આરોગ્ય ટુચકા ૫૭૧. અખરોટ અને મગજ

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૭૧. અખરોટ અને મગજ : ખોરાકનો કુદરતી આકાર આપણા શરીરના જે અવયવ સાથે સામ્યતા ધરાવતો હોય તે અવયવ પર જે તે આહાર ખુબ જ ગુણાકરી હોવાનું કહેવાય છે. અખરોટનો આકાર એકદમ ગુંચળાવાળા મગજ સાથે મળતો આવે છે. આ જ સામ્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને બોસ્ટન યુનીર્વસીટીના રીસર્ચરોએ ઉંદરો પર અખરોટનો પ્રયોગ કર્યો. એ અભ્યાસના તારણમાં જાણવા મળ્યું કે અખરોટ અલ્ઝાઈમર ડીસીઝને ઝડપથી આગળ વધતો અટકાવે છે. જોકે અખરોટ વેઈટ લોસ અને હાર્ટ માટે પણ ઉપયોગી છે તો બ્લડ પ્રેશરમાં પણ રાહતકારક છે અને સ્ટ્રોકની શક્યતા ઘટાડે છે. અખરોટને બ્રેઈન ફુડ ગણવામાં આવે છે તેનું એક કારણ એ પણ છે કે તેમાં રહેલાં વીટામીન્સ અને પોષક ફેટને કારણે એ મગજના કોષોને નુકસાન થતું અટકાવે છે.

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: