આરોગ્ય ટુચકા 210.  અતીસાર – પાતળા ઝાડા

એપ્રિલ 23, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 210.  અતીસાર – પાતળા ઝાડા: અતીસારમાં સુંઠ અને અતીવીષા બંનેનું ૫-૫ ગ્રામ ચુર્ણ ૧ કીલો પાણીમાં નાખી મંદ તાપે ઉકાળવું. અડધું પાણી બળી જાય ત્યારે ગાળીને ઠંડુ પાડી લીંબુનો કે દાડમનો રસ (પ્રકૃતી અનુસાર – વાત હોય તો લીંબુ, પીત્ત હોય તો દાડમ) ઉમેરી પી જવું. એનાથી આમનું પાચન થાય છે, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે અને પાતળા ઝાડા બંધ થાય છે. કોઈ પણ પ્રકારના પાતળા ઝાડામાં આ ઉપચાર કરી શકાય. મળ બંધાઈ જવાથી અતીસાર મટે છે. રક્તાતીસાર અને પીત્તાતીસાર સીવાયના ઝાડામાં આ ઉપચારથી ફાયદો થાય છે.

Advertisements

આરોગ્ય ટુચકા 209. આમની તકલીફમાં અગ્નીતુંડીવટી

એપ્રિલ 21, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 209. આમની તકલીફમાં અગ્નીતુંડીવટી: મોટા ભાગના રોગોનું મુળ કારણ અગ્નીમાંદ્ય એટલે કે નબળી પાચનશક્તી હોય છે. એનું શ્રેષ્ઠ ઔષધ અગ્નીતુંડીવટી જે બજારમાં મળે છે તે છે. સવાર-સાંજ એક એક ગોળી નવશેકા દુધ સાથે લેવી. પંદર દીવસ પછી એક અઠવાડીયું બંધ કરવી. સતત એકધારું સેવન ન કરવું. ઉપરાંત પીત્તના રોગોમાં પણ સેવન ન કરવું. કેમ કે આ ઔષધ ગરમ છે, જે એના નામ પરથી પણ સમજી શકાશે. એનાથી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે અને આમનું પાચન થાય છે.

આરોગ્ય ટુચકા 208. એક ચુર્ણ ઔષધી

એપ્રિલ 20, 2018

આરોગ્ય ટુચકા 208. એક  ચુર્ણ ઔષધી

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

1 ગ્રામ તજ, 1 ગ્રામ કાળાં મરી, 10 ગ્રામ તમાલપત્ર (તેજપત્ર), 10 ગ્રામ મગજતરી, 10 ગ્રામ અખરોટ અને 10 ગ્રામ અળસીને મીક્સ કરીને મીક્સરમાં પીસી પાઉડર બનાવવો. આ ચુર્ણ ઔષધી રોજ સવારે એક એક ચમચી ભુખ્યા પેટે પાણી સાથે લેવી. ચુર્ણ લીધા બાદ એક કલાક સુધી કંઇ પણ ન ખાવું. આ ચુર્ણ ખાવાથી શરીરની બધી નસ ખુલી જાય છે. આ ચુર્ણ હૃદય રોગના દર્દીઓ પણ લઇ શકે છે, જેનાથી ઘણો આરામ મળશે. ઉપરાંત હાર્ટ એટેક કે લકવા જેવી બીમારીઓથી રાહત મળી શકે છે અને ઘણો ફાયદો થઇ શકે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 207. ખજુરના 10 ગુણ

એપ્રિલ 19, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 207. ખજુરના 10 ગુણ

