુરેપુરો જતો રહ્યો.

બાહ્ય પ્રાણાયામ શરીરના ઘણા પ્રકારના દુખાવાને દુર કરવા માટે અજમાવી શકાય. થોડાં વર્ષ પહેલાં મને કમરનો સખત દુખાવો થયેલો તે વખતે પણ મેં બાહ્ય પ્રાણાયામ કરીને રાહત મેળવેલી, જેનું વર્ણન મારા બ્લોગમાં મેં પહેલાં કર્યું છે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: