કબીર દોહો

October 18, 2016

કબીર દોહો

(બ્લોગ પર તા. ૧૯-૧૦-૨૦૧૬)

આનંદભાઈના સૌજન્યથી, એમની ઉદાર પરવાનગી માટે ઋણસ્વીકાર સહીત. આ રહ્યા એમના શબ્દો, “Yes, Ganadabhai … You have my permission with pleasure.”

कहत कबीर

बहुत जतन करी कीजीये, सब फल जाय नसाय |

कबीरा संचय सुम धन, अंत चोर ले जाय ||

ભાષાંતર અને સમજુતી – આનંદ રાવ

ગુજરાતી અનુવાદ

અરે ભાઈ! તું ગમે તેટલું સાચવ્યા કરીશ, ગમે તેટલું જતન કર્યા કરીશ, તો પણ અંતે તો દરેક ફળ પાકીને સડી (नसाय) જાય છે. દરેક વસ્તુનો નાશ થાય છે. ઓ કબીર! એજ રીતે લોભીયાએ ભેગું કરેલું ધન પણ પડ્યું પડ્યું સડે છે અને આખરે તો ચોર ચોરી જાય છે. (માનવદેહ પણ ફળ જ છે.)

English Interpretation

You may try very hard to protect and preserve a fruit, but eventually every fruit ripens, decays and everything disappears. Oh Kabir! In the same way, the wealth amassed by a miser finally also rots and gets stolen by a thief. (Human body is also a “Fruit” which detaches itself from the mother and continues to grow until slowly breaks down.)

સમજુતી

ફળ શબ્દ માનવશરીરને પણ લાગુ પડે છે.

થોડા દીવસ પહેલાં ૭૩ વર્ષની ઉમ્મરના એક મીત્રની ખબર જોવા હોસ્પીટલ જવાનું થયેલું. જાત જાતની ટ્યુબો લગાડેલી હતી. પરાણે આંખ ખોલી શકતા હતા. એક વખતનું કસાયેલું તંદુરસ્ત શરીર અત્યારે ચીમળાઈ ગયેલા ફળ જેવું પથારીમાં પડ્યું હતું. કોણ મળવા આવ્યું છે અને શું કહે છે એટલું પરાણે સમજી શકતા હતા. સહેજ હાથ હલાવીને કે આંખની પાંપણ ઉંચી કરીને રીસ્પોન્સ આપવા પ્રયત્ન કરતા હતા.

આ મીત્ર પોતાની તબીયત અંગે બહુ સજાગ હતા. વર્ષોથી અમેરીકામાં હતા. એટલે પુરા હેલ્થ કોન્સીઅસ પણ ખરા. ખાવાપીવામાં, કસરત કરવામાં, ચાલવા જવામાં, આ બધામાં બરાબર નીયમીત. કોઈ પ્રકારનું વ્યસન પણ નહીં. પુરા શાકાહારી. મેં એમને યાદ આપી કે ૪૦ વર્ષ પહેલાં આપણે મળતા ત્યારે કેવા દેખાતા હતા!! અને આજે! એ થોડું હસ્યા.

એમના પલંગ પાસે, બાજુમાં એમનાં પત્ની બેઠાં હતાં. સામાન્ય વાતચીત પછી બહેને મને કહ્યું,

“ભાઈ, એમને તમારા કબીરના દોહા બહુ ગમે છે. તમને વાંધો ના હોય તો એમને એકાદબે દોહા બોલીને સમજાવોને.”

મને તરત ઉપરનો દોહો યાદ આવ્યો. આ ક્ષણ માટે બહુ યોગ્ય લાગ્યો. દોહો બોલીને મેં એમને અર્થ સમજાવ્યો કે આ શરીર પણ એક ફળ છે. દરેક ફળને ડીંટું હોય છે. એનાથી એ વૃક્ષ કે વેલી સાથે અમુક સમય સુધી વળગેલું રહીને પોષણ મેળવે છે. સમય થતાં વૃક્ષથી છુટું પડી જાય છે. પછી થોડા જ દીવસોમાં એ ફળ પાકી જાય છે. કોઈ એનો ઉપયોગ કરે તો સારી વાત છે. કોઈની નજરે ન પડે તો અંતે પાકીને સડી જાય છે અને પાછું માટીમાં ભળી જાય છે.

એ જ રીતે આ શરીર ૯ મહીના સુધી માતાના ગર્ભમાં ડુંટી દ્વારા, નાળ દ્વારા પોષણ લઈને મોટું થાય છે. સમય થતાં નાળ તોડીને બહાર પડે છે. ધીમે ધીમે મોટું થાય છે. અંતે વૃદ્ધ થઈને ક્ષીણ થવા લાગે છે. વૃદ્ધ થવાની આ પ્રક્રીયાને, આ એજીંગ પ્રોસેસને કોઈ અટકાવી શકતું નથી. It’s a one-way process. માટે કબીર કહે છે કે આ શરીરનું ગમે એટલું જતન કર્યા કરશો તો પણ દરેક ફળની જેમ આ “દેહ-ફળ” પણ અંતે તો સડવાનું જ છે.

ક્યારેક કોઈક ફળને પાકતાં પહેલાં જ, અકાળે, સડો લાગી જાય છે, તેમ આ શરીરને પણ ક્યારેક અકાળે કેન્સર કે એવો કોઈ સડો લાગી જાય છે.

દોહો સાંભળીને મીત્ર સહેજ મલકી પડ્યા. મારી સાથે હાથ મીલાવવા એમણે એમનો હાથ સહેજ ઉંચો કર્યો. મારા બંને હાથે મેં એમનો હાથ પકડી લીધો. મીત્ર બહુ કંજુસ ન્હોતા. એટલે એમનું ધન ચોર લઈ જવાની શક્યતા ન્હોતી.

-આનંદ રાવ

અપવિત્રઃ પવિત્રો વા

October 14, 2016

અપવિત્રઃ  પવિત્રો  વા

(બ્લોગ પર તા. 14-10-2016)

હીન્દુ ધર્મની પુજાવીધીઓમાં બહોળા પ્રમાણમાં બોલાતા એક શ્લોકની વાત કરવી છે. એ શ્લોક છે:

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाંगतोऽिप  वा ।

यः स्मरेत्पुंडरीकाक्षं  स बाह्याभ्यंतरः शुचिः ॥

મેં જ્યારે હીન્દુ ધર્મની વીધીઓ કરવાનું શરુ કર્યું ત્યારે મને આ શ્લોકના सर्वावस्थाંगतोऽिप वा શબ્દોનો અર્થ સમજાતો ન હતો. આથી ઘણા લોકોને મેં એનો અર્થ જાણવા પુછેલું. આ શ્લોકના બાકીના બધા શબ્દો હું સમજી શકતો હતો.

આ શ્લોક બોલતી વખતે પાણીનો છંટકાવ કરવામાં આવે છે અને એને પવીત્રીકરણનો શ્લોક કહેવામાં આવે છે. મને લાગે છે કે એની પાછળનું કારણ એમાં સાથે સાથે આવતા પવિત્ર અને અપવિત્ર શબ્દોને કારણે અર્થ બરાબર ન જાણતા લોકોએ આવું ખોટું અર્થઘટન કર્યું હશે. જુદા જુદા લોકોને મેં એનો અર્થ જાણવા કરેલી પૃચ્છા પરથી પણ એવું જણાય છે.

સંસ્કૃત બરાબર જાણતા ન હોય તે લોકોને અર્થ પુછીએ તો મોટા ભાગના લોકો તરત જ કહેશે, જે અપવીત્ર હોય તે પવીત્ર થાય છે. પણ એ અર્થ તો અહીં નથી.

अपवित्रः पवित्रः वा સંસ્કૃત वा શબ્દનો અર્થ છે અથવા. એટલે અહીં તો કહ્યું છે કે અપવીત્ર હોય કે પવીત્ર હોય. અહીં સંસ્કૃત ભાષાનું અદ્ભુત સૌંદર્ય પણ જોવા મળે છે, કેટલી સચોટ રીતે અને સરળ શબ્દો વડે રજુઆત કરવામાં આવે છે. ઉપર કહ્યું તેમ મને મુશ્કેલી હતી માત્ર सर्वावस्थाંगतोऽिप वा સમજવામાં. આથી જ્યારે હું કોઈને  પુછતો ત્યારે હું કહેતો કે મને અમુક બાબત આ શ્લોકમાં સમજાતી નથી માટે જ તમને પુછું છું, કોઈ પરીક્ષા માટે નહીં, આથી તમને આ શ્લોકનો અર્થ ખબર હોય તો કહો. પણ મોટા ભાગના લોકોએ એમને ખબર નથી એમ કહ્યું નથી, અને પુછતાં જ કહેશે “જે અપવીત્ર હોય તે પવીત્ર થાય છે”. હા, એકવાર એક જણ જે એમ.એ.માં સંસ્કૃત વીષયમાં ફર્સ્ટ ક્લાસ ફર્સ્ટ લાવી સુરતની એમ.ટી.બી. કૉલેજમાં લેક્ચરર રહી ચુકેલ વ્યક્તીની સાથે વાત થયેલી, એમણે કહેલું કે આ શ્લોકનો અર્થ એમને ખબર નથી. નીખાલસતાથી કબુલ કરેલું કે “મને તો અમારા અભ્યાસક્રમમાં જે ભણવામાં આવેલું હોય તે જ આવડે છે.” જે વ્યક્તીએ આ કબુલાત કરેલી તેમની સાથે મારે ઘણો નીકટનો પરીચય છે.

એક વાર બ્રાહ્મણનો ઈન્ટર્વ્યુ લેવા માટે મને બોલાવેલો. એમને આ શ્લોક મેં પુછેલો, અને એમનો જવાબ પણ એવો જ હતો, ‘અપવીત્ર હોય તે પવીત્ર થાય.’ પણ એમણે પણ અર્થની ખબર નથી એવું કહ્યું ન હતું. આ વખતે તો મને અર્થની જાણ હતી, એની પરીક્ષા માટે જ મેં પુછેલું, જેમાં એ નીષ્ફળ નીવડ્યા હતા.

હું તો સંસ્કૃત માત્ર હાઈસ્કુલનાં ત્રણ વર્ષો દરમીયાન જ ભણ્યો છું. અને એ પણ ઘણાં  વર્ષો પહેલાં, (એ વર્ષો એટલે 1953થી 1956નાં વર્ષો) આથી અન્વય કરવાથી સંસ્કૃતના શ્લોકોનો અર્થ નીકળી શકે તે વાત હું ભુલી ગયો હતો. એ હકીકત મને અહીં વેલીંગ્ટનમાં જ રહેતા રમેશભાઈ જેમણે મુખ્ય વીષય ગુજરાતી અને પેટા વીષય સંસ્કૃત સાથે એમ.એ. કરેલું તેમણે યાદ અપાવી હતી. આથી મને જે સમજાતું ન હતું તે सर्वावस्थाંगतोऽिप वा સમજવા માટે એમણે મને કહેલું કે અન્વય કરતાં सर्व अपि अवस्थान् गतः वा અર્થ નીકળી શકે છે.  सर्व अपि એટલે કોઈ પણ. “અથવા કોઈ પણ અવસ્થામાં મુકાયા હો” એવો અર્થ આ શબ્દોનો છે. અહીં સંસ્કૃત કાવ્યમાં અંત્ય પ્રાસ માટે वा શબ્દ છેલ્લે છે તે આપણે ગુજરાતીમાં ગદ્ય લખાણમાં અર્થ સમજવા માટે પહેલાં લેવો પડે.

આ શ્લોકનો અર્થ ખુબ જ મહત્ત્વ ધરાવે છે, આથી એને દરેક પુજાની શરુઆતમાં બોલવામાં આવે છે. આ પહેલાં કહ્યું તેમ પુજાની શરુઆતમાં જ એ બોલાતો હોવાથી અને  અપવીત્ર તથા પવીત્ર શબ્દો પહેલા જ આવતા હોવાથી અજ્ઞાન લોકોએ એને પવીત્રીકરણનો શ્લોક કહી દીધો. જાણે કે પાણીનો છંટકાવ કરવાથી જ જે અપવીત્ર હોય તે પવીત્ર થઈ જાય છે. ખરેખર એમ નથી.

સંસ્કૃતનો वा શબ્દ તો મહાભારતમાં  પાંડવ-કૌરવોના યુદ્ધ વખતે યુધીષ્ઠીરે પોતે સત્યથી ચ્યુત નથી થતા એવું આશ્વાસન લેવા કહેલું नरो वा कुंजरो वा એના કારણે બહુ જ જાણીતો છે. એને લઈને જ આપણે કેટલીક વખત કહીએ છીએ કે ‘એ તો નરો વા કુંજરો વા’ જેવું કરે છે. સંસ્કૃત ભાષાની કમનીયતા અહીં પણ જોઈ શકાશે. ગુજરાતીમાં તો नरो वा कुंजरो वा એટલે ‘ક્યાં તો નર અથવા હાથી’.

આ શ્લોકનો સામાન્ય શબ્દાર્થ અને પછી એનો વધુ વીગતવાર અર્થ જોઈએ.

“(તમે) અપવીત્ર હો કે પવીત્ર હો, અથવા કોઈ પણ અવસ્થામાં મુકાયા હો, પણ જે ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, તેનું આંતર બાહ્ય બધું જ શુદ્ધ અને પવીત્ર થઈ જાય છે.”

અપવીત્ર અને પવીત્ર શબ્દો તો સમજવાના સહેલા છે, પણ તમે કોઈ પણ અવસ્થામાં હો (સંસ્કૃતમાં શબ્દ છે गतः એનો ધાતુ છે गम  એટલે જવું) એટલે કે જઈ પડ્યા હો. અહીં અવસ્થા એટલે બાલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા, સ્વસ્થ અવસ્થા, અસ્વસ્થ અવસ્થા, સમૃદ્ધ અવસ્થા, ગરીબ અવસ્થા, સબળ અવસ્થા, નીર્બળ અવસ્થા વગેરે જે કંઈ તમે કલ્પી શકો તે અવસ્થા હોય, (પણ) જે પુંડીરીકાક્ષ એટલે ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, પણ ભગવાનનું સ્મરણ એટલે રામ, રામ, રામ જપવું તે? કે તમારા ઈષ્ટ દેવના નામનો જપ કરવો તે? મને નથી લાગતું કે એવા અર્થમાં અહીં સ્મરણ શબ્દ વપરાયો છે. હીન્દુ ધર્મની માન્યતા મુજબ જન્મ પહેલાં તો મનુષ્યને પોતે આત્મા છે અને પરમાત્માનો અંશ છે એનું સ્મરણ હોય છે, પણ જન્મતાંની સાથે જ એનું વીસ્મરણ થઈ જાય છે. ફરીથી જેને એનું સમરણ થાય છે તેનું આંતર-બાહ્ય બધું જ શુદ્ધ અને પવીત્ર થઈ જાય છે. સંસ્કૃત शुचि શબ્દમાં શુદ્ધ અને પવીત્ર એ બંને અર્થ રહેલા છે.

આમ અહીં પવીત્ર થવાની વાત તો છે, પણ પવીત્રીકરણ કરવાનો અર્થ તો નથી. પાણી છાંટીને કોઈ કોઈને પવીત્ર કરી શકતું નથી. માત્ર પાણી છાંટવાથી દેહ પણ શુદ્ધ થઈ જતો નથી. યોગ્ય રીતે સ્નાન કરવાથી દેહની શુદ્ધી થાય.

 

શું ગજબનું લખ્યું છે કોઈકે

October 10, 2016

શું ગજબનું લખ્યું છે કોઈકે

બ્લોગ પર તા. ૧૦-૧૦-૨૦૧૬

પીયુષભાઈના ઈમેલમાંથી મળેલું. નીચે મુળ હીન્દી પણ છે.

વરદાન દે છે પ્રભુ તેને જેનું નસીબ ખરાબ હોય છે,

તે કદી નહીં આપે તેને જેની દાનત ખરાબ હોય છે.

ન તો મારો એક હશે ન તો તારા લાખ હશે,

ન વખાણ તારાં થશે ન મારી મજાક થશે,

ગર્વ ન કર શરીરનો, મારું પણ ખાક થશે, તારું પણ ખાક થશે.

જીન્દગીભર બ્રાન્ડેડ બ્રાન્ડેડ કરનારાઓ

યાદ રાખજો કફની કોઈ બ્રાન્ડ નથી હોતી.

કોઈ રડીને દીલ બહેલાવે છે, કોઈ હસીને દર્દ છુપાવે છે.

શું કરામત છે કુદરતની જીવતો મનુષ્ય પાણીમાં ડુબી જાય છે

અને મડદું તરી બતાવે છે.

મોતને જોયું તો નથી, પણ કદાચ એ ખુબસુરત હશે,

કમબખ્ત જે પણ એને મળે છે, કે જીવવાનું છોડી દે છે.

ગજબની એક્તા જોવા મળી લોકોની આ દુનીયામાં

જીવતાને પછાડવામાં અને મરેલાને ઉંચકવામાં.

જીન્દગીમાં કોણ જાણે કઈ વાત આખરી હશે,

કઈ રાત આખરી હશે,

હળતાં મળતાં વાતો કરતા રહો યારો એકબીજા સાથે,

કોણ જાણે કઈ મુલાકાત આખરી હશે.

क्या खूब लीखा है किसीने

बख्श देता है खुदा उनको जिसकी किस्मत खराब होती है,

वह हरगीज नहीं बक्शे जाते हैं जिनकी नियत खराब होती है.

न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा न तारीफ़ तेरी होगी न मजाक मेरा होगा,

गूरूर न कर चाहे शरीर का मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा.

जिन्दगीभर ब्रान्डेड ब्रान्डेड करनेवालों याद रखना कफ़न का कोई ब्रान्ड नहीं होता.

कोई रोकर दिल बहेलाता है कोई हंसके दर्द छुपाता है

क्या करामत है कुदरत का जिन्दा इन्सान पानी में डूब जाता है,

और मुर्दा तैरकर दिखाता है.

मौत को देखा तो नहीं, पर शायद वह खूबसूरत होगी,

कमबख्त जो भी उससे मीलता है जीना छोड देता है.

गजबकी एक्ता देखी लोगों की जमाने में,

जिन्दोंको गिरानेमें और मुर्दों को उठानेमें.

जिन्दगी में न जाने कौनसी बात आखरी होगी, न जाने कौनसी रात आखरी होगी,

मिलते जुलते बातें करते रहो यारो एकदूसरेसे, न जाने कौनसी मुलाकात आखरी होगी.

કક્કાવારી

September 18, 2016

કક્કાવારી

(બ્લોગ પર તા. ૧૮-૯-૨૦૧૬)

પીયુષભાઈના ઈ-મેલમાંથી મળેલું

ક – કંચન, કામીની ને કાયા એ ત્રણેય સંસારની માયા.

ખ – ખાતાં, ખરચતાં, ખીજાતાં શક્તીનો વીચાર કરજો.

ગ – ગધ્ધો, ગમાર અને ગરજુ એ ત્રણે સરખા સમજો.

ઘ – ઘર, ઘરેણાં ને ઘરવાળી, એમાં જીંદગી આખી બાળી.

ચ – ચોરી, ચુગલી અને ચાડી એ ત્રણેય દુર્ગતીની ખાડી.

છ – છકાય (છ જાતના) જીવનું રક્ષણ, એ બને મોક્ષનું લક્ષણ .

જ – જુવાની, જરા ને જમ, એ છે કુદરતનો ક્રમ.

ઝ – ઝગડાની ઝંઝટમાં ઝપડાય, એ અશાંતીની હોળીમાં સપડાય.

ટ – ટોળ, ટપ્પા ને ટીખળ કરે, એનાથી પુણ્ય ટળે ને પાપ ભરે.

ઠ – ઠાઠ, ઠઠારો ને ઠકુરાઈ, એમાં અભીમાન ને અક્કડાઈ.

ડ – ડ્રેસ, ડીગ્રી, ડીયર, ડાન્સમાં ગુલ એની જીંદગીના ડાંડીયા ડુલ.

ઢ – ઢોલ- નગારાં એમ ઢબકે છે કે ચેતો મોત નગારાં ગગડે છે.

ત – તૃષ્ણાથી તરસતો તાવ સંતોષની ગોળીથી જાય.

થ – થડની મજબુતાઈ ભલે જુઓ, પણ એના મુળને કદી ના ભુલો.

દ – દમી(ઈન્દ્રીયોનું દમન કરનાર એટલે કે વશમાં રાખનાર), દયાળુ ને દાતા, તે પામે સુખ ને શાતા.

ધ – ધર્મ ધ્યાનમાં ધોરી, એનાં કર્મની થાળે હોળી, એને વરે સીદ્ધી ગોરી.

ન – નીયમ, નેકદીલી, ન્યાય ને નીતી, એ સુખી થવાની રીતી.

પ – પાપને તજો, પુણ્ય ભરવા ધર્મને ભજો.

ફ – ફેશનનું ફારસ એમાં અનીતીનું માનસ.

બ – બાવળ, બોરડી ને બાયડી એ શસ્ત્ર વગરની શાયડી.

ભ – ભોગની ભવાઈમાં રમે, તે ચોરાશીના ચક્કરમાં ભમે.

મ – મોહ, મમતા ને માયા, એમાં રમે નહીં તે ડાહ્યા.

ય – યમ, નીયમને ધરજો, મોક્ષ સુખને વરજો .

ર – રામાને રામનો રાગ, એ મોહરાજાનો બાગ.

લ – લક્ષ્મી, લાડી ને લોભ, એ પરભવ મુકાવે પોક.

વ – વીનય, વીવેક ને વીરતી, એની કરજો તમે પ્રીતડી.

શ –શીયળનો સાચો શણગાર કરે તેને શીવસુંદરી વરે.

સ – સંસાર સાવ અધુરો છે, સંયમમાર્ગ મધુરો છે.

ષ – ષટ્ખંડનો રાજેસરી ત્યજે તો ઠીક નહીં તો નરકેસરી.

હ – હેમ, હીરા ને હાથી, એ પરભવના નહીં સાથી.

ક્ષ – ક્ષમાને મનમાં ધરે એ મોક્ષનાં સુખને વરે.

જ્ઞ – જ્ઞાન ભણજો, સમકીત(સાચી તત્ત્વજીજ્ઞાસા)માં ભળજો, ચારીત્રને વરજો.

August 17, 2016

એક પ્રસંગને કારણે નીચે જે થોડી પંક્તીઓ હું આપવા જઈ રહ્યો છું એમાંની એક પંક્તી ઈન્ટરનેટ પર શોધી જોઈ, પણ મળી નહીં. આથી હું અહીં મુકું છું. મને એના રચયીતાની જાણ નથી, આથી નામ આપી શકતો નથી તે બદલ દીલગીર છું. વર્ષો પહેલાંથી મારા સંગ્રહમાં આ પંક્તીઓ છે. એકાદ શબ્દનો ફેર કર્યો છે, જોડણી પહેલાં હતી તે સાર્થ જોડણીકોષ મુજબ જ રાખી છે. એક વ્યક્તી સાથે વાત કરતાં આ પંક્તીઓનો અર્થ સમજાવવાની જરુર છે, પણ અત્યારે તો એ મુલતવી રાખું છું.

જગતના જીવનારાઓ

 જગતના જીવનારાઓ સહન કરતાં શીખી લેજો

જીરવજો ઝેર દુનિયાનાં બીજાને આપજો અમૃત

કદી કોઈ શિષ કાપે તો

નમન કરતાં શીખી લેજો

નથી કંઈ સુખમાં શાંતિ નથી કંઈ દુઃખમાં શાંતિ

અહીં તો સુખ દુઃખ સરખાં

જીવન જીવતાં શીખી લેજો

સાંધા દુખવા

August 8, 2016

સાંધા દુખવા

બ્લોગ પર તા. 9-8-2016

એક દીવસ હું જ્યારે ટેબલ ટેનીસ રમવા ગયો ત્યારે મારા જમણા હાથના કાંડામાં દુખાવો થતો હતો. ટેબલટેનીસનું રેકેટ (બેટ) પકડતી વખતે પણ દુખાવો થતો હતો. રમીને આવ્યા બાદ બપોર પછી આવેલી ઈમેલ જોઈ તેમાં ભાઈ શ્રી પીયુષભાઈએ મોકલાવેલ એક વીડીઓ ક્લીપ હતી. એમાં ભાઈ ચુનયી લીન ઘુંટણના દુખાવાની એક સાદી પણ બહુ જ અસરકારક ટેકનીક બતાવે છે. મેં એ ટેકનીક મારા કાંડા પર અજમાવી અને મોટા ભાગનો દુખાવો થોડી વારમાં જ ગાયબ થઈ ગયો. ચુનયી લીન કહે છે કે 90% દુખાવો મીનીટોમાં જ મટી જાય છે.

ભાઈ શ્રી ચુનયી લીન તો આ ટેકનીક ઘુંટણના દુખાવા માટે કહે છે, પણ મારા અનુભવ મુજબ શરીરના કોઈ પણ સાંધામાં દુખાવો થતો હોય તેમાં પણ આ ટેકનીક કામ આવી શકે છે. જે સાંધામાં દુખાવો થતો હોય તેની નજીકનું ઉર્જાબીન્દુ (energy point) શોધી ત્યાં માલીશ કરવી. સામાન્ય રીતે આ ઉર્જાબીન્દુ શરીરના દરેક સાંધા પાસે અસ્થીબંધન (ligament) ઉપર હોય છે. જો કે આ ઉર્જાબીન્દુની પણ બહુ ચીંતા કરવાની જરુર નથી. સાંધા નજીકના અસ્થીબંધનનો ખ્યાલ મેળવવો જોઈએ. શરીરના દરેક સાંધાની આસપાસ અસ્થીબંધન હોય છે. સાંધા એટલે બે હાડકાં જ્યાં જોડાય છે તે. અસ્થી એટલે હાડકું. બે હાડકાંને જોડે તે અસ્થીબંધન બહુ જ મજબુત કોષોનું બનેલું હોય છે, અને એને સ્પર્શ કરવાથી આપણે એને એક સખત દોરીની જેમ અનુભવી શકીએ. ઘુંટણ આગળના અસ્થીબન્ધનનો ખ્યાલ સહેજ વાંકા વળવાથી આવી શકે, જે ઘુંટણની બન્ને તરફ હય છે. જો કે શરીરમાં ચરબીના થર વધુ પડતા હોય તો એનો ખ્યાલ જરા મુશ્કેલ હશે.

કોઈ પણ સાંધાનો દુખાવો મટાડવા એની નજીકના અસ્થીબંધનની માલીશ કરવી. આ માલીશ અંગુઠા કે આંગળાં વડે વીણાના તારને વગાડતા હોઈએ તે રીતે કરવાની હોય છે. માલીશને બદલે ખરેખર તો કહેવું જોઈએ કે આપણે કોઈ તંતુવાદ્ય હાથની આંગળી કે અંગુઠા વડે વગાડતા હોઈએ તેમ જ કરવાનું છે, એટલે કે અસ્થીબંધન જે તાર જેવું જ માલમ પડે છે તેને વગાડવાનું છે. સામાન્ય રીતે એકી વખતે એક અસ્થીબંધનને એકાદ મીનીટ સુધી ચોળવું- એ તાર વગાડવો. બંને ઘુંટણમાં દુખાવો હોય તો વારા ફરતી બંને તરફ એ મુજબ કરવું. દુખાવો રહેતો હોય તો સમય મળે ત્યારે થોડી થોડી વારે તાર વગાડતા રહેવાથી ખુબ જ રાહત રહે છે.

મારા જમણા કાંડામાં દુખાવો થાય છે, આથી એની માલીશ કરવા માટે ડાબા હાથ વડે જમણા કાંડા નજીકના અસ્થીબંધનને દબાવી રાખી ડાબી-જમણી ઘુમાવું છું. એ રીતે અસ્થીબંધન પર વધુ દબાણ આપી શકાય છે. જો કે અંગુઠા કે આંગળા વડે પણ એની માલીશ તંતુવાદ્ય વગાડતા હોઈએ એ રીતે કરી શકાય.

ડોકમાં દુખાવો થતો હોય ત્યાં પણ આ રીતે માલીશ કરવાથી દુખાવામાં રાહત મળે છે. જ્યાં દુખાવો હોય તે જ જગ્યાએ માલીશ કરવાની નથી, પણ અસ્થીબંધનને વીણાના તારને જે રીતે આંગળાં કે અંગુઠા વડે વગાડીએ તે રીતે એ દુખાવાને આનુષંગીક અસ્થીબંધનની માલીશ કરવાની છે, જેને ઉર્જાબીંદુ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

 

કેન્સર અને આયુર્વેદ ઔષધીઓ

July 30, 2016

ઉપચાર તમારા આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ લઈને કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે, કોઈ રોગના પોતાની જાતે ઈલાજ માટે નહીં.

કેન્સર અને આયુર્વેદ ઔષધીઓ

બ્લોગ પર તા. 30-7-2016

મને મળેલી એક અંગ્રેજી ઈમેલમાંથી ગુજરાતી- ગાંડાભાઈ

આંતરડાં અને ખાસ કરીને પાચનક્રીયાના અવયવોના કેન્સરના ઉપાય માટે આયુર્વેદના ગ્રંથોમાં ઘણા ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. યોગ પ્રણાલીને આનુસંગીક 700 વર્ષ આસપાસ લખાયેલા બે ગ્રંથો – ચરક અને સુશ્રુત સંહીતા એનાં ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ છે. આ બંને ગ્રંથોમાં ત્રીદોષ પૈકી કોઈ એકમાં (વાત, પીત્ત, કફમાં) અસંતુલનને કારણભુત ગણવામાં આવે છે. આખા વીશ્વમાં દરેક મનુષ્યના સ્વાસ્થ્યને આ લાગુ પડે છે. જ્યારે દોષોમાં સંતુલન સધાય છે ત્યારે કેન્સર અને બીજા રોગો અદૃશ્ય થઈ જાય છે.