 1. ખજુર ઝડપથી શરીરમાં પચ્યા પછી શોષાઈ જતું હોવાથી જલદી શક્તી આપે છે અને શરીરનો ઘસારો પુરે છે.
 2. ખજુર નાખી ઉકાળેલું દુધ બહુ જ પોષક અને શક્તીશાળી પેય છે, જે બાળકો તથા પુખ્ત વયનાં લોકોને પણ ખાસ કરીને માંદગીમાંથી ઉઠ્યા પછી અત્યંત લાભકારક છે.
 3. આંતરડાંની સમસ્યામાં ખજુરમાં રહેલ એક તત્ત્વ લાભ કરે છે.
 4. ખજુરનું નીયમીત સેવન કરવાથી આંતરડાંમાંના હાનીકારક બેક્ટરીઆની વૃદ્ધી થતી અટકે છે અને પાચનક્રીયામાં સહાયક બેક્ટેરીઆની વૃદ્ધી થાય છે. જો કે ખજુર પોતે પચવામાં ભારે છે, આથી એકી વખતે વધારે પડતા પ્રમાણમાં ખાવું નહીં.
 5. ખજુર રેચક હોવાથી જેમને કબજીયાતની તકલીફ હોય તેમને માટે ગુણકારી છે.
 6. દારુનો નશો ઉતારવા માટે પાણીમાં ખજુર પલાળીને, મસળીને પીવાથી લાભ થાય છે.
 7. નબળા હૃદયની સમસ્યામાં રાત્રે પાણીમાં ખજુર ભીંજવી સવારે મસળીને પીવાથી લાભ થાય છે.
 8. ખજુર ખાવાથી પુરુષોની વીર્યશક્તીમાં વધારો થાય છે અને સંતાનોત્પત્તીની શક્યતા વધે છે.
 9. સંશોધનોમાં જોવામાં આવ્યું છે કે ખજુર હોજરીના કેન્સર સામે રક્ષણ આપે છે.
 10. ખજુર એક શક્તીપ્રદ ટોનીક છે અને તેથી એની એક ઔષધ તરીકે ગણતરી થાય છે.

આરોગ્ય ટુચકા 206. ગળામાં જામેલો કફ

એપ્રિલ 18, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 206. ગળામાં જામેલો કફ: ગળામાં જામેલા કફને દુર કરવા નીચેના ઉપાયો કરવા.

 1. એક મુઠ્ઠી કીસમીસ એક કપ પાણીમાં ઉકાળી અડધી ચમચી લીંબુના રસ સાથે પીવાથી કફ છુટો પડે છે.
 2. એક કપ પાણીમાં અડધી મુઠ્ઠી કીસમીસ અને એક ચમચી સુંઠ ઉકાળીને પીવાથી કફમાં રાહત મળે છે.
 3. અડધા કપ લીલી દ્રાક્ષના રસમાં થોડું પાણી નાખી સવાર સાંજ પીવાથી કફ છુટો પડે છે.
 4. કફથી છુટકારો મેળવવા એક કપ હુંફાળા પાણીમાં એક ચમચી મધ અને એક ચમચી સુંઠ નાખી પીવું.
 5. થોડો ગોળ અને એક ટુકડો આદુ પીસી એક ચમચી તુલસીનો રસ ભેળવી સહેજ ગરમ કરીને દીવસમાં બેત્રણવાર ખાવાથી કફમાં રાહત થાય છે.
 6. એક ચમચી મધમાં ચપટી કાળા મરીનું ચુર્ણ મીક્સ કરીને દીવસમાં બે વાર ચાટવાથી શરદી, ખાંસી અને કફ મટે છે.
 7. મેથીદાણાનો ઉકાળો દીવસમાં બેવાર પીવાથી કફ મટે છે.
 8. સવાર-સાંજ હળદરનું ચુર્ણ દુધમાં ઉકાળી પીવાથી શરદી અને કફમાં લાભ થાય છે.
 9. એક ચમચી સુંઠનો ઉકાળો પીવાથી કફ-શરદી મટે છે.
 10. દીવસમાં બેત્રણવાર તુલસીનાં 5-6 પાનનો ઉકાળો પીવાથી કફ દુર થાય છે.

આરોગ્ય ટુચકા 205.  સંપૃક્ત અને અસંપૃક્ત ચરબી

એપ્રિલ 16, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 205.  સંપૃક્ત અને અસંપૃક્ત ચરબી: સંપૃક્ત(saturated) ચરબી શરીરની સામાન્ય જરુરીયાત કરતાં વધુ કોલેસ્ટરોલ પેદા કરવા માટે આપણા યકૃત(liver)ને ઉત્તેજીત કરે છે. તેથી આપણું યકૃત આપણી જરુરીયાત કરતાં વધારે કોલેસ્ટરોલ પેદા કરે છે અને તે આપણી રક્તવાહીનીઓમાં જમા થાય છે. બધી જ પ્રાણીજ ચરબી, ઘી અને કેટલાંક વનસ્પતી તેલ દા.ત. કોપરેલ, પામોલીન વગેરેમાં સંપૃક્ત ચરબી હોય છે. કેટલાક શાકાહારીઓમાં કોલેસ્ટરોલનું પ્રમાણ ઉંચું હોય છે કારણ કે તેઓ તેમના ખોરાકમાં સંપૃક્ત ચરબીવાળો આહાર વધુ લે છે. તેથી જો કોલેસ્ટરોલનું પ્રમાણ ઓછું કરવું હોય તો સંપૃક્ત ચરબીવાળો આહાર સંપુર્ણ બંધ કરવો જોઈએ.

બીજાં વનસ્પતી તેલોમાં મોટે ભાગે અસંપૃક્ત ચરબી હોય છે. સંપૃક્ત અને અસંપૃક્ત બંને પ્રકારની ચરબી કેલરી સંગ્રહ કરવાનાં માધ્યમો છે. તેથી સૌએ પોતાના આહારમાં અસંપૃક્ત ચરબીવાળા આહારનો પણ સૌથી ઓછો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

તળ્યા વગરનો અને કોઈપણ જાતના તેલ વગરનો શુદ્ધ શાકાહાર એ તંદુરસ્ત આહાર છે. આવો આહાર કરનારને કોલેસ્ટરોલની કોઈ તકલીફ થતી નથી.

આરોગ્ય ટુચકા 204. કેળાં અંગે સાવચેતી

એપ્રિલ 15, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 204. કેળાં અંગે સાવચેતી

મને મળેલી એક અંગ્રેજી ઈમેલ પરથી સહુની જાણ માટે

સુપર માર્કેટમાંથી કે અન્ય સ્થળેથી કેળાં ખરીદતી વખતે એક કાળજી રાખવી જોઈએ.

જો એ કેળાંને અકુદરતી રીતે, રસાયણના ઉપયોગથી પકવેલાં હોય તો એ ખાવાથી કેન્સર થવાની શક્યતા રહે છે. કેટલીક વાર પાણીમાં કાર્બાઈડ નાખીને કેળાં પકવવામાં આવે છે. એનાથી પેટમાં ચેપ લાગી શકે છે. આથી આ રીતે પકવેલાં કેળાં ખાવાં જોઈએ નહીં.

કાર્બાઈડની મદદથી કેળાં પકવેલાં હોય તે જાણવું કેવી રીતે?

કુદરતી રીતે પાકેલાં કેળાં ઘેરા પીળા રંગનાં હોય છે, કાળી છાંટવાળાં અને એનાં ડીંચાં કાળાં હોય છે. જ્યારે કાર્બાઈડ વડે પકવેલાં કેળાં લેમન રંગના પીળાં, કાળી છાંટ વીનાનાં માત્ર પીળાં જ અને એનાં ડીંચાં લીલાં હોય છે.

કાર્બાઈડ શું છે અને એ શા માટે નુકસાનકારક છે? કાર્બાઈડ એક એવું રસાયણ છે જે પાણી સાથે ભેગું થાય ત્યારે ગરમી પેદા થાય છે. બંધ વાસણમાં એનાથી પેદા થતી ગરમી પ્રવાહી પેટ્રોલીયમ વાયુ (LPG)ના સીલીન્ડરમાં પેદા થતી ગરમી કરતાં પણ વધુ હોય છે. એ એટલી બધી વધુ હોય છે કે એને ગૅસ કટીંગ સાધનમાં વાપરવામાં આવે છે. જ્યારે કેળાંને કાર્બાઈડવાળા પાણીમાં રાખવામાં આવે છે ત્યારે એમાંનો ગૅસ કેળાંમાં પ્રવેશે છે અને કેળાં પાકી જાય છે. જો કે મુશ્કેલી એ છે કે આ રીતે કેળાં પકવનારા અજ્ઞાની લોકો કાર્બાઈડનું પ્રમાણ બરાબર જાણતા હોતા નથી અને જરુર કરતાં વધુ કાર્બાઈડ નાખ્યો હોય તે કેળામાં શોષાય છે. આ કેળાં ખાવાથી આપણા પાચનમાર્ગમાં કેન્સરની ગાંઠ થઈ શકે.

