Archive for ફેબ્રુવારી 2nd, 2020

કરોનાવાઈરસથી બચવા શું કરી શકાય?

ફેબ્રુવારી 2, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

કરોનાવાઈરસથી બચવા શું કરી શકાય?

  1. અડધી ચમચી હળદર મધમાં મીક્સ કરીને સવારે અને સાંજે ખાઈ જવું.
  2. લોખંડની તવીમાં દોઢ ચમચી આખી રાઈ અને દોઢ ચમચી દળેલું મીઠું નાખી ગરમ કરીને એના ધુમાડાનો પાંચ-સાત મીનીટ નાસ લો. એનાથી વાઈરસ મરી જાય છે કે નીષ્ક્રીય થઈ જાથ છે.
  3. સાદા પાણીની બોટલ સાથે રાખી વારંવાર પાણી પીતા રહો જેથી ગળું સુકાઈ ન જાય.
  4. ચટણી, દહીં, છાસ, સોસ, વાસી ખોરાક, ઠંડાં પીણાં કે ઠંડા પાણીથી ગળા પર ખરાબ અસર થાય છે આથી એ બધાંનો ત્યાગ કરવો.
  5. એક કપ હુંફાળા દુધમાં એક ચમચી ઈસબગુલ, એક ચમચી ઘી અને જરાક ખાંડ મીક્સ કરી ધીમે ધીમે પી જવું.

આયુર્ગુરુ મુકેશ દ્વારા બધાંની જાણ માટે