મહાકવી કાલીદાસ

મે 24, 2017

મહાકવી કાલીદાસ

મને મળેલ હીન્દી ઈમેલ પરથી (બ્લોગ પર તા. 24-5-2017)

મહાકવી કાલીદાસ એમના સમયમાં મોટા વીદ્વાન હતા. એમના કંઠમાં સાક્ષાત્ સરસ્વતીનો વાસ હતો. શાસ્ત્રાર્થમાં એમને કોઈ પરાજીત કરી શકતું નહીં. અપાર યશ, પ્રતીષ્ઠા, સન્માન એમને મળી ચુક્યાં હતાં. આથી એકવાર એમને પોતાની વીદ્વત્તાનું ઘમંડ થયું. એને થયું કે દુનીયા આખીનું બધું જ જ્ઞાન એણે મેળવી લીધું છે, અને શીખવા માટે કશું બાકી રહ્યું નથી. એનાથી મોટો જ્ઞાની સંસારમાં કોઈ નથી.

એકવાર પાડોશી રાજ્યના રાજાએ શાસ્ત્રાર્થ માટે એને આમંત્રણ આપ્યું. મહારાજ વીક્રમાદીત્યની રજા લઈ ઘોડા પર સવાર થઈ જવા માટે નીકળ્યો. ઉનાળાના દીવસો હતા, તડકો ઘણો સખત હતો. સતત યાત્રા કરતાં એને તરસ લાગી. જંગલનો રસ્તો હતો, અને દુર દુર સુધી કોઈ વસ્તી નજરે પડતી ન હતી. થોડી તપાસ કરતાં એણે એક તુટીફુટી ઝુંપડી જોઈ. પાણીની આશામાં એણે તે તરફ જવા માંડ્યું. ઝુંપડીની સામે એક કુવો પણ હતો. કાલીદાસે વીચાર્યું કે કોઈ ઝુંપડીમાં હોય તો તેની પાસે પાણી માગી શકાય. તે જ સમયે ઝુંપડીમાંથી એક નાની બાળા મટકી લઈને નીકળી. છોકરીએ પાણી ભર્યું અને જવા લાગી.

કાલીદાસે એની પાસે જઈને કહ્યું, “બાળા, બહુ જ તરસ લાગી છે, જરા પાણી પીવડાવ.”

છોકરીએ કહ્યું, “આપ કોણ છો? હું આપને ઓળખતી નથી, પહેલાં આપનો પરીચય આપો.”

કાલીદાસને થયું મને કોણ નહીં જાણતું હોય, મારે પરીચય આપવાની શું જરુર? તેમ છતાં તરસથી બેહાલ થયા હતા આથી કહ્યું, “બાળા, હજુ તું નાની છે, આથી તું મને ઓળખતી નથી. ઘરમાં કોઈ મોટું માણસ હોય તો તેને મોકલ, તે મને જોતાંની સાથે જ ઓળખી જશે. મારી દુર દુર સુધી ખ્યાતી અને સન્માન છે. હું ઘણો જ મોટો વીદ્વાન છું.”

કાલીદાસનાં મોટાપણાનાં અને ઘમંડયુક્ત વચનોથી પ્રભાવીત ન થતાં બાળાએ કહ્યું, “આપ અસત્ય બોલી રહ્યા છો. સંસારમાં માત્ર બે જ બળવાન છે, અને એ બંનેને હું જાણું છું. જો આપ તરસ છીપાવવા ઈચ્છતા હો તો એ બંનેનાં નામ કહો.

થોડીવાર વીચારીને કાલીદાસ કહે, “મને ખબર નથી, તું જ કહે. પણ મને પાણી પીવડાવી દે, મારું ગળું સુકાઈ રહ્યું છે.”

છોકરીએ કહ્યું, “બે બળવાન છે ‘અન્ન’ અને ‘પાણી’. ભુખ અને તરસમાં એટલી શક્તી છે કે મોટામાં મોટા બળવાન માણસને પણ નમાવી દે. જુઓને સખત તરસે આપની હાલત કેવી કરી નાખી છે.”

કાલીદાસ ચકીત થઈ ગયા. છોકરીનો તર્ક અતુટ હતો. મોટામાં મોટા વીદ્વાનોને હરાવનાર કાલીદાસ એક બચ્ચીની સામે નીરુત્તર ઉભો હતો.

બાળાએ ફરી પુછ્યું, “સાચેસાચું કહો, આપ કોણ છો?”

તે છોકરી ચાલવાની તૈયારીમાં હતી. કાલીદાસ કંઈક નમ્ર થઈને બોલ્યા, “હું મુસાફર છું બાળા.”

મર્માળું હસતાં છોકરીએ કહ્યું, “આપ હજુ પણ જુઠું જ કહો છો. સંસારમાં માત્ર બે જ મુસાફર છે, એ બંનેને હું જાણું છું. બોલો, એ બે કોણ છે?

સખત તરસને લીધે પહેલેથી જ કાલીદાસની બુદ્ધી બહેર મારી ગઈ હતી, પરંતુ લાચાર થઈ એણે પોતાની અજ્ઞાનતા જાહેર કરી.

બાળાએ કહ્યું, “આપ પોતાને મોટો વીદ્વાન કહો છો, અને આટલું પણ જાણતા નથી? એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ થાક્યા વીના જનાર મુસાફર કહેવાય છે. એવા મુસાફર માત્ર બે જ છે, એક ચંદ્રમા અને બીજો સુર્ય, જે થાક્યા વીના ચાલતા જ રહે છે. આપ તો થાકી ગયા છો. ભુખ અને તરસથી વ્યાકુળ થઈ રહ્યા છો. આપ મુસાફર શી રીતે હોઈ શકે?”

આટલું કહીને છોકરીએ પાણી ભરેલી મટકી ઉપાડી અને ઝુંપડીમાં જતી રહી. આથી તો કાલીદાસ વધુ દુખી થઈ ગયો. આટલો બધો અપમાનીત એના આખા જીવનમાં એ કદી થયો ન હતો.

તરસને લીધે શરીરની શક્તી ક્ષીણ થઈ રહી હતી. મગજ ઘુમરાવા લાગ્યું હતું. એણે આશાભરી નજરે ઝુંપડી તરફ જોયું. એવામાં ઝુંપડીમાંથી એક વૃદ્ધ સ્ત્રી નીકળી. એના હાથમાં ખાલી મટકી હતી. તે કુવામાંથી પાણી કાઢવા લાગી. અત્યાર સુધીમાં બહુ જ વીનમ્ર બની ચુકેલ કાલીદાસે કહ્યું, “મા, તરસથી મારી હાલત બહુ જ બુરી થઈ ગઈ છે. પેટ ભરીને પાણી પીવડાવો, બહુ પુણ્ય મળશે.”

વૃદ્ધ માએ કહ્યું, “બેટા, હું તને ઓળખતી નથી. તારો પરીચય આપ. હું જરુર પાણી પીવડાવીશ.”

કાલીદાસે કહ્યું, “હું મહેમાન છું, કૃપા કરીને પાણી પીવડાવો.”

“તું મહેમાન કેવી રીતે હોઈ શકે? સંસારમાં માત્ર બે જ મહેમાન છે, એક ધન અને બીજું યૌવન. એ બંનેને જતાં વાર લાગતી નથી. સાચું કહે, તું કોણ છે?”

અત્યાર સુધીના બધા જ તર્કોમાં હારી ગયેલ હતાશ કાલીદાસ કહે, “હું સહનશીલ છું. પાણી પીવડાવી દો મા.”

“નહીં, સહનશીલ તો બે જ છે, એક તો ધરતી, જે પાપી-પુણ્યાત્મા બધાનો જ બોજ સહન કરે છે. એની છાતી ચીરીને બી વાવવામાં આવે છે તોયે અનાજના ભંડાર ભરી દે છે. બીજું વૃક્ષ, જેને પથરો મારવા છતાં મીઠાં ફળ આપે છે. તું સહનશીલ નથી. સાચું કહે તું કોણ છે?”

કાલીદાસ લગભગ મુર્છીત જેવો થઈ ગયો, અને તર્કવીતર્કથી કંટાળીને કહે, “હું હઠીલો છું.”

“વળી પાછું જુઠાણું. હઠીલા તો બે જ છે, એક તો નખ અને બીજા વાળ. ગમે તેટલા કાપો, તોયે વારંવાર પાછા ઉગી નીકળે છે. સાચું કહે હે બ્રાહ્મણ તું છે કોણ?”

સંપુર્ણપણે હારી ગયેલ અને અપમાનીત થયેલ કાલીદાસ કહે,“તો તો પછી હું મુર્ખ જ છું.”

“ના, ના. તું મુર્ખ શી રીતે હોઈ શકે? મુર્ખ માત્ર બે જ છે, એક તો રાજા જે લાયકાત વીના બધાંના પર શાસન ચલાવે છે, અને બીજો દરબારી પંડીત જે રાજાને રાજી રાખવા ગલત વાતને પણ તર્ક લડાવીને સાચી ઠરાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે.”

કશું જ બોલી ન શકવાની સ્થીતીમાં કાલીદાસ વૃદ્ધાના પગમાં પડી ગયો, અને પાણી માગતાં કરગરવા લાગ્યો.

“ઉઠો વત્સ,” સાંભળતાં કાલીદાસે ઉચું જોયું તો સાક્ષાત માતા સરસ્વતી ત્યાં ઉભાં હતાં.

કાલીદાસ ફરીથી નતમસ્તક થઈ ગયો.

“શીક્ષણથી જ્ઞાન આવવું જોઈએ, નહીં કે અહંકાર. તેં શીક્ષણથી મળેલા માન અને પ્રતીષ્ઠાને જ પોતાની ઉપલબ્ધી માની લીધી, અને અહંકાર કરવા લાગ્યો. આથી મારે તારાં ચક્ષુ ખોલવા માટે આ સ્વાંગ રચવો પડ્યો.”

કાલીદાસને પોતાની ભુલ સમજાઈ અને ધરાઈને પાણી પીને આગળ પ્રયાણ કર્યું.

 

સ્વાસ્થ્ય માટેની સારી આદતો

મે 21, 2017

સ્વાસ્થ્ય માટેની સારી આદતો

(બ્લોગ પર તા. 21-5-2017)

divyabhaskar.comના આધારે

સ્વાસ્થ્ય સુધારવા આ 10 ખરાબ આદતોને ત્યાગી 10 સારી આદતો અપનાવો

 1. પાણી ઓછું પીવાથી કીડનીને નુકસાન થઈ શકે છે, પેશાબમાં પરુ (યુરીન ઈન્ફેક્શન) થઈ શકે છે અને કદાચ નાની ઉંમરમાં જ ચહેરા પર કરચલીઓ પડી શકે.

એ માટે તમારી ટેવ સુધારી દરરોજ પુરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું. સામાન્ય રીતે શરીરમાં મીઠું (નમક) કે ખાંડ વીનાનું પ્રવાહી દીવસમાં 6થી 8 ગ્લાસ જેટલું જવું જોઈએ. એનો આધાર ભૌતીક પરીસ્થીતી(ઠંડી, ગરમી તેમ જ અન્ય બાબતો) પર તેમજ વ્યક્તીની શારીરીક પરીસ્થીતી પર રહે છે, એ મુજબ એમાં વધઘટ કરી શકાય. એનાથી ત્વચા તેમ જ મગજ સ્વસ્થ રહે છે.

 1. ચાલવાની કે અન્ય કસરત નીયમીત ન કરવાની ટેવના કારણે સ્નાયુઓ નબળા પડી જાય, રુધીરાભીસરણ યોગ્ય રીતે થતું નથી અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી અન્ય સમસ્યા પેદા થાય છે.

15થી 30 મીનીટ નીયમીત ચાલવાની કે બીજી કોઈ પોતાને અનુકુળ કસરત કરવાથી હૃદય અને મગજને પુરતા પ્રમાણમાં ઓક્સીજન મળે છે, અને રુધીરાભીસરણ સુધરે છે, આથી બીમારી સામે રક્ષણ મળે છે.

 1. સવારે નાસ્તો ન કરવાથી અશક્તી વર્તાય છે, પછીથી વધુ પડતી ભુખ લાગવાથી દીવસ દરમીયાન જરુર કરતાં વધુ ખવાય જાય છે.

ઓટનો બનાવેલ કે અન્ય સ્વાસ્થ્યવર્ધક સુપાચ્ય નાસ્તો કરવાથી બપોરના ભોજનમાં અતીરેક નહીં થાય. વળી રાત દરમીયાનના ઉપવાસ પછી શરીરને જરુરી શક્તી મળી રહે છે.

 1. બપોરના ભોજનમાં અતીરેક થવાથી સ્વાદુપીંડ પર વધુ પડતા કામનો બોજો આવે છે. આથી આહારનું યોગ્ય પાચન ન થવાથી રક્તશર્કરાનું પ્રમાણ વધી જાય છે.

દર ત્રણચાર કલાકે હળવો સુપાચ્ય આહાર લેવાથી ચયાપચયની ક્રીયા સારી રીતે થશે, આહાર સારી રીતે પચી જશે અને શરીરને પુરતી શક્તી મળી રહેશે.

 1. વધુ પડતી ચરબીયુક્ત, મસાલાવાળો જંકફુડ ખાવાની ટેવથી હૃદય, કીડની અને યકૃતને નુકસાન થાય છે, કેમ કે એમાં વધુ પ્રમાણમાં તેલ, મીઠું તેમ જ ખોરાકને લાંબો સમય ટકાવવા માટેનાં હાનીકારક રસાયણો હોય છે.

એ ટેવને છોડી દઈ ફળો અને શાકભાજી યોગ્ય પ્રમાણમાં ખાવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. એનાથી હૃદય, કીડની અને યકૃત સ્વસ્થ રહે છે.

 1. વધુ પડતી ખાંડ અને મીઠું વાપરવાથી વજન વધે છે, કીડની અને યકૃત પર કામનો બોજો પડે છે, અને બ્લડપ્રેશર વધી શકે છે.

દીવસ દરમીયાન વધુમાં વધુ 1 ચમચી મીઠું અને 6થી 10 ચમચી ખાંડ લઈ શકાય. જો કે આ કંઈ બધાને એકસરખી રીતે લાગુ ન પડે, કેમ કે અમુક સંજોગોમાં અમુક સમય માટે એ સદંતર બંધ કરવાની જરુર પણ પડે. એનાથી શરીરનાં બધાં અંગો સ્વસ્થ રહે છે અને બ્લડપ્રેશર પણ સામાન્ય રહે છે.

 1. સીગારેટ અને દારુ પીવાની ટેવ યકૃત અને કીડની તેમજ ફેફસાં માટે હાનીકારક છે. આથી ઘડપણ જલદી આવે છે.

નશાથી બચવું, પાણી પુરતા પ્રમાણમાં પીવું. એનાથી શરીરમાંના નુકસાનકારક નકામા પદાર્થો બહાર નીકળી જાય છે. આથી બ્લડપ્રેશર સામાન્ય રહે છે. હૃદય અને કીડનીની સમસ્યા નડતી નથી.

 1. વધુ પડતાં ચા-કોફીના સેવનથી એમાં રહેલું કેફીન ઉંઘ પર તથા પાચનક્રીયા પર ખરાબ અસર કરે છે. આથી વજન વધી શકે છે.

એના બદલે દીવસ દરમીયાન 2-3 કપ લીલી ચા (એટલે લેમનગ્રાસ નહીં) પીવી જોઈએ. લીલી ચામાં રહેલું એન્ટીઓક્સીડન્ટ નામનું તત્વ ઘડપણની પ્રક્રીયાને ધીમી પાડે છે, અને બીમારી સામે લડવાની શક્તી આપે છે.

 1. સુતી વેળા ચયાપચય મંદ થઈ જાય છે. આથી રાત્રે મોડા જમવાથી ખોરાક યોગ્ય રીતે પચતો નથી અને ચરબીના રુપમાં શરીરમાં જમા થાય છે.

રાત્રે સુવાના 3-4 કલાક પહેલાં જમી લેવું જોઈએ. એ રીતે ખોરાકને પચવા માટે પુરતો સમય મળી રહે છે. ચયાપચય યોગ્ય રીતે થાય છે અને વજન વધતું નથી.

 1. રાત્રે મોડા સુવાની ટેવથી સ્થુળતા, ડીપ્રેશન, ચીડીયાપણું, પાચન સંબંધી સમસ્યા અને હૃદયની સમસ્યા થઈ શકે છે.

દરરોજ 6થી 8 કલાક ઉંઘવાની ટેવ પાડો. મોડા સુવાથી આટલા કલાકની ઉંઘ લેવાનું કદાચ શક્ય ન બને. આથી વહેલા સુવું જોઈએ. એનાથી માનસીક સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે. વળી સ્થુળતા અને હૃદય સંબંધી સમસ્યા સામે પણ રક્ષણ મળે છે.

બધા ચોર મુર્ખ હોતા નથી

મે 17, 2017

બધા ચોર મુર્ખ હોતા નથી

બ્લોગ પર તા. 17-5-2017

પીયુષભાઈ તરફથી મળેલ અંગ્રેજી ઈમેલ પરથી. એમાં બધાંને જાણ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. (PLEASE PASS THIS ON. Even if this does not pertain to you, pass it on to your family and friends.)

 

 1. લાંબા ગાળાનું પાર્કીંગ

કોઈકે કેટલાક દીવસો માટે બહાર જવાનું હોવાથી એર પોર્ટ પર કાર પાર્ક કરી હતી. કોઈ ચોરે કાર તોડી, અને કારમાં જે રજીસ્ટ્રેશન અને બીજાં કાગળો હશે તેમાંની માહીતીને આધારે એ કારના માલીકના ઘરે પહોંચી ગયો. ઘરમાંથી કીમતી વસ્તુઓ બધી જ ચોરાઈ ગઈ. આથી જ્યારે લાંબા સમય માટે કાર પાર્ક કરવી હોય ત્યારે કારમાં રજીસ્ટ્રેશન, ઈન્સ્યોરન્સ વગેરેના કાગળો મુકી જવા નહીં. એટલું જ નહીં, તમારા ગેરેજને ખોલવાનું રીમોટ કંટ્રોલ પણ કારમાં છોડી જવું નહીં, સાથે જ લઈ જવું. આજનાં નવાં ઈલેક્ટ્રોનીક સાધનો વીષે આ હકીકત આપણને વીચારતા કરી મુકે છે.

 1. જી.પી.એસ.

એક ભાઈ ફુટબોલની મેચ જોવા ગયા હતા, અને કોઈકે કાર તોડીને ચોરી કરી. એમણે ફુટબોલના મેદાનની બાજુમાં જ એમને ફાળવવામાં આવેલી ખાસ માણસો માટે પાર્કીંગની જગ્યામાં કાર પાર્ક કરી હતી. ચોરાયેલી વસ્તુઓમાં ગેરેજ ખોલવાનું રીમોટ કંટ્રોલ, પૈસા અને બહારથી તરત જ નજરે પડે એ રીતે કારમાં  રાખેલ જી.પી.એસ. હતું. જ્યારે ફુટબોલ મેચ જોઈને તેઓ ઘરે ગયાં તો જોયું કે ઘરમાં ચોર ભરાઈ ગયેલા, બધું રફેદફે કર્યું હતું, અને જે કોઈ વસ્તુની થોડી પણ કીંમત આવે તે બધી જ ચોરાઈ ગયેલી હતી. ચોરોએ ઘર શોધવા માટે જી.પી.એસ.નો ઉપયોગ કર્યો હતો. એમ જણાતું હતું કે ઘરમાંથી બધી વસ્તુઓ ચોરી જવા માટે ચોર લોકો ટ્રક લઈને આવેલા. ખ્યાલ રાખો, જો તમારી પાસે જી.પી.એસ. હોય તો કદી પણ તમારા ઘરનું એડ્રેસ એમાં મુકવું નહીં. એને બદલે નજીકના કોઈ જાણીતા સ્થળનું એડ્રેસ મુકવું, જેમ કે કોઈ સ્ટોર, પેટ્રોલ સ્ટેશન કે એવું કંઈક. આથી તમે તો તમારા ઘરે સરળતાથી પહોંચી શકો, પણ બીજા કોઈને તમારા ઘર બાબત ખબર પડશે નહીં.

 1. મોબાઈલ ફોન

મને આ વીચાર કદી આવ્યો ન હતો!  એક મહીલાની હેન્ડ બેગ ચોરાઈ ગઈ, પછી એને ખ્યાલ આવ્યો કે મોબાઈલ ફોનમાં પોતાનું નામ કેવી રીતે મુકવું જોઈએ. એની ચોરાઈ ગયેલી હેન્ડ બેગમાં મોબાઈલ ફોન, ક્રેડીટ કાર્ડ વોલેટ વગેરે હતાં. એણે વીસેક મીનીટ પછી ફોન બુથમાંથી એની ચોરાઈ ગયેલી હેન્ડ બેગ બાબત ફોન કર્યો. એના પતીએ કહ્યું, “ હા, મને તારો ટેક્સ મેસેજ મળેલો, અને તેં માગેલો પીન નંબર મેં થોડી વાર પહેલાં જ મોકલ્યો છે. જ્યારે તેઓ બેન્કમાં દોડી ગયાં ત્યારે બેન્કવાળાએ કહ્યું કે તમારા બધા જ પૈસા ઉપાડી  લેવામાં આવ્યા છે. ચોરે એ ચોરેલા ફોનમાં કોન્ટેક્ટ લીસ્ટમાં જોઈ પેલી મહીલાના પતીને ટેક્સ કરેલો, પીન નંબર લીધો અને વીસ મીનીટમાં બધા જ પૈસા ઉપાડી લીધા હતા.

બોધપાઠ

क. તમારા કોન્ટેક્ટ લીસ્ટમાં કદી પણ વ્યક્તી સાથેનું તમારું રીલેશન લખવું નહીં. ઘર, પ્યારી, હબી, સ્વીટહાર્ટ, ડેડ, મમ વગેરે લખવાનું ટાળવું.

ख. અને અતી અગત્યની વાત એ કે કોઈ ટેક્સ કરીને ખાનગી, મુલ્યવાન માહીતી માગે તો ફોન કરીને ખાતરી કરી લો કે માહીતી માગનાર વ્યક્તી ખરેખર કોણ છે.

ग. વળી જો તમને પોતાનાં ઘરનાં તરફથી કે મીત્ર તરફથી કોઈ જગ્યાએ મળવા માટે ટેક્સ મળે તો ફોન કરીને ખાતરી કરવાનું ચુકતા નહીં કે ટેક્સ કરનાર વ્યક્તી ખરેખર આપણું પોતાનું જ માણસ છે. જો તમે સંપર્ક કરી ન શકો તો પોતાના માણસને મળવાની જગ્યાએ જતી વખતે બહુ જ સાવધાન રહેજો.

 1. ગ્રોસરી લારીમાં પર્સની છેતરપીંડી

એક મહીલા સ્થાનીક મૉલમાં ગ્રોસરી લેવા ગઈ હતી. સ્ટોરમાં ખરીદી કરતી વખતે શેલ્ફ પર ઉંચેની વસ્તુ પાડવા જતી વખતે એણે પર્સ લારીમાં છોકરાંને બેસવાની જગ્યા પર મુક્યું. પર્સ ચોરાઈ ગયું. સ્ટોરના રખેવાળને એણે આની જાણ કરી. ઘરે ગયા પછી એના પર મૉલના રખેવાળનો ફોન આવ્યો કે એનું પર્સ મળ્યું છે, પણ એમાંના પૈસા જો કે ગાયબ છે, છતાં એનાં કેટલાંક અંગત કાગળીયાં એમાં છે. એ તરત જ પોતાનું પર્સ લેવા મૉલમાં જવા ચાલી નીકળી, પણ મૉલવાળાએ તો કહ્યું કે એણે તો ફોન કર્યો જ નથી. એ પાછી ઘરે આવી તો જોયું કે ઘરમાં ચોર ભરાઈ ગયેલા અને ચોરી કરી ગયેલા. ચોર લોકો જાણતા હતા કે મૉલવાળાનો ફોન છે એમ કહેવાથી એ પાછી મૉલમાં જશે એટલે ચોરી કરવાનો પુરતો સમય એ લોકોને મળી રહેશે.

 

ચાણક્યે આપેલો બોધ

મે 15, 2017

ચાણક્યે આપેલો બોધ

બ્લોગ પર તા. ૧૫-૫-૨૦૧૭

(એક અંગ્રેજી ઈમેલ પરથી)

ચાણક્ય – ભારતીય મુત્સદ્દી અને લેખક (ઈ.સ. પુર્વે ૩૫૦ – ૨૭૫)

૧. માણસે અત્યંત પ્રમાણીક નહીં થવું. સીધું વૃક્ષ પહેલું કપાય છે, અને પ્રમાણીક માણસનો ભોગ પહેલો લેવાય છે.

૨. સાપ બીનઝેરી દેખાતો હોય તો પણ ઝેરી ગણીને જ ચાલવું.

૩. સૌથી મહાન ગુરુમંત્ર છે : કદી કોઈ સાથે પણ તમારું રહસ્ય છતું ન કરવું, એ તમને નષ્ટ કરી દઈ શકે.

૪. દરેક મૈત્રી પાછળ કંઈ ને કંઈ સ્વાર્થ હોય છે. સ્વાર્થ વીનાની મૈત્રી હોતી નથી. આ એક કડવું સત્ય છે.

૫. કોઈ પણ કામ શરુ કરતાં પહેલાં ત્રણ પ્રશ્નો વીચારી લો – શા માટે હું એ કરું છું, એનું પરીણામ શું હશે, અને હું સફળ થઈશ? આનો ઉંડો વીચાર કરીને જો સંતોષકારક જવાબો મળે તો કામ શરુ કરો.

૬. જેવો ભય આવતો જણાય કે તરત જ હુમલો કરી એને નષ્ટ કરો.

૭. જેવું તમે કોઈ કામ શરુ કરો કે એમાં નીષ્ફળતા મળશે એવો ડર છોડી દો, અને એને પુરું કરીને જંપો. જે લોકો ખરા દીલથી કામ શરુ કરે છે તેઓ સૌથી વધુ સુખી હોય છે.

૮. પુષ્પોની સુગંધ પવનની દીશામાં જ ફેલાય છે, પણ માણસની ભલમનસાઈ બધી દીશામાં ફેલાય છે.

૯. માણસ એનાં કાર્યોથી મહાન બને છે, નહીં કે એના જન્મથી.

૧૦. તમારાં બાળકોને પહેલાં પાંચ વર્ષ અતી વહાલથી ઉછેરો. પછીનાં પાંચ વર્ષ તેમને પંપાળશો નહીં, ઠપકારો. સોળ વર્ષનાં થાય એટલે તેમને તમારાં મીત્ર ગણવાં. પુખ્ત વયનાં તમારાં સંતાનો તમારાં સૌથી ઉત્તમ મીત્રો છે.

૧૧. મુર્ખ મનુષ્યને પુસ્તકો એટલાં જ ઉપયોગી છે, જેટલાં ઉપયોગી અંધ મનુષ્યને દર્પણ હોય છે.

૧૨. શીક્ષણ સૌથી ઉત્તમ મીત્ર છે. શીક્ષીત માણસ સર્વત્ર આદર પામે છે. સૌંદર્ય અને યુવાની કરતાં શીક્ષણ ચડીયાતું છે.

 

પ્રાર્થના

મે 10, 2017

પ્રાર્થના

(બ્લોગ પર તા. 10-5-2017)

મને મળેલા એક અંગ્રેજી ઈમેલ પરથી

કોઈકે પ્રાર્થનાનું બહુ સુંદર અર્થઘટન કર્યું છે.

પ્રાર્થના એટલે શું? આપણે ઘુંટણીએ પડીએ કે બે હાથ જોડીને એકાગ્ર બની ભગવાન પાસે કંઈકની માગણી કરીએ એટલે પ્રાર્થના? ના એને કંઈ પ્રાર્થના કહેવાય? એ પ્રાર્થના નથી.

વીધાયક-હકારાત્મક, પોઝીટીવ વીચારો કરવા અને બીજાંઓનું ભલુ ઈચ્છવું એ પ્રાર્થના છે.

જ્યારે તમે તમારા મીત્રને પ્રેમથી ભેટો છો, ત્યારે પ્રાર્થના થઈ ગણાય.

તમે તમારા પરીવાર અને મીત્રો માટે સુંદર રસોઈ બનાવો છો, એ છે પ્રાર્થના.

જ્યારે તમે તમારાં પ્રીયજનને વીદાય આપો છો અને કહો છો, “સાચવીને ડ્રાઈવ કરજો” કે “સંભાળીને જજો.” એને પ્રાર્થના કરેલી કહેવાય. વળી એમાં ખરેખર દીલનો સાચો ભાવ અને ભીની લાગણી નીતરતાં હોય છે. એટલે એને પ્રાર્થના કરેલી કહેવાય.

તમે જ્યારે જરુરતમંદને તમારાં સમય અને શક્તીનો ભોગ આપી મદદ કરો છો ત્યારે તમે પ્રાર્થના કરો છો.

તમે જ્યારે સાચા હૃદયથી કોઈકને માફી આપો છો, ત્યારે એ પ્રાર્થના છે.

પ્રાર્થના એ હૃદયનું સ્પંદન છે, એક લાગણી, એક સ્ફુરણા. પ્રાર્થના એટલે પ્રેમનો પોકાર, મૈત્રી, સાચુકલો સંબંધ. પ્રાર્થના એટલે તમારા મૌન અસ્તીત્વનું પ્રાગટ્ય.

હંમેશાં પ્રાર્થનામાં જ રહો, આશીર્વાદ વરસાવતા રહો, અને સહુના પર આશીર્વાદ વરસતા રહે એવી ભાવના સેવતા રહો.

કોઈકે ગાયું છે ને,

 

મૈત્રીભાવનું પવીત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે

શુભ થાઓ આ સકલ વીશ્વનું એવી ભાવના નીત્ય રહે

આ ભાવના એ છે પ્રાર્થના.

સ્વસ્થ દીર્ઘ જીવનની ચાવી

મે 6, 2017

સ્વસ્થ દીર્ઘ જીવનની ચાવી

(બ્લોગ પર તા. ૬-૫-૨૦૧૭)

આ એક સાદું સમીકરણ જુઓ: દીર્ઘ જીવન + સુંદર સ્વાસ્થ્ય = સાચું સુખ

આ હકીકત દેખીતી રીતે જ સરળ અને સમજાય તેવી છે. વર્ષોનાં વર્ષો સુધી જીવ્યા તો કરીએ પણ રોગોની પીડા ભોગવતાં જીવીએ તો તે આપણા પોતાના માટે અને પરીવાર માટે પણ બોજારુપ અને પીડાકારી નીવડે. આજે દરેકને માટે ૧૦૦ વર્ષ કે તેથી પણ વધુ સ્વસ્થ રીતે જીવવાની પુરી શક્યતા છે. આજનો મંત્ર છે સફળતા પુર્વકનું દીર્ઘ જીવન, જેમાં સુંદર સ્વાસ્થ્ય, સ્વાતંત્ર્ય અને સતત આનંદનો સમાવેશ થાય છે. આપણે કેટલું જીવીશું એનો આધાર ૩૦% આપણને મળેલા જીન્સ પર રહે છે, અને ૭૦% આપણી પોતાની જીવનશૈલી પર રહે છે. એટલે કે આપણે કેટલું જીવવું છે એની બહુ જ મોટી જવાબદારી આપણા પોતાના ઉપર રહેલી છે.

તો દીર્ઘ સ્વસ્થ જીવન માટે શું કરવું જોઈએ?

સૌ પ્રથમ આપણો અહાર. સામાન્ય રીતે આપણે સવારમાં ચા કે કોફી પીતા હોઈએ છીએ. પણ સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટીએ શરુઆત ગ્રીન ટી (એટલે લેમન ગ્રાસ નહીં)  લઈને કરવી જોઈએ. એમાં સારા પ્રમાણમાં એન્ટીઑક્સીડન્ટ હોય છે, જે આપણી તબીયત માટે ઘણું સારું છે. જો કે એક જ ધડાકે આપણા આહારમાં આપણે ફેરફાર કરી ન શકીએ, પણ ધીમે ધીમે એ બદલાવ લાવવો જોઈએ. સવારના નાસ્તામાં ધારોકે પહેલો એક ફેરફાર ચા કે કોફીમાં કરી શકાય. પછી સવારે જો તળેલી વાનગી કે રાંધેલી વાનગી લેતા હો તો તેને બદલે સુકો મેવો લેવો જોઈએ.