આયુર્વેદનાં નીચેનાં સાત ઔષધો દોષોમાં સંતુલન લાવવા માટે વપરાય છે, જેનાથી કેન્સર કાબુમાં આવી શકે છે કે સંપુર્ણ નાબુદ થઈ શકે છે.

 1. અશ્વગંધા

આયુર્વેદમાં સેંકડો ફરીયાદોમાં વપરાતું આ ઔષધ શરીરની ક્રીયાઓને સામાન્ય કરવામાં અસરકારક ભાગ ભજવે છે. જ્યાં શરીરને એની જરુર હોય ત્યાં એ એની મેળે પહોંચી જાય છે અને મદદગાર બને છે. અશ્વગંધા સ્ટ્રેસ સામે રક્ષણ આપે છે, અશક્તી દુર કરે છે અને શરીરમાંથી કચરાનો નીકાલ કરે છે. સંશોધનોમાં જાણવા મળ્યું છે કે અશ્વગંધા કેન્સરને વધતું રોકે છે અને સારા કોષોને કોઈ પણ હાની પહોંચાડ્યા વીના ગાંઠ પેદા કરતા કોષોનો નાશ કરે છે.

લસણ

કેટલાયે અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કેન્સરના ઉપચાર માટે લસણ એક શક્તીશાળી ઔષધ છે. પરાપુર્વથી કુદરતી ઉપચારકો કેન્સરમાં કાચું લસણ કે લસણનો રસ અથવા એનો ઉકાળો વાપરતા આવ્યા છે. આંતરડાના કેન્સર ઉપરાંત લસણ બ્રેઈન કેન્સરના કોષોનો નાશ કરવામાં પણ ઉપયોગી સીદ્ધ થયું છે. વળી એનાથી તંદુરસ્ત કોષોને કોઈ નુકસાન થતું હોતું નથી કે કોઈ આડઅસર પણ નથી હોતી. એમાં થોડી ડુંગળી અને બ્રોકલી ઉમેરવાથી કેન્સર નાબુદ કરવા માટે બહુ જ શક્તીશાળી ઔષધ પ્રાપ્ત થાય છે.

આયુર્વેદ ઔષધોમાં લસણ એક મુખ્ય ઔષધ ગણાય છે.

 1. લીલી ચા

લીલી ચા માત્ર મહેમાનોનું સ્વાગત માટેનું પીણું જ નથી, પણ આંતરડાના કેન્સર અને બીજા કેન્સરની દવા પણ છે. એ કેન્સરના કોષોની વૃદ્ધી રોકે છે, ઉપરાંત એમાં રહેલું કેટેચીન પોલીફીનોલ નામનું રસાયણ તંદુરસ્ત કોષોને હાની કર્યા વીના કેન્સરના કોષોનો નાશ કરે છે. નીયમીતપણે લીલી ચા પીવાથી આંતરડાની કેન્સરની ગાંઠો પેદા થતી વેળા જ નાશ પામે છે. કેન્સર વધી શકતું નથી. નોંધ: લીલી ચા એટલે કેટલાક લોકો લેમન ગ્રાસને લીલી ચા કહે છે તે નહીં, પણ ખરેખરી ચા, કંઈક અપક્વ.

 1. સેલન્ડાઈન

ખસખસના જેવો પીળાં ફુલવાળો આ છોડ પણ આંતરડાના કેન્સરમાં વપરાય છે. વળી એ રોગપ્રતીકાર શક્તીમાં પણ મદદગાર છે, જેથી કેન્સર કે બીજા રોગો પણ થતા અટકી શકે છે. ઉપરાંત આ ઔષધ અસ્થમામાં – દમમાં ઉપયોગી છે, અને ધમનીના કઠણ થઈ જવા સામે કે કોલેસ્ટરોલ વડે બ્લોક થઈ જવા સામે પણ રક્ષણ આપે છે.

 1. કુવારપાઠું(ઍલોવેરા) અને સફરજનનો સરકો (એપલ સાઈડર વીનેગર)

આ બંને ઔષધો સાથે લેવાથી ખાસ કરીને આંતરડામાં જામેલો હાનીકારક કચરો દુર થાય છે. પાચન અવયવોમાં હાનીકારક કચરાનો જમાવ થવાથી રોગો ઉત્પન્ન થાય છે. આ બંને ઔષધો બળતરા અને સોજા દુર કરવામાં પણ ઘણાં અકસીર છે.

 1. આદુ

આયુર્વેદનું આદુ એક મહત્ત્વનું ઔષધ છે. ભારતીય રસોઈની ઘણી વાનગીઓમાં એ વપરાય છે. આંતરડાના કેન્સર થવા પહેલાં જે સોજા જોવા મળે છે તેને સુંઠના ચુર્ણનો કે આદુનો આહારમાં સમાવેશ કરવાથી ગણનાપાત્ર પ્રમાણમાં ઘટાડી શકાય છે. આદુ સોજા અને સડો દુર કરનારું એક શક્તીશાળી ઔષધ છે. આદુ પાચનમાર્ગ માટે ઘણું સારું છે, એ પાચન અવયવોને સક્ષમ કરે છે, આથી આંતરડાના કેન્સરમાં આદુ ઘરગથ્થુ ઉપચાર તરીકે સૌથી ઉત્તમ ગણાય છે.

30 દર્દીઓ પર કરવામાં આવેલા એક પ્રયોગમાં દરેકને દરરોજ 2 ગ્રામ આદુ આહારમાં આપવામાં આવ્યું હતું. એનું પરીણામ આશ્ચર્યજનક રીતે સુંદર હતું. આ પરીણામ પછી આદુના અન્ય ઔષધીય સંશોધનો માટે આ પ્રકારનો ઉત્સાહ દાખવવામાં આવે એ જરુરી છે, કેમ કે આ બાબતમાં ચીકીત્સકોની દીલચસ્પી વધતી જવાની છે. કેન્સરના ઉપચાર માટે લોકો નીર્દોષ ઔષધની શોધમાં છે, જેનાથી જીવનની ગુણવત્તા ઓછામાં ઓછા ખર્ચે સુધારી શકાય.

બીજા એક અભ્યાસમાં આદુ વડે ગર્ભાશય અને પ્રોસ્ટેટના કેન્સરનો પણ સફળ રીતે ઈલાજ કરવામાં આવ્યો હતો.

 1. હળદર

હજુ સુધી આ ઔષધ વીશે તમે કશું સાંભળ્યું ન હોય તો તમે કદાચ પથ્થર યુગમાં જીવો છો. હળદરમાંનું અદ્ભુત તત્ત્વ લગભગ કોઈ પણ સમસ્યા દુર કરી શકે છે. એ તત્ત્વનું નામ છે કર્ક્યુમીન. એના પ્રભાવથી આંતરડાના કેન્સરના કોષ પોતાની મેળે નાશ પામે છે. કૅનેડાની એક હોસ્પીટલમાં જ્યારે હળદરની કેન્સરના કોષોનો નાશ કરવાની ક્ષમતાને ચકાસવામાં આવી ત્યારે હેરત પમાડે તેવાં પરીણામો જોવા મળ્યાં હતાં.

આંતરડાના કેન્સરના ઉપચાર માટે તમે ઈચ્છો તો કેમોથેરપી કરાવી શકો, જેનાથી તમારા વાળ ખરી જશે, તમને ઉબકા અને ઉલટી થવાની હોય એવું લાગ્યા કરશે, અને તમે સાવ અશક્ત થઈ જશો. કેન્સરના કોષો નાબુદ કરવા તમે ઑપરેશન કરાવી શકો, જે ઘણું ખર્ચાળ હોય છે.

અથવા તમે આ આયુર્વેદીક ઔષધો લઈ શકો, જેનો હજારો વર્ષથી ઉપયોગ થતો આવ્યો છે, અને જે સાવ નજીવા ખર્ચે મળી શકે છે.

કીડની ફેલનો ઉપચાર

July 24, 2016

કીડની ફેલનો ઉપચાર

બ્લોગ પર તા. 24-7-2016

મને મળેલા એક ઈમેલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે તમને સારું લાગે તો આ ઉચારનો ફેલાવો કરજો અને સંપર્કની જરુર જણાય તો ginger.uses@gmail.com  ને ઈમેલ કરવું અથવા V.P.Elaypari-in-9360009016 પર સવારે 9 વાગ્યા બાદ ફોન કરવો.

 

બંને કીડની નકામી બની ગઈ  હોય અને ડાયાલીસીસ પર હો તો પણ આ ઉપચાર તમને સ્વસ્થ બનાવી શકે છે, અને ડાયાલીસીસની જરુર રહેતી નથી, એવો અનુભવ થયો છે.

125 ગ્રામ આદુ બરાબર ધોઈને મીક્સરમાં બારીક પીસી લો. એને સફેદ કપડામાં મુકી ગાંઠ વાળો. હવે એક વાસણમાં 3 લીટર પાણી ઉકાળો. પાણી બરાબર ઉકળે અને પરપોટા નીકળે ત્યારે કપડામાં બાંધેલી આદુની પોટલી તેમાં ડુબાડો અને ઢાંકણ ઢાંકી દો. એને ધીમા તાપે 20થી 30 મીનીટ ઉકળવા દો. પછી તાપ બંધ કરી દઈ વાસણને બંધ હાલતમાં પાંચ મીનીટ રહેવા દો.

આદુના પાણીવાળું વાસણ દર્દીની નજીક તેના પેટના પાછળના ભાગે રાખો. આદુવાળા પાણીમાં રુમાલ ભીંજવી પીઠ પાછળ અને પેટ નીચેના ભાગે જ્યાં કીડની આવેલી છે ત્યાં શેક કરો. રુમાલ ઠંડો પડે એટલે તેને બીજા વાસણમાં નીચોવી લો, અને ફરીથી આદુવાળા પાણીમાં પલાળી કીડની પર શેક કરો. આદુવાળા પાણીને ઢાંકેલું રાખો જેથી એ ઠંડુ પડી ન જાય. જ્યાં સુધી પાણી હુંફાળું રહે ત્યાં સુધી લગભગ 7થી 8 વખત શેક કરો.

શેક કર્યા પછી આદુનાં 4થી 5 ટીપાં લઈ એ ભાગનું માલીસ કરો. ઉપયોગ કરેલ આદુ અને પાણી ફેંકી દો.

આ ઉપચારથી પેશાબ ખુલાસાથી થશે અને સ્વસ્થતાનો અનુભવ થશે.

 

 

 

ઉત્તમ આહાર

July 19, 2016

ઉત્તમ આહાર

પી.ડી.એફ. ફાઈલ જોવી હોય તો અહીં ક્લીક કરો જે વધુ ક્લીઅર દેખાશે. :  ઉત્તમ આહા1

(બ્લોગ પર તા. 19-7-2016 )

મને અંગ્રેજીમાં મળેલા એક ઈમેલના આધારે એમાં જણાવ્યા મુજબ સહુની જાણ માટે.

નીચે વર્ણવેલ ઉત્તમ આહાર પૈકી શક્ય તેનો ઉપયોગ કરવા પ્રયત્ન કરો. એ દરેકમાં વીટામીન, પોષક દ્રવ્યો અને ક્ષારીય તત્ત્વો (મીનરલ) રહેલાં છે. એ દરેક આપણા સારા સ્વાસ્થ્ય માટેના તથા રોગો સામે રક્ષણ આપવાના અને લાંબા આયુષ્ય માટેના વીશીષ્ટ  ગુણો ધરાવે છે.

આહાર પ્રમાણ ગુણ/ફાયદા
બ્રોકલી બે (આશરે 150 ગ્રામ)  વીટામીન સી, એ અને બીટા કેરોટીન(વીટામીન ‘એ’નું પુર્વ સ્વરુપ) તથા રેસા-ફાઈબર
ગાજર મધ્યમ કદની બે  આંતરે દીવસે બે ગાજર લેવાથી સ્ટ્રોક સામે રક્ષણ મેળવવા પુરતું વીટામીન ‘એ’ મળી રહે છે. જેને હાર્ટએટેક થયેલો હોય તેમનું સ્ટ્રોકજોખમ 50% જેટલુે ઓછું થઈ શકે છે.
મરચાં 1 કે વધુ  મરચામાંની તીખાશ એન્ટી ઑક્સીડન્ટ છે. એમાં લોહીને પાતળું કરવાનો ગુણ છે. આથી સ્ટ્રોક સામે રક્ષણ મળે છે, કૉલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ ઘટે છે, ડી.એન.એ.ને રક્ષે છે, આનંદની લાગણી જન્માવનાર તત્ત્વને પણ કદાચ પ્રોત્સાહીત કરે છે.
પાલખ (સ્પીનીચ) 1 કપ – રાંધ્યા વીનાની  પાલખમાં વીટામીન એ, સી તથા બી સમુહનો એક પ્રકાર અને મેગ્નેસીયમ હોય છે, જે કેન્સર સામે, હૃદયરોગ સામે અને સ્ટ્રોક સામે રક્ષણ આપે છે. વળી એ શરીરમાં પેદા થતા નુકસાનકારક મુક્તકણોની ઉત્પત્તી રોકે છે, અને હાડકાંને કદાચ પોચાં થતાં પણ અટકાવે છે.
મશરુમ પા (1/4) કપ સુકવેલાં ઉત્તમ જાતનાં  જેનું કાર્બોહાઈડ્રેટમાં રુપાંતર થાય છે એ પદાર્થ મશરુમમાં હોય છે. એનાથી રોગપ્રતીકારક શક્તીને બળ મળે છે. મશરુમની બધી ઉત્તમ જાતો કેન્સર અને વાયરસથી ફેલાતા રોગો સામે રક્ષણ આપે છે.
ટામેટાં 1 મધ્યમ કદનું ટામેટું  ટામેટામાં એક પ્રકારનું એન્ટી ઑક્સીડન્ટ રહેલું છે, જે વીટામીન સી કરતાં પણ વધુ શક્તીશાળી છે. એનાથી રોગપ્રતીકારક શક્તી જાગ્રત થાય છે અને વૃદ્ધાવસ્થા લાવનાર પરીબળને કાબુમાં રાખે છે.
સ્ટ્રોબરી 1/2 કપ  એમાંનું અમ્લ તત્ત્વ કેન્સર પ્રતીરોધક છે.
પપૈયું, પાઈનેપલ અને કીવી એક પપૈયું, 1 કપ પાઈનેપલ, 1-2 કીવી  પાચનક્રીયાને મદદકરનાર તત્ત્વો આ ફળોમાં પુશ્કળ પ્રમાણમાં રહેલાં છે. એનાથી રોગપ્રતીકારક શક્તીની ક્ષતીને લીધે થતા રોગોથી માંડી એલર્જી, કેન્સર અને એઈડ સુદ્ધાંમાં મદદ મળે છે.
કેરી 1 કેરી  એમાં રહેલું એક જાતનું તત્ત્વ રોગપ્રતીકારક શક્તીમાં વધારો કરે છે.
લીંબુ વર્ગનાં ફળો 1 મોટું મોસંબી કે એનાં જેટલા પ્રમાણમાં અન્ય એ વર્ગનાં ફળ  આ ફળોમાં રહેલું વીટામીન સી વીવીધ કેન્સર જેમ કે ફેફસાં, ગળું, હોજરી, અન્નનળી વગેરે સામે રક્ષે છે. એમાં સારા પ્રમાણમાં એક ઉપયોગી તત્ત્વ છે જેને વીટામીન પી પણ કહે છે.
આલુ (એપ્રીકોટ ) 3 તાજાં  તાજાં આલુમાં વીટામીન ‘એ’નું પુર્વ રુપ સારા પ્રમાણમાં હોય છે. ઉપરાંત એમાં વીટામીન સી અને ફાઈબર પણ હોય છે.
કેળાં મધ્યમ કદનું એક  મેગ્નેશ્યમનો ભરપુર ખજાનો  (જે રુધીરાભીસરણમાં મદદ કરે છે), પોટેશ્યમ અને સાકરના  ધીમા અભીશોષણમાં સહાયક,  એક પ્રકારના દ્રાવ્ય ફાઈબરનો સુંદર સ્રોત, ફ્રી રૅડીકલને રક્તશર્કરામાં પ્રવેશતાં રોકે છે.
લસણ તાજા લસણની 2-3 કળી અથવા 1 ચમચી લસણનો પાઉડર  એનાથી બ્લડપ્રેશર અને કૉલેસ્ટ્રોલ ઘટે છે. એમાં કેન્સરના કોષોનો નાશ કરે તેવાં રસાયણ (કેમીકલ) પણ હોવાની શક્યતા છે.
લીલી  ચા

