આરોગ્ય ટુચકા ૫૩૨. વજન વધારવા કોળાનો અવલેહ

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૩૨. વજન વધારવા કોળાનો અવલેહ : કોળાનો અવલેહ દરરોજ સવારે ત્રણ માસ સુધી ૨૦થી ૩૦ ગ્રામ ખાવાથી શરીરનું વજન વધે છે, મોઢા પર તેજી આવે છે અને અશક્તી મટે છે. કોળાનો અવલેહ બનાવવા માટે કોળાનો રસ, ખાંડ અને તેમાં પીપર, સુંઠ, જીરાનું ચુર્ણ, ધાણા, તમાલપત્ર, એલચી, મરી અને તજનું ચુર્ણ તથા મધ મેળવવામાં આવે છે. જાતે બનાવવા માટે એનો વીગતવાર પાઠ માટેની લીન્ક :

HTTP://GANDABHAIVALLABH.WORDPRESS.COM/૨૦૦૯/૦૧/૧૬/

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: