આરોગ્ય ટુચકા 145. આંખની કાળજી

જાન્યુઆરી 18, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 145. આંખની કાળજી
1. એક ચમચી વરીયાળી, બે બદામ અને અડધી ચમચી સાકર વાટીને એક ગ્લાસ દુધમાં સાંજે પીવાથી આંખનું તેજ જળવાઈ રહે છે.
2. સમાન ભાગે જીરુ અને સાકરનું ચુર્ણ એક ચમચી ઘી સાથે ખાવાથી આંખોને ફાયદો થાય છે.
3. 3-4 એલચી અને એક ચમચી વરીયાળીનું ચુર્ણ દુધમાં પીવાથી આંખ સારી રહે છે.
4. એક ચમચી જેઠીમધનું ચુર્ણ, એક ચમચી મધ અને અડધી ચમચી ઘી દુધમાં પીવાથી આંખનું સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે છે.
5. રોજ સાંજે તાંબાના વાસણમાં પાણી ભરી રાખી સવારે એક-બે ગ્લાસ પીવાથી આંખોને લાભ થશે.

Advertisements

આરોગ્ય ટુચકા 144. આંખ માટે ગાયનું ઘી

જાન્યુઆરી 16, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 144. આંખ માટે ગાયનું ઘી: ઘી સ્મરણ શક્તી, બુદ્ધી, જઠરાગ્ની, વીર્ય, ઓજસ, કફ તથા મેદને વધારનાર છે. તે વાયુ, પીત્ત, ઝેર, ઉન્માદ, શોષ તથા તાવનો નાશ કરે છે.
ગાયનું ઘી પચી ગયા પછી મધુર અને આંખ માટે હીતકારીછે. એ માટે એને પગના તળીયે ઘસવું જોઈએ. જો આંખો નબળી હોય, તેમાં દાહ અને ખંજવાળ હોય તો ગાયનું ઘીપગના તળીયે કેટલાક દીવસ ૧૫ મીનીટસુધી ઘસવું. એનાથી આંખ તેજસ્વી અને સ્વસ્થ બની જશે.
તાંદળજાના તાજા રસમાં સાકર મેળવી પીવાથી પણ આંખનું તેજ વધે છે, સાથે સાથે હાથપગની બળતરા અને આંતરીક દાહનું શમન થાય છે, અને ત્વચાની કાંતી ચમકવા લાગે છે.
ત્રીફળાથી સીદ્ધ કરેલું ઘી સવાર-સાંજ બબ્બે ચમચી લેવાથી રતાંધળાપણું દુર થાય છે. આંખોનું તેજ વધે છે. આંખની આસપાસ ખંજવાળ, ઝાંખપ, આંજણી, આંખોની બળતરા-ગરમી તથા કબજીયાત દુર થાય છે.
જો બીજી કોઈ રીતે નુકસાનકારક ન હોય (જેમ કે લોહીનું ઉંચું દબાણ-બ્લડપ્રેશર) તો શીર્ષાસન અને નીયમીત વ્યાયામ કરવાથી પણ આંખોનું તેજ વધે છે.

ટેવ અને સંતોષ

જાન્યુઆરી 13, 2018

ટેવ અને સંતોષ
(બ્લોગ પર તા. ૧૩-૧-૨૦૧૮)
કેટલાક લોકો એવું માને છે કે જો તમે સંતોષી હો તો તમારે કશું જ કરવાનું હોતું નથી, બસ આખો દીવસ પડ્યા રહો. જો તમને બધી વાતનો સંતોષ હોય તો પછી કશું કરવાની જરુરત જ શું?
પણ ખરેખર સંતુષ્ટી એટલે આપણને જેનાથી અસુખ હોય તે સ્વીકારીને બહેતર રીતે ફેરફાર કરવો. જો આપણને લાગે કે આપણામાં કંઈક એવું નઠારું છે જેને સુધારવાની જરુર છે, તો આપણે એને સુધારવા પ્રયત્નશીલ થઈશું. છતાં આપણે એમાં સફળ થઈએ કે ન પણ થઈએ. ધારો કે આપણે કોઈ ટેવ સુધારવામાં નીષ્ફળ થઈએ તો આપણને આપણી જાત પ્રત્યે ખરાબ લાગશે. પછી પડતીની પરંપરા સર્જાશે. દર વખતે આપણે સુધરવાનો પ્રયાસ કરીએ અને નીષ્ફળતા મળે. અને જાત પ્રત્યે વધુ ને વધુ વસમું લાગતું જાય. પછી આપણે જાતે જ જાણે પોતાની જાતને દગો દેતા હોઈએ તેવું થવા લાગે છે, કેમ કે આપણને ખરેખર એવું ઠસી જાય છે કે પોતાની ટેવ આપણે સુધારી શકીએ તેમ છે જ નહીં. ભુતકાળના અનુભવો જોઈને આપણો પોતાની જાત પરથી વીશ્વાસ ઉઠી જાય છે. આથી વધુ ખરાબ લાગણી જન્મે છે.
આ તો જો આપણે સફળ ન થઈએ તો. પણ ધારો કે આપણે સફળ થયા, અને સફળતા મેળવવાનું આપણા માટે ખરેખર સરળ હોય, અને આપણને પોતાની જાત માટે સરસ લાગણી થાય છે. વળી એક બાબતમાં સફળતા મળ્યા પછી તરત બીજી લાગણી બીજી કોઈ બાબત સુધારવા અંગે જન્મે છે. ધારો કે આપણે પોતાનું વજન ઘટાડવામાં સફળ થયા. હવે થાય કે સ્નાયુ એવા મજબુત નથી. કે બીજી કોઈ બાબતમાં ખામી લાગશે. કંઈ ને કંઈ આપણે નબળું શોધી જ કાઢીશું. અને કદી અંત ન આવે એવી પરંપરા જીવન પર્યંત ચાલતી રહેશે. એને આપણે પહોંચી વળશું નહીં. જો આપણે મેળવવાની, સુધરવાની વાસના લઈને ચાલીશું અને અસફળ થઈશું કે સફળતા મેળવીશું, પણ આપણે હંમેશાં બાહ્ય બાબતોમાંથી સુખ મેળવવાની ઝંખના રાખીશું. એટલે કે આપણને પોતાની અંદર સુખ દેખાતું નથી.
કેટલાયે લોકોને એમ લાગે છે કે જો આપણે સંતોષી થઈ જઈએ તો આળસુની જેમ પડી નહીં રહીએ? કશું જ કરવાનું નહીં, કોઈ સુધારાની ફીકર નહીં. પરંતુ મને લાગે છે કે એમ માનનારા લોકો સંતોષીપણાને સાચી રીતે સમજ્યા નથી.