ભોજનમાં સફેદ પોલીશ કરેલા ચોખાને બદલે હાથછડના ચોખા, માંસને બદલે મચ્છી, બટર ન લેતાં ઓલીવ ઓઈલ, મીઠાઈને બદલે ફળફળાદી અને સોડા-લેમન ન પીતાં સાદું પાણી પીવું. આ પ્રકારના ફેરફાર જીવનની લંબાઈ વધારવામાં બહુ જ મોટો ભાગ ભજવશે. ખાંડ કે ગોળને બદલે જટીલ કાર્બોહાઈડ્રેટ, શાકાહારી પ્રોટીન, અને સ્વાસ્થ્યવર્ધક અસંપૃક્ત ફેટની પસંદગી હંમેશાં કરવી જોઈએ.

આ સાથે આહારના પ્રમાણની પણ કાળજી રાખવી પડે. આપણે ઘણુંખરું જરુર કરતાં વધુ ખાઈ લેતા હોઈએ છીએ. ખરેખર ભુખ હોય તેના કરતાં થોડું ઓછું ખાવું જોઈએ. શરુઆત સાંજના જમણથી કરી શકાય. દરરોજ ખાતા હો તેના કરતાં સાંજે ઓછું ખાવાનું શરુ કરો. અગાઉ કહ્યું તેમ ફેરફાર ધીમે ધીમે થાય. આ પછી નાસ્તાનું પ્રમાણ અને બપોરના જમણમાં ઘટાડો કરી શકાય. જો કે એ સાથે જરુરી વીટામીન, મીનરલ અને બધાં પોષક તત્ત્વો મળી રહે તે પણ જોવું જોઈએ. આથી ખાવાનું પ્રમાણ ઘટાડીએ પણ બધાં તત્ત્વો મળી રહે એવી વીવીધતા જળવાવી જોઈએ. આહારનું પ્રમાણ ઘટાડતાં એની સારી અસર બ્લડપ્રેશર, ડાયાબીટીસ, કોલેસ્ટરોલ અને યોગ્ય વજન જાળવી રાખવા પર પણ થાય છે.

ત્રીજી બાબત સક્રીય રહેવાની છે. એ આપણને જે રીતે અનુકુળ હોય તે રીતે કરી શકાય. લીફ્ટને બદલે દાદરાનો ઉપયોગ કરવો, કામ પર ચાલતા જવું કે બસમાંથી બેએક સ્ટોપ વહેલા ઉતરી જઈ ચાલવું. બાળકો સાથે થોડી દોડધામ કરવી. અડધા કલાક સુધી શ્વાસોચ્છ્વાસ વધી જાય એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તી દરરોજ કરવી. એની માનસીક સ્વાસ્થ્ય ઉપર સારી અસર પડશે ઉપરાંત બ્લડપ્રેશર, બ્લડસુગર અને એવી ઘણી બધી સમસ્યામાં પણ સારો લાભ થશે. આધેડ વયે વધુ સક્રીય રહેવાનું શરુ કરવાથી પણ જીવન લંબાતું હોવાનું જોવામાં આવ્યું છે.

માંદગીને આમંત્રણ આપવામાં અને જીવન ટુંકાવવામાં ફ્રી રેડીકલ્સ નામના શરીરમાં પેદા થતા અણુઓ આપણા સ્વસ્થ કોષોને જે નુકસાન કરે છે તે મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. આ ફ્રી રેડીકલ્સ સામે આપણને રક્ષણ આપે છે એન્ટીઑક્સીડન્ટ. એ રંગીન ફળફળાદી અને શાકભાજીમાં સારા પ્રમાણમાં હોય છે. વીટામીન એ, સી અને ઈ, સીલેનીયમ અને ઝીન્કમાં પણ એન્ટીઑક્સીડન્ટ હોય છે. અલઝાઈમરના દર્દીઓના મગજના કોષોને તથા વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે મગજના કોષોને ફ્રી રેડીકલ્સ દ્વારા નુકસાન થયેલું જોવા મળે છે. આથી જીવાદોરી લંબાવવાની ઈચ્છા રાખનારે શાકભાજી, ફળો તથા અહીં નીર્દેશીત આહારતત્ત્વો લેવાં જોઈએ.

અરસપરસના સંબંધોની કાળજી: સુખી લગ્નજીવન માણનારા પુરુષો અવીવાહીત કે એકલવાયા પુરુષો કરતાં સરેરાશ ૬ વર્ષ વધુ જીવે છે. પતીને એના પોતાના શરીરની કાળજી રાખવા માટે પત્નીઓ હંમેશાં ચેતવતી રહે છે. પતીપત્નીના અરસપરસના સંબંધો લાંબું જીવવામાં સહાયક બને છે. તમારાં પેરેન્ટ્સ, ગ્રાન્ડપેરેન્ટ્સ કે ફેમીલી સાથે આનંદપ્રમોદ કરવા માટે ફાધર્સ ડે કે મધર્સ ડેની રાહ ન જુઓ. કોઈ પણ બહાને કે તહેવારો ઉજવવાના બહાને એમને ત્યાં પહોંચી જાઓ – જો તમારે બધાંએ લાંબું આયુષ્ય ભોગવવું હોય તો. જુના મીત્રો સાથે રમતો રમો, ગપ્પાં મારો. તમારાં બાળકો કદાચ પરદેશ હોય, પણ આજે સંપર્કમાં રહેવા માટે અંતર આડે આવતું નથી. એમની સાથે બને તેટલો સંપર્ક ચાલુ રાખો.

તમારા શરીરની જરુર પ્રમાણેની કાળજી લો. ઠંડી ગરમીમાં શરીરને રક્ષણ મળે તે મુજબનાં કપડાં પસંદ કરો. શીયાળામાં યોગ્ય તે તેલ વડે માલીશ કરવી. તડકામાં ચામડીના રક્ષણ માટે જરુરી કાળજી લેવી. શરીરનો દેખાવ સુંદર રાખવાથી મન આનંદમાં રહેશે જેની આપણા આયુષ્ય પર પોઝીટીવ અસર જોવા મળશે.

સ્મૃતીભ્રંશ (અલઝાઈમર્સ)ના દોષથી બચવા માટે માનસીક રીતે સક્રીય રહેવું. શબ્દવ્યુહ, સુડોકુ જેવામાં રસ લેવો કે કોઈ નવી ભાષા કે કંપ્યુટર કે કંઈ પણ નવું શીખવાના વર્ગમાં જોડાવું. ચેસ કે કાર્ડની રમતમાં પણ મગજને કસી શકાય.

સંશોધકોએ જોયું છે કે નવરાશના સમયનો કોઈને કોઈ પ્રવૃત્તીમાં ઉપયોગ કરવાથી, તે પછી માત્ર મીત્રોને મળવામાં કે મુવી જોવામાં કેમ ન હોય, સ્મૃતીભ્રંશથી બચી શકાય છે. ઉપરાંત શારીરીક કસરત અને એન્ટીઑક્સરીડન્ટથી ભરપુર આહાર પણ મગજને સતેજ રાખવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

ઉપર તેલમાલીશ વીશે કહ્યું છે, એનો બીજો લાભ સ્ટ્રેસ દુર કરવાનો પણ છે. સ્ટ્રેસ દુર કરવા માટે શ્વાસોચ્છ્વાસના પ્રાણાયામ, હાસ્ય અને સારી નીંદર પણ લાભદાયક સાબીત થશે. એનાથી મગજ શાંત અને સતેજ રહેશે.

જો વૃદ્ધાવસ્થામાં તમારે આર્થીક રીતે કોઈના ઓશીયાળા ન થવું હોય અને શાંતીથી સુખે સ્વતંત્ર રીતે જીવવું હોય તો પહેલેથી જ બચત કરવાનું શરુ કરવું. એ બચત કંઈ તમારા વંશજોને મોટો વારસો આપવા માટે નહીં, પણ તમે એને સારા સ્વાસ્થ્યવર્ધક આહાર, જરુરી દવાદારુ અને તબીયતની કાળજીમાં વાપરી શકો એ માટે. શક્ય છે કે કદાચ તમે દુનીયા ફરવા માટે પણ એનો ઉપયોગ કરવાનું વીચારો.

લાંબું અને સુખી રીતે જીવવા માટે ડૉક્ટર પાસે નીયમીત ચેકઅપ કરાવવું જરુરી છે. આપણે કેટલીક વેળા આ બાબતમાં બેદરકાર થઈ જઈએ છીએ. ઘણી બધી સમસ્યાઓ, હૃદયની કે કેન્સર જેવા પ્રોબ્લેમ જો શરુઆતમાં જ જાણવામાં આવી જાય તો એમાંથી સંપુર્ણપણે સારા થઈ શકાય છે. એવું જોવામાં આવે છે કે પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓ ડોક્ટર પાસે વધુ જાય છે, અને કદાચ તેથી જ પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓ વધુ લાંબું જીવે છે. 100 વર્ષની ઉંમર ધરાવતાં સ્ત્રી-પુરુષનું પ્રમાણ 8:1નું છે. (આ સરખામણી અમેરીકાની છે.)

 

સ્મૃતીભ્રંશ (Alzheimer)

એપ્રિલ 25, 2017

સ્મૃતીભ્રંશ (Alzheimer)

પીયુષભાઈના ઈમેલમાંથી. અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતીમાં -ગાંડાભાઈ

બ્લોગ પર તા. 25-4-2017

ભારતમાં સ્મૃતીભ્રંશ રોગ સામેના પ્રતીકારનું રહસ્ય

સ્મૃતીભ્રંશ રોગ(Alzheimer deceases)થી ભારત કરતાં અમેરીકામાં મૃત્યુ થવાની શક્યતા લગભગ 100 ગણી વધુ હોય છે.

એનું કારણ શું હશે?

કહેવાય છે કે આખી દુનીયામાં ડૉક્ટરી સારવાર સૌથી સારામાં સારી અમેરીકામાં છે. અમેરીકામાં અતી આધુનીક પદ્ધતીએ રોગોનું નીદાન કરી શકાય છે, દવાઓ છેલ્લામાં છેલ્લી શોધ અનુસાર મળે છે, સતત થતી શોધોનો લાભ મળે છે. ભારતમાં ઘણા લોકો દારુણ ગરીબાઈમાં જીવે છે. તેઓ ડૉક્ટરને ત્યાં ભાગ્યે જ જઈ શકે છે. એમનું માનસીક સ્વાસ્થ્ય ધનવાન અમેરીકન કરતાં સારું કેવી રીતે હોય છે? સંશોધકોના એક ગૃપને લાગે છે કે એનો ઉત્તર એમની પાસે છે. એ છે સૈકાઓથી એમનો પરંપરાગત આહાર.

ભારતમાં સ્મૃતીભ્રંશનો પ્રતીકાર કરનાર એ રહસ્ય યાદશક્તીને નબળી પડતી અટકાવે છે. આ બાબતમાં આધુનીક ડૉક્ટરી દવા બનાવનારી કંપનીઓ સફળતા મેળવી શકી નથી.

એ છે એક તેજાનાની વસ્તુ, મસાલાની એક ચીજ. એ તમારા રસોડામાં જ હોય છે, પણ ઘણા લોકો (અમેરીકામાં) એનો બહુ ઉપયોગ કરતા હોતા નથી.

તાજેતરના અભ્યાસમાં માલમ પડ્યું છે કે હળદર (કે હલદી) સ્મૃતીભ્રંશ સામે એક બહુ જ શક્તીશાળી શસ્ત્ર છે. હળદર વડે રસોઈને પીળો રંગ મળે છે. હળદરમાં કર્ક્યુમીન નામે એક તત્ત્વ હોય છે. એ બહુ જ શક્તીશાળી એન્ટી ઑક્સીડન્ટ છે અને એ સોજો તેમ જ દુખાવો મટાડે છે. (મારા અનુભવમાં હળદર રુઝ લાવવામાં પણ અકસીર છે. -ગાંડાભાઈ)

એક અભ્યાસ દરમીયાન દર્દીઓને દરરોજ 764 મીલીગ્રામ હળદરનો પાવડર ટીકડીના રુપમાં 12 અઠવાડીયાં સુધી આપવામાં આવ્યો હતો. એનાથી તેમને 100 મીલીગ્રામ જેટલું કર્ક્યુમીન મળતું હતું. સંશોધકો કહે છે કે દર્દીઓને એનાથી ગણનાપાત્ર ફાયદો થયો હતો. તેમનાં લક્ષણો સુધર્યાં અને સારવાર કરનાર લોકો પરનું દબાણ હળવું થયું. વળી હળદર લાંબા સમય સુધી લાભ પહોંચાડતી રહે છે. એક વર્ષ પછી પણ દર્દીઓએ પાછી મેળવેલી યાદશક્તી અકબંધ રહે છે.

આ અભ્યાસનું તારણ બતાવે છે કે હળદરથી દર્દીનું જીવન તથા રોબરોજની પ્રવૃત્તી ઘણી સુધરી જાય છે.

સંશોધકોનું કહેવું છે કે મગજના જ્ઞાનકોષોને જે એક પ્રકારનું ચીકાશવાળું પ્રોટીન નુકસાન કરે છે તે પ્રોટીનને હળદર દબાવી દે છે. આ પ્રોટીન ચીત્તભ્રંશ માટે મહદ અંશે જવાબદાર છે. હળદર સ્મૃતીભ્રંશ માટે જવાબદાર જ્ઞાનતંતુના સોજાને પણ કંઈક અંશે દુર કરે છે.

આહારમાં હળદર મળતી રહે એ માટે સારામાં સારો ઉપાય તો તમે બને તેટલો વધુ ઉપયોગ મસાલાવાળી વાનગી (curry dish)નો સ્વાદ માણતા થઈ જાઓ એ જ છે. જો કે ભારતના લોકોની જેમ તમે (અમેરીકન લોકો) કદાચ રોજે રોજ તો મસાલા વાપરવાનું પસંદ નહીં પણ કરે.

તો બીજો ઉપાય છે હળદર/કર્ક્યુમીનની ટેબ્લેટ લેવી, જેનાથી મગજને સ્વસ્થ બનાવવાનો લાભ મળી શકે. સવાર, બપોર, સાંજ દરરોજ 400-600 મીલીગ્રામ અથવા એ દવાના લેબલ પર જણાવ્યા મુજબ દવા લેવી. જે ટેબ્લેટમાં કાળાં મરી અથવા લાંબી પીપર ઉમેરેલી હોય તે લેવી, કેમ કે એ અભીશોષણમાં સારી મદદ કરે છે.

બ્રોકલીમાં પણ એક પ્રકારનું એન્ટી ઑક્સીડન્ટ શોધાયું છે જે મગજના કોષોને નુકસાન થતું રોકે છે.

Good Health,
Angela Salerno
Publisher, INH Health Watch

References Available Here.

દરેક પતીદેવે ધ્યાનપુર્વક વાંચવું

એપ્રિલ 16, 2017

દરેક પતીદેવે ધ્યાનપુર્વક વાંચવું

બી.જે. મિસ્ત્રીના ઈમેલમાંથી

બ્લોગ પર તા. 16-4-2017

એક યુવક બગીચામાં બહુ જ ગુસ્સામાં બેઠો હતો. બાજુમાં જ એક વડીલ બેઠા હતા. એમણે આ યુવકને પુછ્યું,

“શું થયું છે બેટા? કેમ આટલો બધો દુખી છે?”

યુવકે ગુસ્સામાં પોતાની પત્નીની ભુલ બતાવવાનું શરુ કર્યું.

વડીલે મલકાતાં મલકાતાં યુવકને પુછ્યું,

“બેટા, તમે મને કહેશો કે તમારો ધોબી કોણ છે?”

યુવકે આશ્ચર્ય પામી પુછ્યું, “ કાકા, તમારો મતલબ?”