(લેમનગ્રાસ  નહીં)

1 કપ  લીલી ચામાં પોલી ફીનોલ નામનું રસાયણ હોય છે, જે હૃદયરોગ, કેન્સર અને સ્ટ્રોકનું જોખમ ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે.
કઠોળ સારી રીતે રાંધેલું 1 કપ  એમાં સારા પ્રમાણમાં પ્રોટીન અને જટીલ કાર્બોદીત પદાર્થ હોય છે. વળી એમાં દ્રાવ્ય અને અદ્રાવ્ય બંને જાતના ફાઈબર પણ છે.   જે કબજીયાત દુર કરવામાં મદદ કરે છે. વળી એમાં કેન્સર સામે રક્ષણ આપે તેવાં  રસાયણો પણ રહેલાં છે.
સોયાબીન  અને ટોફુ 120 ગ્રામ ટોફુ અથવા એના પ્રમાણમાં સોયાબીનની કોઈ પણ વાનગી  હાનીકારક કૉલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ ઘટાડે છે, જેનાથી હૃદયરોગનું જોખમ ઘટે છે. અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે જે લોકો નીયમીત રીતે સોયાબીનની વાનગી લેતા હોય તેમને  પ્રોસ્ટેટ, આંતરડાં, ફેફસાં, જઠર વગેરેના કેન્સરનું જોખમ ઘટે છે કે એનો દર નીચો જાય છે.
સેમન  મચ્છી 100 ગ્રામ  એમાં હૃદયરોગ સામે રક્ષણ આપે તેવું ઓમેગા-3 ઓઈલ હોય છે. ઉપરાંત એમાં કેલ્શ્યમ, મેગ્નેશ્યમ, પ્રોટીન અને વીટામીન બી પણ છે.
ઑટ 1 કપ ઑટમીલ, અથવા 1-1/4(1.25) કપ ઑટ ફ્લેક  ઑટબ્રેનથી કૉલેસ્ટ્રોલ અને બ્લડપ્રેશર ઘટે છે. આંતરડાના કેન્સરનું જોખમ પણ કદાચ ઘટે છે. ઑટમાં દ્રાવ્ય અને અદ્રાવ્ય બંને પ્રકારના ફાઈબર રહેલા છે, જે કબજીયાત દુર કરવામાં મદદ કરે છે.

 

લકવો – Stroke

July 14, 2016

લકવો – Stroke

બ્લોગ પર તા. 14-7-2016

પીયુષભાઈના ઈમેલમાંથી અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતીમાં ટુંકાવીને -ગાંડાભાઈ

અમેરીકામાં દર વર્ષે લગભગ છ લાખ લોકો લકવાગ્રસ્ત થાય છે. એનાથી મૃત્યુ થવાની શક્યતા 20% જેટલી પણ અપંગ બની જવાની શક્યતા 40% તેમજ 25% શક્યતા તો પુરેપુરી પંગુતા, એટલે પથારીવશ કે વ્હીલચેરમાં.

લોહીમાં જામતી છારી(પ્લાક)નો કણ જ્યારે મગજને લોહી પહોંચાડનાર ધમનીમાં આવી જાય અને મગજના અમુક ભાગને લોહી મળી ન શકે ત્યારે જે સ્ટ્રોક થાય છે તે પુરુષોમાં વધુ પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે. આ હાર્ટ એટેક જેવું જ છે, એટલું જ કે હૃદયના કોષોને લોહી ન મળવાથી તે જેમ નાશ પામે તેમ અહીં મગજના કોષો લોહીના અભાવે હજારોની સંખ્યામાં નાશ પામે છે. એનાથી કદાચ અડધું શરીર લકવાગ્રસ્ત બને કે કદાચ તમારી વાચા અસરગ્રસ્ત થાય. અથવા કદાચ અકાળે વૃદ્ધાવસ્થા આવી પડે.

પરંતુ ‘બ્રેઈન એટેક’ અનીવાર્ય નથી, એને નીવારી શકાય, એનાથી બચવાના ઉપાયો છે.

મેયો ક્લીનીકના જ્ઞાનતંત્ર વીજ્ઞાનના પ્રોફેસરના કહેવા મુજબ 50થી 80 ટકા સ્ટ્રોક નીવારી શકાય તેમ હોય છે. તમારી ઉંમરના 60, 70 કે 80ના દસકામાં સ્ટ્રોકથી બચવું હોય તો તમારી 25, 35 કે 45ની ઉમ્મરે તમારે નીચેની સાત બાબતો અંગે યોગ્ય કાળજી રાખવાનો નીર્ણય લેવો જોઈએ.

 

 1. 1. પાણી

જે પુરુષો 225 મી.લી. ના પાંચ કે તેથી વધુ ગ્લાસ પાણી દરરોજ પીતા હોય તે પુરુષોને 3 કે તેથી ઓછા ગ્લાસ પીતા પુરુષોની સરખામણીમાં સ્ટ્રોકની શક્યતા 53 ટકા જેટલી ઓછી રહે છે. પાણી લોહીને પાતળું કરે છે, જેથી ક્લોટ થવાની શક્યતા ઘટે છે. પણ બધું પાણી એકી સાથે ગટગટાવી ન જતા. લોહી પાતળું રહે એ માટે તમારે સવારે એક-બે ગ્લાસથી શરુ કરી આખા દીવસ દરમીયાન પાણી પીતા રહેવું જોઈએ.