આપણે સંતોષી હોઈએ અને પડ્યા રહીએ એવું બને, પણ આપણે સંતોષી હોઈએ છતાં બીજાં લોકોને મદદ કરવાનું પણ ઈચ્છીએ એમ પણ બને. આપણે સંતોષી હોઈએ અને બીજા પ્રત્યે સહાનુભુતી પણ ધરાવતા હોઈએ. આપણે જેમની પણ સાથે હોઈએ મજામાં હોઈએ, અને સાથે જ બીજા લોકોને મદદ કરવા પણ ઈચ્છીએ, અને તેમના દુખમાં સહાયભુત થઈએ. અને એ રીતે આપણે જગતને સમર્પીત થઈ જઈએ, અને જગત માટે મહાન કાર્યો પણ કરી શકીએ. પણ ધારો કે આપણું એ કામ છીનવાઈ જાય તો પણ આંતરીક રીતે આપણો સંતોષ તો ત્યાં ને ત્યાં જ રહેશે.
સંતોષી થવાના વ્યવહારુ તબક્કા
૧. આત્મવીશ્વાસ: એ માટેનો એક માત્ર ઉપાય નાના નાના ડગલાં ભરવાનો છે. નાની બાબત અમલમાં મુકવાનું શરુ કરો, જેને વીશે આપણને ખાતરી હોય કે આપણે એ પાર પાડી શકીએ. અને જુઓ કે વીશ્વાસ પેદા થાય છે કે નહીં. ધીમે ધીમે એ આત્મવીશ્વાસ વધતો જશે. દાખલા તરીકે દરરોજ એક ગ્લાસ પાણી સવારે ઉઠ્યા પછી પીવું છે. એ સાવ સરળ છે. જો આપણે સતત એકબે વીક સુધી આ કરી શકીએ તો વીશ્વાસ જરુર વધતો જશે. ઘણા લોકો મુશ્કેલ બાબતથી શરુ કરે છે અને પછી હારી જાય છે.
૨. તમારા આદર્શો નીહાળો: સંતોષ મેળવવામાં આડખીલીનું બીજું કારણ એ છે કે આપણે પોતાની જાત વીશે બહુ સારો અભીપ્રાય ધરાવતા નથી હોતા, કેમ કે જે આદર્શો આપણે પોતાના માટે નક્કી કર્યા હોય છે તેને પામી શકતા નથી. તે આદર્શો આપણે કોઈ જાહેરાતો પરથી કે સીનેતારકોને જોઈને માની લીધા હોય. અથવા આપણે કેવા સંપુર્ણ થઈ શકીએ તે પ્રકારના વીચારોમાંથી પેદા થયા હોય.
સત્ય તો એ છે કે વાસ્તવમાં આપણે નબળા નથી, એ નબળાઈ માત્ર આપણે માની લીધેલા આદર્શોના અનુસંધાનમાં જોવા મળે છે. જ્યારે આપણે એ આદર્શોને પડતા મુકીએ ત્યારે આપણે વાસ્તવીક ભુમી પર પગ મુકીએ છીએ અને આપણે પણ મહાન બની શકીએ છીએ. દરેક મનુષ્ય અદ્વીતીય છે અને પોતાની રીતે સુંદર છે. એ માટે જાગૃતીની જરુર છે. જાગો અને જુઓ – આપણા માની લીધેલા આદર્શોને.
૩. આદર્શો છોડી દો: આદર્શોને ઓળખીને આપણી જાતને એની સાથે સરખાવવાનું છોડવું પડે. આદર્શોને પડતા મુકો. એ માટેનો એક માત્ર રસ્તો છે એ આદર્શોને લીધે થતું દુખ જોવાનો, અને એવી સમજણ પેદા કરવાનો કે એ દુખમાંથી આપણે મુક્ત થવા માગીએ છીએ. જે આદર્શોને કારણે દુખ અનુભવીએ છીએ તેને છોડી દેવાનો અર્થ આપણે પોતાની જાત પ્રત્યે અનુકંપા ધરાવીએ છીએ. દુખને જુઓ. આદર્શો સાથે સરખામણી કરીને દુખી થવાનું બંધ કરો.

આરોગ્ય ટુચકા 143. ખુલ્લા પગે ચાલવું

જાન્યુઆરી 11, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 143. ખુલ્લા પગે ચાલવું : રોજ સવારે 15 મીનીટ ખુલ્લા પગે લીલા ઘાસ પર ચાલવાથી નીચેના દસ ફાયદાઓ થાય છે. (દિવ્ય ભાસ્કરના સૌજન્યથી)
1. લોહીના ઉંચા દબાણમાં લાભ થાય છે.
2. સ્ટ્રેસ ઘટે છે.
3. અનીદ્રાની સમસ્યા દુર થાય છે.
4. સ્નાયુઓના દુખાવામાં આરામ થાય છે.
5. સાંધાઓમાં થતો દુખાવો મટે છે.
6. હૃદયરોગનું જોખમ ટળે છે.
7. માથાના દુખાવામાં લાભ થાય છે.
8. શરીરમાં સ્ફુર્તીનો અનુભવ થાય છે.
9. હાડકાંની મજબુતાઈ વધે છે.
10. શરીરનું વજન વધી જતું નથી

આરોગ્ય ટુચકા 142. વાળ દુર કરવાના ઉપાય

જાન્યુઆરી 10, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 142. વાળ દુર કરવાના ઉપાય: 1. કાચા પપૈયાના ટુકડાને બારીક ગ્રાઈન્ડ કરી એમાં થોડી હળદર ઉમેરો. જે જગ્યાના વાળ દુર કરવા હોય ત્યાં આ મીશ્રણ વડે 10-15 મીનીટ માલીશ કરવી. પછી હુંફાળા પાણી વડે એને ધોઈ નાખવું. આ ઉપાય અઠવાડીયામાં બે વખત કરવો. જ્યાં સુધી એ ભાગના વાળ દુર ન થાય ત્યાં સુધી ઉપાય ચાલુ રાખવો.
2. સમાન ભાગે ચણાનો લોટ અને દુધ લઈ તેમાં એક ચમચી હળદર ઉમેરો. એને વાળ જે દીશામાં ઉગ્યા હોય તે દીશામાં ઘસો, ઉલટી દીશામાં નહીં. આ મીશ્રણ સુકાઈ જાય ત્યાં સુધી એ ભાગ પર રહેવા દેવું. પછી હુંફાળા પાણી વડે ધોઈ નાખવું.
3. લીંબુના રસમાં એનાથી ચારગણું મધ મીક્સ કરો. જે વાળ દુર કરવા હોય તેના પર 20 કે 25 મીનીટ રાખી સુકાઈ જાય ત્યારે કપડા વડે દુર કરો. આ ઉપાય સતત કરતા રહેવાથી લાંબા ગાળે વાળનાં મુળ સહીત એ દુર થાય છે અને ફરી ઉગતા નથી.

આરોગ્ય ટુચકા 141. વરીયાળી

જાન્યુઆરી 9, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 141. વરીયાળી: 1. વરીયાળી, બદામ અને સાકરનું સમાન ભાગે ચુર્ણ કરી ભોજન પછી ખાવાથી સ્મરણશક્તી વધે છે.
2. એક ચમચી વરીયાળી પાણીમાં ઉકાળી ઠંડુ થાય પછી એમાં એક ચમચી મધ ઉમેરી પીવાથી ઉધરસમાં તરત આરામ મળે છે.
3. વરીયાળી ખાવાથી મોંની દુર્ગંધ મટે છે.
4. વરીયાળી અને સાકર સમાન ભાગે ચુર્ણ કરી બે ચમચી દરરોજ ખાવાથી નબળાઈ મટે છે.
5. એક ચમચી વરીયાળી પાણીમાં ઉકાળી દુધમાં મીક્સ કરી સુતાં પહેલાં પીવાથી સારી ઉંઘ આવે છે.

ટેવ વીશે વધુ

જાન્યુઆરી 8, 2018

ટેવ વીશે વધુ
(બ્લોગ પર તા. ૮-૧-૨૦૧૮ )
આપણી દરેક ટેવ, સારી કે નરસી, આપણે આજ પર્યંત લીધેલા ઘણા બધા નાના નાના નીર્ણયોનું પરીણામ છે. આમ છતાં જ્યારે આપણે એ ટેવને બદલવા ઈચ્છતા હોઈએ ત્યારે કેટલી સહજતાથી આપણે એ ભુલી જઈએ છીએ!
કેટલીયે વાર આપણે આપણી જાતને કહેતા હોઈએ છીએ કે ટેવ તો ત્યારે જ બદલી શકાય જ્યારે એને લગતું કોઈ મોટું, પ્રત્યક્ષ પરીવર્તન થાય. એ વજન ઘટાડવા બાબત હોય, કે ધંધો વધારવો હોય, વીશ્વપ્રવાસ કરવો હોય કે એવું કોઈ લક્ષ્ય હોય.
વળી માત્ર ૧% જેટલો ફેર કરવો એ વાત તો ધ્યાનમાં પણ ન આવે. એનાથી ફેરફાર કરી શકાય એવું માનવાનું મન પણ ન થાય. આમ છતાં એનું મહત્ત્વ છે, ખાસ કરીને લાંબે ગાળે. આ વાત બીજી રીતે જોઈએ. જો આપણને ખરાબ ટેવની સમસ્યા હોય તો એ કંઈ રાતોરાત પડી નથી. એ ઘણા બધા આપણે લીધેલા નાના નાના નીર્ણયોનું પરીણામ છે. દર વખતે એકાદ ટકા જેટલા પ્રમાણમાં બગડતાં જતાં જતાં છેવટે એ સમસ્યારુપ બને છે.
શરુઆતમાં ૧% સુધારો હોય કે ૧% બગાડ હોય તો એની કોઈ સારી કે નબળી અસર માલમ પડતી નથી. નીચેનની લીન્કની કોપી કરીને તમારા બ્રાઉઝરમાં મુકી ચીત્ર જુઓ:
https://files.acrobat.com/a/preview/df9c1b19-d0ea-4507-afaf-4e31c7c846a4
બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આજે તો આપણા પર એની કોઈ અસર નહીં પડે. પરંતુ સમય જતાં આ નાનો સુધારો કે બગાડ બેવડાતો જાય છે, અને અંતે આપણને દેખાશે કે જે લોકો સાચો નીર્ણય લે છે તે અને જે લોકો રોજે રોજ ખોટો નીર્ણય લે છે તેમની વચ્ચે મોટો તફાવત પડી ગયો છે. આથી જ નાના નીર્ણય (જેમ કે મારે આજે બર્ગર અને તળેલું ખાવું છે.) હાલ પુરતી તો કોઈ અસર કરશે નહીં, પણ સમય જતાં એનું પરીણામ જોવા મળશે.
આથી જ મહત્ત્વની બાબતોનું સમયપત્રક નક્કી કરી દેવું જોઈએ. હાર મળે તો શું કરવું તેનો પ્લાન કરી એકની એક ભુલ ફરી ન કરવી એ નીયમનો અમલ કરવો. હા, એ ખરું કે આપણને એમ થાય છે કે ટેવ પડી હોય તો કોઈ કોઈ વાર ચ્યુત પણ થઈ જવાય, પણ સમસ્યા એટલા માટે પેદા થાય કે ગાડી ફરી પાટા પર ચડતી જ નથી. બીજી વખત તો ચુકાય જ નહીં એ રીતનું સમયપત્રક ગોઠવવાથી આપણે સહજ ભુલોને વારંવાર થતી અટકાવી શકીએ.
જીમ રૉન કહે છે, “સફળતા એટલે સહજ, સાદી શીસ્તનો રોજે રોજ અમલ કરવો તે, અને અસફળતા એટલે કેટલીક સહજ, સાદી ભુલોનું રોજે રોજ કરેલું પુનરાવર્તન.”
તમે જોઈ છે ફ્રાન્સની સાઈકલ ટુર? રોજના થોડા થોડા સમયની સરસાઈ છેવટે વીજય અપાવે છે.
મોટા ભાગના લોકો સફળતાને કે નીષ્ફળતાને (અને ઘણું ખરું જીવનને પણ) એક અવસર તરીકે ગણે છે. પણ સત્ય એ છે કે જીવનની મોટા ભાગની ખાસ મહત્ત્વ ધરાવતી બાબતો એકલી અટુલી સંભવતી નથી, પરંતુ એ બધી બાબતોનો સરવાળો હોય છે, જેને આપણે એક એક ટકા જેટલી પણ વધુ સારી રીતે કે ખરાબ રીતે અમલમાં મુકી હોય છે. આથી જ યોજના ખરેખર લક્ષ્ય કરતાં મહાન છે. આથી જ ટેવ પર કબજો હોવો (એના ગુલામ થવા કરતાં) અમુક પરીણામ મેળવવાના પ્રયત્ન કરતાં વધુ મહત્ત્વનું છે.
આપણા જીવનમાં ૧ ટકાની સુધારણા છે ખરી? વીચારવું જોઈએ.

આરોગ્ય ટુચકા 140. જેઠીમધ

જાન્યુઆરી 7, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 140. જેઠીમધ: જેઠીમધના મુળીયાં સ્વાદે મધુર હોય છે, આથી એને ઠંડક માટે વાપરી શકાય. જેમને અલ્સર હોય તેમને એ ફાયદો કરે છે. વળી જેઠીમધ શરદીમાં પણ લાભકારક છે, કેમ કે એ ફેફસાં અને ગળામાંથી પ્રવાહી દુર કરે છે. એ રોગપ્રતીકારાક શક્તીમાં પણ વધારો કરે છે. આ ઉપરાંત જેઠીમધ સાધારણ પ્રમાણમાં રેચક પણ છે. આથી પેટ સાફ કરવામાં મદદ કરે છે. તંદુરસ્તી માટે જેઠીમધના મુળીયાંનો ઉકાળો એક સરસ મધુર પીણું છે.

આરોગ્ય ટુચકા 139. આંખની કાળજી

જાન્યુઆરી 5, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 139. આંખની કાળજી: 1. એક ચમચી વરીયાળી, બે બદામ અને અડધી ચમચી સાકર વાટીને એક ગ્લાસ દુધમાં સાંજે પીવાથી આંખનું તેજ જળવાઈ રહે છે. 2. સમાન ભાગે જીરુ અને સાકરનું ચુર્ણ એક ચમચી ઘી સાથે ખાવાથી આંખોને ફાયદો થાય છે. 3. ત્રણ-ચાર એલચી અને એક ચમચી વરીયાળીનું ચુર્ણ દુધમાં પીવાથી આંખ સારી રહે છે. 4. એક ચમચી જેઠીમધનું ચુર્ણ, એક ચમચી મધ અને અડધી ચમચી ઘી દુધમાં પીવાથી આંખનું સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે છે. 5. રોજ સાંજે તાંબાના વાસણમાં પાણી ભરી રાખી સવારે એક-બે ગ્લાસ પીવાથી આંખોને લાભ થશે.

આરોગ્ય ટુચકા 138. ઉંઘ અને વજન

જાન્યુઆરી 4, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 138. ઉંઘ અને વજન: ઉંઘની કમીથી વજન વધી જાય છે. લાંબા સમયથી કહેવામાં આવે છે કે સારા સ્વાસ્થ્ય માટે આઠ કલાકની ઉંઘ જરુરી છે. તાજેતરમાં કરવામાં આવેલા સંશોધન મુજબ વજન જાળવી રાખવા માટે પણ પુરતી ઉંઘ આવશ્યક છે. અમેરીકાની એક યુનીવર્સીટીમાં 70 હજાર સ્ત્રીઓનું 16 વર્ષ સુધી નીરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. એમાં જોવામાં આવ્યું કે જે સ્ત્રીઓ પાંચ કલાક કે તેથી ઓછી ઉંઘ લેતી હતી તેમનું વજન સાત કલાક ઉંઘ લેતી સ્ત્રીઓની સરખામણીમાં સરેરાશ 15 કીલો જેટલું વધી ગયું હતું. સંશોધકોએ જોયું કે એમણે કાઢેલા નીષ્કર્ષને ઓછી ઉંઘ સીવાય વધુ પડતા આહારને કે કસરતની કમી સાથે કશી લેવાદેવા ન હતી. વળી પુરતી ઉંઘ ન લેનારી અમુક બહેનોનું વજન તો સરેરાશ કરતાં ઘણું વધારે વધી ગયું હતું. થોડુંઘણું વજન વધી જાય તો પણ ડાયાબીટીસ અને બ્લડપ્રેશરની સમસ્યા પેદા થવાની શક્યતા રહે છે.