હવે જ્યારે તમે કેળાં ખરીદો તો કુદરતી રીતે પાકેલાં કેળાં જોઈને લેજો.

મનિષ પી. પરમાર તરફથી મળેલી ઈમેલમાંથી સુચન મુજબ સહુની જાણ માટે.

આરોગ્ય ટુચકા 203. સાત ટીપ્સ

એપ્રિલ 14, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 203.  સાત ટીપ્સ: મને એક ઈમેઈલમાં બધાંને જાણ કરવાના લખાણ સહીત મળેલી આ સાત ટીપ્સ સહુની જાણ માટે મુકું છું.

સ્વસ્થ અને સુંદર રહેવું છે તો આ 7 ટીપ્સ અપનાવો.

 1. જમ્યા બાદ કાચા લસણની બે કળીઓ ચાવીને ખાઈ લો, આપનું બ્લડપ્રેશર કાબુમાં રહેશે. (લસણની કળી એકલી ચાવી શકાશે નહીં, બળતરા થશે, આથી એને રોટલી, બ્રેડ કે એવા કોઈ આહાર સાથે ચાવવી.-ગાંડાભાઈ)
 2. હૃદયના ધબકારાનું પ્રમાણ ઘટાડવા માટે ગાજરનો રસ પીઓ. ગાજરને સલાડના રુપમાં પણ લઈ શકાય.
 3. હૃદયની બીમારીવાળી વ્યક્તીએ ટામેટાં ખાવાં. તેમાંથી વીટામીન ‘સી’ અને ‘એ’ તથા પોટેશીયમ પુરતા પ્રમાણમાં મળે છે, જે હૃદયરોગ સામેના રક્ષણમાં મદદ કરે છે.
 4. મેથીના દાણાનું ચુર્ણ બનાવી દરરોજ ખાલી પેટે એક ચમચી લેવાથી બ્લડપ્રેશરથી બચી શકાય છે અને જો બીમારી હોય તો તે કાબુમાં રહે છે.
 5. દ્રાક્ષ ખાવાથી હાઈ બ્લડપ્રેશર અને ડાયાબીટીસનું જોખમ ઓછું થઈ થઈ શકે.
 6. તરબુચના બીની મીંજ અને ખસખસ મેળવી તેને પીસીને દરરોજ સવાર-સાંજ એક એક ચમચી ખાલી પેટે લેવાથી બ્લડપ્રેશરને કાબુમાં રાખી શકાય.
 7. કોલેસ્ટરોલનું પ્રમાણ ઘટાડવા દુધીનો રસ, ફુદીનાનાં ચાર પાન અને તુલસીનાં બે પાન નાખી દીવસમાં બે વખત લેવાથી ફાયદો થઈ શકે.

આરોગ્ય ટુચકા 202. હાડકાની મજબુતાઈ

એપ્રિલ 12, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 202. હાડકાની મજબુતાઈ: શાકાહારીઓને પોતાના ખોરાકમાંથી જરુર પુરતું પ્રોટીન મળી રહે છે, વધારે મળી શકતું નથી. વળી વનસ્પતીજન્ય પ્રોટીન પ્રાણીજ પ્રોટીન કરતાં ઓછું તેજાબીય હોય છે, તેથી તે પોતાના હાડકામાંના કેલ્શ્યમનો વધુ ઉપયોગ કરતું નથી. વળી તાજાં લીલાં શાકભાજી અને બીજા શાકાહારમાંથી પ્રાપ્ત કેલ્શ્યમ ઉંચા પ્રકારનું હોવાથી હાડકાંને વધુ મજબુત અને ટકાઉ બનાવે છે. ઉપરાંત તેઓના પેશાબમાં કેલ્શ્યમ હોતું નથી. ઘણાં વૈજ્ઞાનીક સંશોધનો દર્શાવે છે કે મજબુત હાડકાં માટે દુધ જરુરી નથી.