વડીલે કહ્યું, “તમારાં મેલાં કપડાં કોણ ધુએ છે?”

યુવકે કહ્યું, “મારી પત્ની.”

વડીલે પુછ્યું, “તમારો રસોયો કોણ છે?”

યુવક : “મારી પત્ની.”

વડીલ: “તમારા કુટુંબ-કબીલાની અને ઘરવખરીની કાળજી કોણ લે છે?”

યુવક : “મારી પત્ની.”

વડીલ : “કોઈ મહેમાન આવે તો એની સરભરા કોણ કરે છે?”

યુવક: “મારી પત્ની.”

વડીલ : “તારા સુખદુખમાં તને કોણ સાથ આપે છે?”

યુવક : “મારી પત્ની.”

વડીલ : “પોતાનાં માબાપનું ઘર છોડીને જીદંગીભર તમારી સાથે કોણ આવ્યું છે?”

યુવક : “મારી પત્ની.”

વડીલ : “માંદગીમાં તમારી સેવા કોણ કરે છે, તમારું ધ્યાન કોણ રાખે છે?”

યુવક : “મારી પત્ની.”

વડીલ : “બીજી એક વાત, તમારી પત્ની આટઆટલું કામ કરે છે, બધાંનું ધ્યાન રાખે છે, શું એણે કદી આ બધાં માટે તમારી પાસેથી પૈસા લીધા છે?”

યુવક : “ના,  કદી નહીં.”

છેવટે વડીલે કહ્યું, “પત્નીની એક જ ખામી તમારી નજરમાં આવી ગઈ, પરંતુ એની આટલી બધી ખુબીઓ કદી તમને દેખાઈ જ નહીં! પત્ની ઈશ્વરે આપેલી એક સ્પેશ્યલ ભેટ છે, આથી એની ઉપયોગીતાને જાણો. અને એની કાળજી લો.

 

બજારુ આહારના ઘટકો

એપ્રિલ 7, 2017

બજારુ આહારના ઘટકો

મને 15-6-2015ના રોજ મળેલી અંગ્રેજી ઈમેલમાંથી

બ્લોગ પર તા. 7-4-2017

શાકાહારી તેમજ આરોગ્યની કાળજી રાખનારા લોકો માટે અગત્યની માહીતી

કીટકેટ ચોકલેટ બનાવનાર કંપની જણાવે છે કે એમાં ગાયના માંસમાંથી બનાવેલ રસ હોય છે.

સમાચાર માધ્યમોએ તમને કદી જણાવ્યું છે કે ચેન્નાઈ હાઈકોર્ટ કેસમાં “ફેર એન્ડ લવ્લી” કંપનીએ કબુલ્યું હતું કે ક્રીમમાં ડુક્કરની ચરબી તેલના રુપમાં હોય છે.

સમાચાર માધ્યમ આપણને કદી જણાવતાં નથી કે યુરોપના કેટલા દેશોમાં વીક્સ પર પ્રતીબંધ છે. ત્યાં એને ધીમું ઝેર ગણવામાં આવે છે. પણ આપણા દેશમાં તો આખો દહાડો ટી.વી. પર એની જાહેરાત જોવામાં આવે છે!!

સમાચાર માધ્યમ આપણને કદી જણાવતાં નથી કે લાઈફબોય નહાવાનો કે હાથ ધોવાનો સાબુ પણ નથી! પરંતુ પ્રાણીઓ માટેનો કાર્બોલીક સાબુ છે. યુરોપમાં એ કુતરાં માટે વાપરવામાં આવે છે! અને આપણા દેશમાં એ લાખો લોકો નહાવાના સાબુ તરીકે વાપરે છે!!

સમાચાર માધ્યમો આપણને કદી કહેતાં નથી કે કોક, પેપ્સી ખરેખર ટોયલેટ ક્લીનર જેવાં છે! એ સીદ્ધ થયું છે કે એમાં ૨૧ પ્રકારનાં અલગ અલગ ઝેરી પદાર્થો હોય છે!! અને ભારતીય પાર્લામેન્ટની કેન્ટીનમાં એના વેચવા પર પ્રતીબંધ છે. પરંતુ આખા દેશમાં એ વેચાય છે!!!

સમાચાર માધ્યમોએ આપણને કદી કહ્યું નથી કે બુસ્ટ, કોમ્પલેન, હોરલીક્સ, મોલ્ટોવા, પ્રોટીન-એક્સ વગેરે હેલ્થ ટોનીકનું દીલ્હીની લેબોરેટરીમાં (જે ભારતમાં સૌથી મોટામાં મોટી લેબ છે) પરીક્ષણ કરવમાં આવ્યું છે. અને આ બધાં હેલ્થ ટોનીક મગફળીમાંથી તેલ કાઢી લીધા બાદ વધેલા કુચામાંથી બનાવવામાં આવે છે, જે ખરેખર પ્રાણીઓ માટેનો ખોળ છે!!

સમાચાર માધ્યમોએ આપણને કદી નથી કહ્યું કે અમીતાભ બચ્ચનના ઓપરેશનમાં એના મોટા આંતરડાને કાપી નાખવું પડ્યું હતું, અને ડોક્ટરોએ એના કારણમાં જણાવ્યું હતું કે આ આંતરડું કોક, પેપ્સી જેવાં પીણા પીવાથી સડી ગયું હતું!! આ પછી અમીતાભ બચ્ચને કોક અને પેપ્સીની જાહેરાત કરવાનું  બંધ કરી દીધું.

જો સમાચાર માધ્યમો પ્રમાણીક હોય તો એ લોકોએ બધી સાચી બાબતોને ખુલ્લી પાડવી જોઈએ.

આજે ઘણા બધા લોકો પીત્ઝા આરોગે છે. પીત્ઝા કંપનીઓ વીશે જરા જોઈએ.

પીત્ઝા હટ, ડોમીનોઝ, કે.એફ.સી., મેક્ડોનાલ્ડ, પીત્ઝા કોર્નર, પાપા જોહ્નસ પીત્ઝા, કેલીફોર્નીઆ પીત્ઝા કીચન, સેલ્સ પીત્ઝા

આ બધી જ અમેરીકન કંપનીઓ છે.

નોંધ: પીત્ઝાને સ્વાદીષ્ટ બનાવવા માટે એમાં ઈ-631 નામનું ઉત્પ્રેરક નાખવામાં આવે છે, જેને ડુક્કરના માંસમાંથી બનાવવામાં આવે છે.

મીત્રો, જો ખાવાની વસ્તુના પેકેટ પર નીચેના કોડ લખેલ હોય તો તમે શું આરોગો છો તે જાણી લો:

E 322 – ગોમાંસ

E 422 – મદ્યાર્ક (આલ્કોહોલ)

E 442 – મદ્યાર્ક અને રસાયણો (આલ્કોહોલ અને કેમીકલ)

E 471 – ગોમાંસ અને આલ્કોહોલ

E 476 – આલ્કોહોલ

E 481 – ગોમાંસ અને ડુક્કરના માંસનું મીશ્રણ

E 627 – હાનીકારક રસાયણો

E 472 – ગાય, ડુક્કર અને ઘેટાં-બકરાંનાં માંસનું મીશ્રણ

E 631 – ડુક્કરની ચરબી તેલના રુપમાં

આ પ્રકારના કોડ તમને પરદેશની કંપનીઓની પોટેટો ચીપ્સ, બીસ્કીટ, ચુઈંગ ગમ, ટોફી, કુરકુરે અને મેગીના પેકેટ પર જોવા મળશે.

તમારાં બાળબચ્ચાંના હીત માટે આ બાબત પ્રત્યે કાળજીપુર્વક ધ્યાન આપો. જો તમને શંકા હોય તો જાતે અન્ય જગ્યાએથી માહીતી મેળવો, કંઈ નહીં તો ઈન્ટરનેટ પરથી ગુગલ સર્ચ કરીને માહીતી મળી શકશે.

મેગીના પેકેટ પર ઘટકો જુઓ. તમને ફ્લેવરનો E635 કોડ જોવા મળશે. (સામાન્ય રીતે એને માંસમાંથી બનાવવમાં આવે છે, અને અંશતઃ મચ્છીમાંથી. -ગુગલ સર્ચ, ગાંડાભાઈ)

નીચેના કોડની માહીતી પણ મેળવવા જેવી છે.