 

 1. 2. સોડા

પણ જો પાણી સીવાય બીજું કોઈ પ્રવાહી વધુ પડતું પીવામાં આવે તો ખરેખર તો સ્ટ્રોકની શક્યતા વધી જાય છે,  46% જેટલી વધી જાય! એનું કારણ ખાંડવાળું પાણી જેમ કે સોડા-લેમન પીવાથી એમાંની ખાંડ લોહીમાંનું પાણી શોષી લે છે, જેથી લોહી ઘટ્ટ બને છે.

બીજું કારણ કદાચ એ પણ હોય કે પ્રવાહી શર્કરા શરીરમાં પ્રવેશવાથી જે એક પ્રકારની વધારાની ચરબી પેદા થાય છે તે પાણીના અણુઓને શોષી લઈને બને છે. આથી લોહી ઘટ્ટ થતાં ધમનીના રોગોનું જોખમ પેદા થાય છે.

 1. 3. એક, બે, ત્રણ

કદાચ તમે તમારા સ્ટ્રોકનું જોખમ ઘટાડ્યું હશે.

‘સ્ટ્રોક’ નામના જર્નલમાં પ્રગટ થયેલ એક અભ્યાસમાં સંશોધકોએ જોયું કે 2,100 પુરુષો પૈકી જે લોકો સતત ચીંતાતુર રહેતા હતા તેમને મરણતોલ સ્ટ્રોકનું જોખમ ચીંતા નહીં કરનાર પુરુષો કરતાં ત્રણ ગણું વધુ હતું. ચીંતાને કારણે ડોપામાઈન નામના રસાયણનું પ્રમાણ ઘણું બધું વધી જાય છે, જે મગજમાં લોહીના પરીભ્રમણનું નીયંત્રણ કરે છે. એક, બે, ત્રણ સુધી ગણવાથી અથવા બીજી કોઈ રીતે તમારા મગજને કાબુમાં લઈ શાંત કરવાથી સેરોટીનીન નામનું રસાયણ યોગ્ય પ્રમાણમાં પેદા થશે જે ડોપામાઈનને સમતોલ કરવાનું કામ કરે છે.

 1. 4. પણ જરા થોભો

જો તમે કોઈ બીડી-સીગારેટ ફુંકનારની આસપાસ હો તો?

ઑકલેન્ડ યુનીવર્સીટીના સંશોધકોએ શોધ કરી છે કે જે લોકોને ધુમ્રપાન કરનારની નજીક રહેવાનું દુર્ભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે તેમને સ્ટ્રોકની શક્યતા બીજા લોકો કે જેમને એવી તમાકુના ધુમાડાવાળી હવા શ્વાસમાં લેવાની હોતી નથી તેમની સરખામણીમાં 80% જેટલી વધુ હોય છે.

લાગે છે કે રક્તવાહીનીઓના પ્રસરણમાં મદદકર્તા નાઈટ્રીક ઑક્સાઈડને કાર્બન મોનોક્સાઈડ વીક્ષેપ પહોંચાડે છે. આથી રક્તવાહીનીઓ પહોળી ન થતાં ક્લોટ પેદા થાય છે. બારમાં રાત્રી વીતાવ્યા પછી કાર્બન મોનોક્સાઈડના એકેએક અણુને દુર કરવા માટે તમારે સતત આઠ કલાક સુધી ચોખ્ખી હવા તમારાં ફેફસાંમાં ભરતા રહેવું પડે. જો કે મોટા ભાગનો કાર્બન મોનોક્સાઈડ તો પહેલા એક કલાકમાં તમારા શરીરમાંથી દુર થઈ જશે, પણ પુરેપુરો નહીં. પુરેપુરો તો આઠ કાલાક સુધી ચોખ્ખી હવામાં રહેવાનું થશે તો જ દુર થઈ શકશે.

તો બારમાંથી ઘરે જતી વખતે તમારી કારની બારીના કાચ નીચે ઉતારી ચોખ્ખી હવા લેવાનું યાદ રાખજો.

 1. 5. હોમોસીસ્ટેઈનથી સાવધાન

આપણા શરીરમાં આ રસાયણ પ્રોટીનના બંધારણ માટે જરુરી હોય છે. પણ જેમના લોહીમાં એનું પ્રમાણ વધુ પડતું હોય છે તેમને સ્ટ્રોકની શક્યતા જેમના લોહીમાં ઓછું પ્રમાણ હોય તેના કરતાં વધી જાય છે. વીટામીન બી કોમ્પલેક્ષ જેને ફોલીક એસીડ કે ફોલેટ પણ કહેવાય છે તેનું સેવન વધુ કરવામાં આવે તો સ્ટ્રોકનું જોખમ ઘટી શકે, પણ એ માત્ર અમુક લોકોને મદદ કરે છે. 50થી 60 ટકા લોકોમાં હોમોસીસ્ટેઈનનું પ્રમાણ ફોલેટથી ઘટી શકતું નથી.

એક સંશોધન અનુસાર 1000 માઈક્રોગ્રામ (1માઈક્રોગ્રામ=1 ગ્રામનો દસ લાખમો ભાગ) ફોલેટ, સાથે 25 મીલીગ્રામ વીટામીન બી6, 1000 માઈક્રોગ્રામ બી12 અને 1800 મીલીગ્રામ સીસ્ટેઈન સપ્લીમેન્ટ તરીકે લેવાથી લગભગ દરેક જણના શરીરમાં હોમો સીસ્ટેઈનનું પ્રમાણ સામાન્ય રહી શકે છે.

 1. 6. કસરત

એરોબીક કસરત સ્ટ્રોકથી બચવાની દવા છે. જો તમે દોડી ન શકો કે સાઈકલ ચલાવી ન શકો તો વજન ઉંચકવાની કસરત કરો. નીયમીત ભારે કસરતથી બ્લડપ્રેશર ઘટી શકે છે, સારા કૉલેસ્ટરોલમાં વધારો થાય છે, ખરાબ કૉલેસ્ટરોલમાં ઘટાડો થાય છે, અને લોહીની ચીકાશ ઘટે છે.

 1. 7. ફ્લુનાં ઈન્જેક્શન (વેક્સીનેશન)

ફ્લુનાં ઈન્જેક્શન જાણે સ્ટ્રોક મટાડવાની રસી છે. સંશોધનમાં જાણવામાં આવ્યું છે કે જે લોકોએ પાંચ વર્ષ સુધી ફ્લુનાં ઈન્જેક્શન-રસી લીધી હતી તેમને રસી ન લેનારની સરખામણીમાં સ્ટ્રોકનો હુમલો આવવાની શક્યતા 42% જેટલી ઓછી જોવામાં આવી હતી. ફ્લુનો ચેપ અને તેનાથી આવતા સોજાને લીધે ધમનીને નુકસાન થાય છે અને લોહી ગંઠાઈ જવાની શક્યતા વધે છે.

ફ્લુની રસી લેવાનો સૌથી ઉત્તમ સમય ફ્લુનો વાવડ શરુ થતો હોય તેના એક મહીના પહેલાંનો છે. જુદા જુદા દેશોમાં આ જુદો જુદો હશે. જેમ કે અમેરીકામાં આ રસી નવેમ્બરમાં લેવી જોઈએ, જ્યારે અહીં ન્યઝીલેન્ડમાં એનો સમય એપ્રીલ-મેનો ગણાય. સામાન્ય રીતે આ રસીથી ફ્લુ સામે બે આઠવાડીયા પછી રક્ષણ મળી શકે છે.