Archive for ફેબ્રુવારી 21st, 2020

આરોગ્ય ટુચકા ૫૪૦. દમમાં અર્જુન અને અરડુસી

ફેબ્રુવારી 21, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૪૦. દમમાં અર્જુન અને અરડુસી : અર્જુનની છાલના ચુર્ણને અરડુસીના રસની એકવીસ ભાવના આપવી. (ચુર્ણને એકવીસ વખત ભીંજવી સુકવવું.) આવા અડધી ચમચી ચુર્ણમાં બે ચમચી મધ મેળવી સવાર-સાંજ લેવાથી દમ મટે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૪૧. મધનું પરીક્ષણ

ફેબ્રુવારી 21, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૪૧. મધનું પરીક્ષણ : કાચની નાની વાડકીમાં ગરમ પાણી લઈ એમાં એક ચમચી મધ નાખો. જો મધ મોટા તાર બની તળીયે બેસી જાય તો એ શુદ્ધ હશે, પણ જો પાણીમાં ભળી જાય, ઓગળી જાય તો ભેળસેળવાળું હોવું જોઈએ.