E100, E110, E120, E140, E141, E153, E210, E213, E214, E216, E234, E252, E270, E280, E325, E326, E327, E334, E335, E336, E337, E422, E430, E431, E432, E433, E434, E435, E436, E440, E470, E471, E472, E473, E474, E475, E476, E477, E478, E481, E482, E483, E491, E492, E493, E494, E495, E542, E570, E572, E631, E635, E904.

આની જાણ તમારાં સગાં-સંબંધીઓ અને મીત્રોને સાવચેત કરવા માટે કરો.

 

 

આરોગ્ય અને સ્ફુર્તી માટે

માર્ચ 31, 2017

આરોગ્ય અને સ્ફુર્તી માટે

મહેન્દ્રભાઈ ઠાકરના ઈમેલમાંથી      PDF માટે લીન્ક:                        આરોગ્ય અને સ્ફુર્તી માટે

બ્લોગ પર તા. 31-3-2017

કેન્સર સહીત કોઈપણ રોગ ક્ષારીય (આલ્કલીયુક્ત) શરીરમાં રહી શકતો નથી. -ડૉ. ઑટો વૉરબર્ગ,  કેન્સરની શોધ માટે 1931ના નોબેલ પ્રાઈઝ વીજેતા

 

આપણું શરીર અમ્લીય (એસીડીક) હોય છે. એને ક્ષારીય (આલ્કલીયુક્ત) કરવાના આ રહ્યા સાદા ઉપાયો, જેનાથી આશ્ચર્યકારક અસર અનુભવશો! મોટા ભાગના લોકોનું શરીર અમ્લીય હોય છે. એનું કારણ પ્રથમ વીશ્વયુદ્ધ સમયનો પ્રક્રીયા કરેલ, સફેદ ખાંડ, તથા હાલ GMO (જીનેટીકલ ફેરફાર કરેલ પદાર્થનો) આહાર છે. ઘણા લોકો જાણતા હોતા નથી કે અમ્લીય શરીરને લીધે કેન્સર થાય, વજન વધી જાય, દુખાવો થાય અને એવી બીજી ઘણી સમસ્યા પેદા થાય છે. સદ્ભાગ્યે શરીરને ક્ષારીય કરવાનું ઘણું સરળ અને સહેલું છે. અમ્લીયતાનું વીરોધી તે ક્ષારીય. અહીં શરીરને ક્ષારીય કરવાના દસ કુદરતી સાદા નીયમો આપવામાં આવે છે, જેનો દરરોજ અમલ કરવાથી શરીરને ક્ષારીય કરી શકાશે. એનાથી દરરોજ વધુ સ્ફુર્તી અને તાજગી અનુભવાશે.

 1. સૌથી અગત્યની બાબત દીવસની શરુઆત પ્રફુલ્લીત રીતે કરવી. પછી તાજા લીંબુના રસવાળો એક મોટો ગ્લાસ ભરીને પાણી પીવું. (હું આ ઘણા વખતથી નીયમીત રીતે કરું છું. -ગાંડાભાઈ) લીંબુ ખાટું હોવા છતાં શરીર પર એની અસર ક્ષારીય હોય છે, અમ્લીય નહીં. સવારમાં પહેલાં આ જ પીવું જેનાથી શરીરમાંની અશુદ્ધીઓ દુર થાય છે. જો લીંબુ મળી શકતું ન હોય તો એકબે ચમચા (ટેબલસ્પુન) ઑર્ગેનીક એપલ સાઈડર વીનેગર બેએક ગ્લાસ પાણીમાં નાખીને દરરોજ પીવું.
 2. લીલાં શાકભાજીનું કચુંબર લીંબુનો રસ અને સારી જાતનું જેતુન (ઑલીવ) તેલ નાખીને ખાવું. એનું પ્રમાણ આપણા કુલ આહારના 80% હોવું જોઈએ. એટલે કે મુખ્ય ખોરાક કચુંબરનો. લીલાં શાકભાજી અને ફળ કેલ્શીયમ જેવા ક્ષારના ઉત્તમ સ્રોત છે. આથી દીવસ દરમીયાન ફળ અને શાકભાજી જેવા ક્ષારીય પદાર્થોનો આહારમાં સમાવેશ કરવો. એનાથી શરીરમાં pH લેવલ (ક્ષાર-અમ્લ) સમતોલ રહેવામાં મદદ થાય છે.
 3. જો ચવાણા(સ્નેક-snack)ની જરુર પડે તો મીઠું (નમક) નાખ્યા વગરની કાચી બદામ ખાવી. બદામમાં મેગ્નેશીયમ અને કેલ્શીયમ જેવા ક્ષાર કુદરતી સ્વરુપમાં હોય છે. એનાથી અમ્લીયતા સરભર થાય છે એટલું જ નહીં રક્તશર્કરા પણ જળવાય છે.
 4. દુધ હંમેશાં બદામનું પીઓ. લીક્વીડાઈઝરમાં બદામના દુધમાં સ્ટ્રોબેરી કે એનાં જેવાં ફળોમાં સ્પાઈરુલીના કે એવો કોઈ લીલોતરી પાઉડર નાખી સ્મુધી બનાવો. જો તમારે બદામના દુધ અને ગાયના દુધ વચ્ચે પસંદગી કરવી હોય તો બદામનું દુધ જ શ્રેષ્ઠ છે.
 5. સારું એવું ચાલી આવો, અથવા એવી જ કોઈ કસરત કરો. સક્રીય રહેવું બહુ જ અગત્યનું છે. આપણું શરીર કસરતથી અમ્લીય પદાર્થો દુર કરી શકે છે.
 6. ઉંડા શ્વાસોચ્છાસ કરો. એવી જગ્યા પસંદ કરો જ્યાં તમને ચોખ્ખી હવા મળે. જ્યારે સમય મળે ત્યારે એ જગ્યાએ પહોંચી જાઓ. ત્યાં જાઓ ત્યારે અને દરરોજ પણ પુશ્કળ પાણી પીઓ, જેથી શરીરમાંથી અશુદ્ધીઓ દુર થાય.
 7. રોજેરોજ માંસ ખાવાનું છોડો. જો તમે થોડા દીવસ માંસ છોડી દો તો ઘણું સરસ, કેમ કે દરરોજ માંસ ખાવાથી અમ્લીય પદાર્થો શરીરમાં રહી જાય છે. ઘણી બધી અતીશાકાહારી (વેગન) કે શાકાહારી વાનગીઓ હવે મળે છે. તમારા શરીરને ક્ષારીય બનાવો!
 8. જમ્યા પછી વધુ પડતી ખાંડવાળી ગળી વાનગી ખાવાનું ત્યજી દો. અને સોડાલેમન જેવાં પીણાં પીવાનું બંધ કરો. આપણા ખાવાની વસ્તુઓમાં ખાંડ સૌથી વધુ ખરાબ અમ્લીય આહાર છે. એ પહેલા નંબરનો દુશ્મન છે. તમે સોડા-લેમન જેવા પીણાનું માત્ર એક કેન પીઓ તો તમારા શરીરમાં પધરાવેલ અમ્લતાનો નીકાલ કરવા માટે તમારે ત્રીસ ગ્લાસ સાદું પાણી પીવું પડે.
 9. તમારા આહારમાં શાકભાજીનો વધુ સમાવેશ કરો. યાદ રાખો, એમાં બટાટા આવતા નથી. જો કે શક્કરીયાં સારાં, પણ એને સાદા તેલ કે ઘીમાં રાંધવાં નહીં, પણ ઑલીવ તેલ વાપરવું. અને સાદું મીઠું નહીં, સીંધવ લેવું.

આમ તો બીજાં કેટલાંક શાક પણ સારાં હોય છે.

 1. અને છેવટે, પણ છેવાડાનું તો નહીં જ. રોજના આહારમાં ફણગાવેલાં કઠોળ પણ હોવાં જોઈએ. એ બહુ જ સારાં ક્ષારીય સ્રોત છે. વળી એમાં સારાં એવાં પોષક તત્ત્વો હોય છે, અને શક્તીદાયક ઉત્પ્રેરક દ્રવ્યો (enzymes) હોય છે.