આરોગ્ય ટુચકા 366. કોફી વીશે વધુ

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 366. કોફી વીશે વધુ : એક કપ કોફીમાં આશરે 140 મીલીગ્રામ કેફીન હોય છે. એ તો જાણીતું જ છે કે કોફીમાં માનસીક અને શારીરીક ઉત્તેજના આપનાર એક તત્ત્વ કેફીન નામે રહેલું છે. પણ ઘણા લોકો એ જાણતાં હોતાં નથી કે જો કોફીનો સર્વોત્તમ ફાયદો ઉઠાવવો હોય તો આખા દીવસમાં 200-300 મીલીગ્રામ કરતાં વધુ કેફીન લેવું જોઈએ નહીં.
ઓછી કોફી પીનારા સામાન્ય રીતે રોજ એકાદ કપ (250 મી.લી.) પીતા હોય છે, જેમાં ઓછામાં ઓછું 140 મીલીગ્રામ કેફીન હોવાની શક્યતા છે, જો એ કોફીના બુંદદાણા ઉકાળીને બનાવી હોય તો. એ રીતે બનાવેલી 2-3 કપ કોફીમાં 280-420 મી.ગ્રા. કેફીન હશે. જો એ સાથે કેફીનયુક્ત ચા કે ચોકલેટ જેવાં અન્ય પીણા પણ લેવાતાં હોય તો એક કપ કોફી પીનાર પણ 300-400 મી.ગ્રા.ને સહેજે પાર કરી જાય.
પણ કોફીમાં કેટલું કેફીન હશે તે બુંદદાણાની ક્વોલીટી, કેવી રીતે બનાવવામાં આવી છે – ઉકાળીને, ઈન્સ્ટન્ટ, એસ્પ્રેસો કે ડીકાફે. વળી એને હળવી રોસ્ટ કરી છે કે વધુ એટલે કાળી. હળવી રોસ્ટ કોફીમાં કેફીન વધુ હોય છે. કાળી કોફીમાં તથા ઈન્સ્ટન્ટમાં કેફીન ઓછું હોય છે.
વધુ કેફીન લેવાથી ઉંઘમાં ખલેલ, ચીન્તા, ચેન ન પડવું તથા હૃદયની અનીયમીત ગતી જેવી સમસ્યાઓ પેદા થાય છે. જો કે જુદા જુદા લોકો પર અલગ અલગ અસર થાય છે. કેટલાકને નજીવા પ્રમાણમાં લીધેલ કેફીનથી પણ મુશ્કેલી પેદા થાય છે, જ્યારે કેટલાક લોકોને બહુ મોટા પ્રમાણમાં પણ કેફીનની વીપરીત અસર જણાતી હોતી નથી.
ઉત્તમ માર્ગ તો એ છે કે સામાન્ય પ્રમાણમાં જ કોફી પીવી અને પોતાના શરીર પર થતી અસરને ધ્યાનમાં લેતા રહેવું. દરેકે પોતાની કેફીન લેવાની ક્ષમતા જાતે શોધી લેવી. વીપરીત અસર જણાતાં એના પ્રમાણમાં ઘટાડો કરતા જવું. સ્વસ્થ મનુષ્ય માટે કદાચ દરરોજ 2-3 કપ કોફી પીવી સલામત ગણી શકાય.
મેં કોફીનો અખતરો કરી જોયો અને મને શરુઆતમાં એના વાયુ અને કફનાશક ગુણોનો ફાયદો જણાયો, પરંતુ એ ફાયદા સમય જતાં જળવાઈ રહ્યા નહીં એવો મારો અનુભવ છે. મેં મારા 81 વર્ષમાં સૌ પ્રથમ વખત કોફી ટ્રાઈ કરી જોઈ, એની વાયુ અને કફનાશક અસરના કારણે, પણ પ્રતીકુળ લાગતાં બેત્રણ માસ પછી છોડી દીધી.

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: