Archive for the ‘આરોગ્ય’ Category

આરોગ્ય ટુચકા 336. અજમાવી જુઓ (2)

જુલાઇ 15, 2019

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 336. અજમાવી જુઓ (2)
 વીસ ગ્રામ આમળાં અને એક ગ્રામ હળદર મેળવીને લેવાથી શરદી અને કફની તકલીફમાં તરત જ આરામ થાય છે.
 મધ, આમળાંનો જ્યુસ અને સાકર બધાં દસ-દસ ગ્રામ લઈને, વીસ ગ્રામ ઘીની સાથે મેળવીને લેવાથી યુવાવસ્થા હંમેશા ટકી રહે છે.
 અજમો પીસી તેમાં લીંબુનો રસ મેળવીને લગાવવાથી ગુમડાં અને ફોલ્લી દુર થાય છે.
 શરદીથી નાક વહી રહી રહ્યું હોય તો યુકેલીપ્ટ્સનું તેલ રુમાલમાં નાંખીને સુંઘવાથી આરામ મળે છે.
 વીસ મીલીગ્રામ આમળાંના રસમાં પાંચ ગ્રામ મધ મેળવીને ચાટવાથી આંખની જ્યોતી વધી શકે છે.

Advertisements

આરોગ્ય ટુચકા 335. અજમાવી જુઓ (1)

જુલાઇ 14, 2019

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 335. અજમાવી જુઓ (1)
(1) મુખની દુર્ગંધથી પરેશાન હો તો તજનો ટુકડો મુખમાં રાખો. મુખની દુર્ગંધ તરત જ દુર થઈ જશે.
(2) તેલમાં લસણ, હીંગ અને અજમો નાખી ગરમ કરીને ઠંડુ થયા પછી સાંધાઓ ઉપર લગાવવાથી સાંધાનો દુખાવો દુર થઈ જાય છે.
(3) લાલ ટામેટાં અને કાકડીની સાથે કારેલાંનો જ્યુસ લેવાથી ડાયાબીટીસ દુર રહે છે.
(4) અજમો પીસીને તેનો ઘટ્ટ લેપ લગાવવાથી બધા પ્રકારના ચામડીના રોગો દુર થાય છે.
(5) એલોવેરા અને આમળાંનો જ્યુસ મેળવીને પીવાથી લોહી સાફ થાય છે અને પેટની બધી બીમારીઓ દુર થાય છે.

આરોગ્ય ટુચકા 334. ઉપયોગી ચુર્ણ

જુલાઇ 13, 2019

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 334. ઉપયોગી ચુર્ણ અજમો, કાંચકાના મીંજ અને સંચળ સરખા વજને લઈ ચુર્ણ બનાવવું. એમાંથી પા (1/4) ચમચી અથવા વાલના દાણા જેટલું એટલે લગભગ 400 મીલીગ્રામ (અડધા ગ્રામથી થોડું ઓછું) ચુર્ણ રોજ સવાર-સાંજ આઠ-દસ દીવસ પાણી સાથે લેવાથી પેટના તમામ પ્રકારના કૃમીઓનો નાશ થાય છે. જેથી પેટ હલકું થશે. ભુખ સારી લાગશે. ગૅસ, આફરો, ગડગડાટ મટશે, મળ સાફ ઉતરશે તથા અચાનક જ થઈ જતા ઝાડા મટી જશે. પેટની આંકડી-ચુંક મટી જશે. શરીરમાં રહેતો ધીમો તાવ દુર થશે.

આરોગ્ય ટુચકા 333. ઉધરસ અને દમ

જુલાઇ 12, 2019

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 333. ઉધરસ અને દમ: આદુના રસમાં પાણી અને સાકર નાખી પાક કરવો. તેમાં કેસર, એલચી, જાયફળ, જાવંત્રી અને લવીંગ જરુર પુરતાં નાખી કાચની બરણીમાં પાક ભરી રાખવો. એના સેવનથી ઉધરસ અને દમમાં સારો લાભ થાય છે. એનાથી અગ્નીમાંદ્ય-નબળી પાચનશક્તી અને અરુચી પણ મટે છે આ રીતે એ ખોરાકના પાચનમાં પણ ઉપયોગી છે.

આરોગ્ય ટુચકા 332. અંજીર

જુલાઇ 11, 2019

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 332. અંજીર
332. અંજીર: અંજીર શીતળ છે અને રક્તપીત્ત મટાડે છે. બાળક, યુવાન, વૃદ્ધો અને ગર્ભીણી બધા માટે અંજીર હીતાવહ છે. તેમાં લોહ, કેલ્શીયમ, તાંબુ, ઝીંક, વીટામીનો, શર્કરા, ક્ષારો વગેરે શરીરોપયોગી તમામ તત્ત્વો છે.
તાજાં પાકાં ફળો જ્યાં સુધી મળે ત્યાં સુધી રોજ ખાવાં જોઈએ. તાજાં જ મળતાં હોય ત્યારે સુકાં ન ખાવાં.
અંજીર રેચક છે આથી મળ સાફ ઉતરે છે. કબજીયાત હોય તો બેથી ત્રણ અંજીરના નાના ટુકડાઓ કરી દુધમાં ઉકાળી સુતી વખતે પીવાથી સવારે સરળતાથી મળ ઉતરી જાય છે.

આરોગ્ય ટુચકા 331. સ્ટ્રોબરી

જુલાઇ 10, 2019

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 331. સ્ટ્રોબરી: રોગો સામે રક્ષણ આપતું આ ફળ છે. મુખ્ય ફળો પૈકી સૌથી વધુ સક્ષમ ઓક્સીજનકરણ વીરોધી તત્ત્વ (એન્ટી ઓક્સીડન્ટ) ધરાવતું ફળ સ્ટ્રોબરી છે. આપણા શરીરમાં મુક્ત કણો (ફ્રી રેડીકલ) તરીકે ઓળખાતા પદાર્થો જે કેન્સર માટે તેમ જ રક્તવાહીનીઓને જામ કરવામાં જવાબદાર ગણાય છે તેને દુર કરવામાં સહાય કરે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 330. નારંગી

જુલાઇ 9, 2019

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 330. નારંગી: સૌથી વધુ મધુરુ ઔષધ. રોજ બેથી ચાર નારંગી ખાવાથી શરદી નહીં થાય, કૉલેસ્ટરોલનું સ્તર ઘટશે, મુત્રપીંડની પથરી નહીં થાય અને થઈ હશે તો ઓગળી જશે. ઉપરાંત આંતરડાનું કેન્સર નહીં થાય.

આરોગ્ય ટુચકા 329. મધ વીશે અગત્યનું

જુલાઇ 8, 2019

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 329. મધ વીશે અગત્યનું: નવું મધ સારક એટલે મળને સરકાવનાર તથા કંઈક અંશે કફકારક છે. જ્યારે જુનું મધ કફનાશક, ગ્રાહી-મળને રોકનાર, રુક્ષ તથા મેદ દુર કરનાર છે. ઘી અને મધ સરખા પ્રમાણમાં લેવાં નહીં. કફમાં મધ બમણું અને વાતમાં ઘી બમણું લેવું. તે જ પ્રમાણે મધ ગરમ કરીને કે ગરમાગરમ ખાદ્ય સાથે લઈ શકાય નહીં. મધમાં શર્કરાનું પ્રમાણ વીશેષ હોવાથી ડાયાબીટીસમાં હીતાવહ નથી. મધ વધુ પ્રમાણમાં લેવું પણ નુકસાનકારક બની શકે.
માત્ર સાચું મધ જ ખાતરી કરીને લેવું જોઈએ. મધ સાચું છે કે બનાવટી તે જાણવા માટે (૧) જો એમાં પડેલી માખી બહાર નીકળી આવે અને થોડી વારમાં ઉડી શકે તો એ સાચું મધ. (૨) મધમાં રુની વાટ પલાળી એને સળગાવવાથી અવાજ વગર બળે તો એ સાચું હોઈ શકે. (૩) સાચા મધનું ટીપું પાણીમાં નાખવાથી એ તળીયે બેસી જાય છે. (૪) સાચું મધ કુતરાં ખાતાં નથી. આ ચાર કસોટીઓ પ્રચલીત છે.

328. લવંગાદી ચુર્ણ

જુલાઇ 7, 2019

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
328. લવંગાદી ચુર્ણ: લવીંગ, પીપર, જાયફળ દસ-દસ ગ્રામ, કાળાં મરી વીસ ગ્રામ અને સુંઠ એકસો સાઠ ગ્રામ લઈ બનાવેલું ચુર્ણ એરટાઈટ બાટલીમાં ભરવાથી તેના ગુણો બે મહીના જળવાઈ રહે છે. અડધીથી એક ચમચી તાસીરે ગરમ આ ચુર્ણ સવાર-સાંજ પાણી સાથે લેવાથી ઉધરસ, તાવ, પ્રમેહ, અરુચી, શ્વાસ, મંદાગ્ની, સંગ્રહણી, ગેસ, આફરો, મોળ વગેરે મટે છે. જેમની પીત્ત પ્રકૃતી હોય તેમણે પોતાને માફક આવે તેટલા પ્રમાણમાં લેવું.

આરોગ્ય ટુચકા 327. સુંઠ

જુલાઇ 5, 2019

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 327. સુંઠ: સુંઠ નાખી ઉકાળીને ઠંડુ કરેલું પાણી પીવાથી ઘણા રોગોમાં ફાયદો થાય છે. ઉંઘ નીયમીત થાય છે. શરદી, સળેખમ, દમ, ઉધરસ, નવો તાવ વગરેમાં સુંઠનું પાણી જ પીવું જોઈએ. એનાથી વાયુ અને કફનો નાશ થાય છે, કાચો રસ એટલે આમનું પાચન થાય છે અને જઠરાગ્નીનું બળ વધે છે.