Archive for મે 22nd, 2019

આરોગ્ય ટુચકા 320.  કબજીયાતનો એક ઉપાય

મે 22, 2019

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 320.  કબજીયાતનો એક ઉપાય: રોજ રાત્રે ત્રણ નંગ અંજીર અને બીજ કાઢેલી કાળી સુકી પંદર દ્રાક્ષ લઈ, એક ગ્લાસ દુધમાં સારી રીતે ઉકાળીને ધીમે ધીમે પી જવું. અંજીર અને દ્રાક્ષ ખુબ ચાવીને ખાઈ જવાં, અને ઉપર એ દુધ પી જવું. થોડા દીવસમાં આ ઉપચારથી કબજીયાત દુર થાય છે અને મળશુદ્ધી થવાથી લોહીની શુદ્ધી પણ થવા લાગે છે. આથી શરીરમાં સ્ફુર્તીનો અનુભવ પણ થશે.

Advertisements