આમ છતાં, દરેકે યાદ રાખવું જોઈએ કે મનુષ્ય દુધનો ઉપયોગ કરે કે ન કરે, તો પણ ઘડપણમાં તેઓનાં હાડકાં પાતળાં અને નબળાં પડે જ છે. ઘરડાં લોકો જેઓ પ્રાણીજ (ડેરીની) બનાવટો તથા માંસનો ઉપયોગ કરે છે તેઓમાં આ રોગ વધારે પ્રમાણમાં હોય છે, અને તેનું કારણ વધારાના પ્રાણીજ પ્રોટીનના કારણે હાડકામાંથી ઓછું થયેલ કેલ્શ્યમ છે. સ્ત્રીઓમાં મેનોપોઝની પુર્વાવસ્થામાં ઓસ્ટીયોપોરોસીસ (osteoporosis) – હાડકાં નરમ પડવાનો રોગ થવાની સંભાવના વધારે હોય છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં દુધ પણ હાડકાંનુ રક્ષણ કરવા સમર્થ નથી.

શાકાહારીઓ લીલાં શાકભાજી તથા અન્ય શાકાહારમાંથી પુરતા પ્રમાણમાં કેલ્શ્યમ તથા પ્રોટીન મેળવે છે, અને કુદરતી રીતે તેમનું વજન જળવાઈ રહે છે. વળી એ પ્રોટીન અને કેલ્શ્યમના કારણે ઓસ્ટીયોપોરોસીસ (osteoporosis) તથા કીડની કામ કરતી બંધ થવાની શક્યતા પણ ઘણી જ ઓછી રહે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 201 . કેરી

એપ્રિલ 11, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 201 . કેરી: પાકી કેરી ખાવાથી શરીરમાં સાતેય ધાતુઓની વૃદ્ધી થાય છે અને તંદુરસ્તી સુધરે છે. પાકી કેરી નબળા, કૃશ લોકોને પુષ્ટ બનાવવા માટે સર્વોત્તમ અૌષધ તરીકે કામ કરતું ફળ છે. પાકી કેરીમાં વીટામીન ‘એ’ છે. એને ચુસીને ખાવી આંખ માટે હીતકર છે, કેમ કે ચુસીને ખાવાથી એના પાચનમાં સરળતા થાય છે.

કેરી ઉત્તમ પ્રકારનું હૃદયપોષક ફળ છે. તે શરીરમાં છુપાયેલા વીષને બહાર કાઢે છે. કેરી વીર્યની વૃદ્ધી અને શુદ્ધી કરે છે. શુક્રમેહ જેવા વીકારો કે વાતાદી દોષોના કારણે જેમને સંતાન ન થતાં હોય તેમના માટે પણ પાકી કેરી લાભપ્રદ છે. તેના સેવનથી શુક્રાણુની અલ્પતાને કારણે નપુંસકતા, મગજની નબળાઈ વગેરે દુર થાય છે.

જે કેરીની છાલ પાતળી, ગોટલી નાની, રેસા વગરની અને ગર્ભદળ વધુ હોય તે માંસધાતુ માટે ઉત્તમ પોષક ગણાય છે. મધ સાથે પાકી કેરીના સેવનથી ક્ષય, પ્લીહા, વાયુ અને કફદોષ દુર થાય છે. યુનાની હકીમોના મતે પાકી કેરી આળસ દુર કરે છે, મુત્ર સાફ લાવે છે, ટીબી મટાડે છે, કીડની અને બસ્તી માટે શક્તીદાતા છે.